Společnost PENAM, a.s. otevřela novou pekárnu v Rosicích u Brna

Den 21.2.2017 se do moderních dějin českého pekařství zapíše jako jeden z nejdůležitějších. Do rodiny Penam přibyla zbrusu nová pekárna nabitá nejmodernějšími technologiemi a úctyhodnou kapacitou.

F Rohlíková linkaPekárna a systémy v ní obsažené byly od počátku koncipovány tak, aby co nejlépe odpovídaly současným potřebám moderní výroby a aktuálním trendům na trhu. Díky tomu pekárna dosahuje vysoké úrovně kvality, stálosti výrobků, efektivity, ekologie a čistoty výroby.

Za všechny instalované systémy můžeme zmínit automatické dávkování surovin, vyspělé technologie pro vedení kvasu, šetrné zpracování těsta s relaxací, automatizované mytí přepravek nebo kontrolní systémy v moderní laboratoři.

Tyto technologie vychází z bohatého know-how společnosti PENAM, a.s. a z úzké spolupráce s vybranými dodavateli.

Ani ta nejmodernější pekárna se však neobejde bez šikovných rukou pekařů a pekařek, kteří svou každodenní péčí dotváří pečivo tak, jak ho máte rádi.

Základní informace

 • Penam do výstavby pekárny investoval 522 mil. Kč.
 • Zastavěná plocha je 4.588 m2.
 • Kapacita výroby je přes 25 000 tun ročně.
 • Celkový počet zaměstnanců je 279.
 • Pekárna je velmi komfortní pro své zaměstnance
  (nejen díky rozšířenému zázemí a moderní denní místnosti).

Zákazník a sortiment

 • Pekárna bude rozvážet pečivo do svého okolí, Brna i obchodních řetězců.
 • V sortimentu nalezneme balené a nebalené chleby, veky a rohlíky.
 • Je kladen vysoký důraz na vysokou kvalitu výrobků.
 • Díky moderní pekařské technologii získá zákazník každý den pečivo tak, jak ho má nejraději.

Okolí pekárny

 • Nezapomnělo se ani na okolí pekárny a její obyvatele.
 • Byla zpracována hluková studie, postavila se protihluková stěna a vybrané části pekárny (příjem přepravek, odvoz odpadů, kompresorovna atp.) byly situovány tak, aby směřovaly do neobydlených částí Rosic.
 • Nová pekárna bude mít také nový přínos i v oblasti logistiky, která je nastavena tak, že ochrání město od vyšší zátěže.

Ekologie

 • Téměř všechno odpadní teplo je znovu využíváno. Ze všech kouřovodů od plynových hořáků je získáváno odpadní teplo pomocí nejmodernějších rekuperačních jednotek. Teplo je následně využíváno k ohřevu teplé vody, a to jak pro provoz budovy, tak do výroby.
 • Všechna umyvadla (kromě kuchyněk) mají ovládání přes fotobuňku. Navíc je zde pevně nastavena teplota vody. Je tedy zamezeno plýtvání vodou a energií na ohřev vody.
 • Na zelených plochách bude postupně v následujících letech vysázeno cca 700 stromů, keřů a okrasných květin.
 • Byla vybudována retenční nádrž, do které při dešti teče dešťová voda, která se postupně vsakuje do okolní půdy. Cílem je zajistit, aby maximum vody zůstalo v půdě a neodteklo pryč.

 

Zdroj: PENAM, a.s.

Praha, 26. února 2016