THIMM investuje do budoucnosti

Skupina THIMM, jíž je všetatský výrobce obalů z vlnité lepenky součástí, neustále investuje do modernizace a rozvoje svých závodů. Aktuálně se realizuje investice ve výši 276 miliónů Kč (7,5 mil. eur) v THIMM Packaging, kde vzniká nové centrum lepiček pro výrobu sofistikovaných obalů z vlnité lepenky a obří skladovací hala.

THIMM_Instalace_nove_lepicky_ve_VsetatechV dubnu skupina THIMM zprovozní nový digitální tiskový stroj pro předtisk rolí PageWide T1100S od společnosti HP, který otevírá zcela nové dimenze v oblasti digitálního tisku. V květnu pak bude THIMM otevírat zcela nový závod v bavorském Holledau, do kterého plyne ca. 60 miliónů eur. Vysoký stupeň automatizace a robotizace je pro společnost ústřední téma již dnes.

Sofistikované obaly díky vysoce moderní výrobě v THIMM Packaging ve Všetatech

Trh FMCG a e-commerce si žádá náročné konstrukce slepené z více dílů, z různých typů vlnitých lepenek, s odtrhovacími páskami, perforacemi či s výztužemi a THIMM Packaging se právě na tyto typy obalů specializuje. Ve Všetatech proto vzniká Folder Gluer Center – kompetenční centrum lepiček, strojů na skládání a lepení sofistikovaných obalů z vlnité lepenky. Společnost investuje 1,2 mil. eur do třetí, zcela nové, centrálně počítačem řízené lepičky typu Tanabe JD-BoxR s na českém trhu unikátním vybavením. Centrum lepiček v THIMM Packaging bude plně zprovozněno v dubnu 2017.

Obaly, které byly doposud považovány za příliš komplikované a náročné na zpracování, protože musely projít více stroji, teď bude možno v THIMM Packaging bez problémů vyrobit na jednom stroji. Výrobní a tím i dodací proces se urychlí.

Součástí lepičky jsou agregáty pro vlepování silikonových pásek do obalů. Ty fungují jako oboustranné lepicí pásky a využívají se např. pro praktické uzavírání u obalů pro e-commerce. Další možností pro uzavírání obalů je nanášení lepidla, které se potáhne páskou, která se v případě potřeby (např. při opětovném použití obalu pro zaslání zpět) strhne a obal se zalepí.

Naopak snadné otevírání uzavřených obalů v místě určení (na POS nebo u příjemce zásilky) umožní odtrhovací páska, kterou lze již na stroji do obalu vlepit. Tzv. „wrap rage“, míra frustrace spotřebitele z obtížného otevírání se tak eliminuje. Úsporu materiálu lze dosáhnout i správnou kombinací různých typů vlnitých lepenek a tyto díly pak na lepičce spojit v jeden obal. U SRP se klade důraz na zviditelnění zboží v regále a čelní strana obalu má být co nejvíce otevřená – nový stroj umožňuje snížit okraj tzv. „U“ výseku na minimálních 35 mm.  Okraj tak zakrývá produkty jen minimálně a při tom zabraňuje nežádoucímu vypadnutí z obalu.

Skladovací hala velká jako hangár

V nové skladovací hale THIMM Packaging o ploše ca. 11.500 mby bez problému mohl parkovat Airbus A380 (pozn. délka letadla 72,72 m a rozpětí 79,75 m). Společnost zde bude mít prostor pro až 15 tisíc palet s vyrobenými obaly. Nahradí se dosavadní sklad ve 20 km vzdálené Úžici a odpadne tak zbytečný mezičlánek (nakládání/vykládání při přepravě do meziskladu) na cestě k zákazníkům.

Manipulace s vyrobenými obaly se zefektivní – čím méně se naplněné palety přesouvají, tím menší je riziko poškození palet i přepravovaných obalů a zákazníkům mohou být doručeny palety s exaktně zarovnaným zbožím. (Přesně zarovnané sloupečky obalů jsou důležité zejména pro snadné skladování i rychlou automatickou výrobu.)

Vlastní sklad v místě výroby logistické toky v THIMM zoptimalizuje a odvolávky zakázek tak bude možné zpracovat rychleji. V neposlední řadě se sníží emise CO2, neboť odpadnou jízdy mezi Všetaty a Úžicí (ca. 115 tisíc km ročně).

Digitalizace: Podpora vztahů spotřebitelů ke značce, zkrácené procesy dodavatel- ském řetězci a optimalizované ceny

Nový digitální tiskový stroj pro předtisk rolí PageWide T1100S od společnosti HP, který bude v závodě Christiansen Print v německém Ilsenburgu zprovozněn v dubnu 2017, otevírá zcela nové dimenze v oblasti digitálního tisku. Díky této nové technologii může skupina THIMM svým zákazníkům v budoucnu nabízet vysoce personalizované přepravní a prodejní obaly: individuální reklamu na obalech v zásilkovém prodeji, osobní oslovení zákazníků, reklamu na prodejních obalech, exkluzivní, limitované edice a sezónní kampaně.

Digitální tisk otevírá nespočet možností pro posílení věrnosti značce a současně optimalizované nastavení ceny díky jednodušším procesům. Kromě toho mohou být výrobky na trh uvedeny rychleji. Nabízí se možnost cenově výhodné zkušební výroby, výroba malých množství pro testovací trhy. Tiskový motiv lze snadno a rychle změnit, což umožňuje kdykoli reagovat na aktuální potřeby. V tiskové kvalitě, srovnatelné s ofsetovým tiskem, lze navíc potisknout i velmi velké formáty až do šířky 2,8 m.

Jeden z nejmodernějších závodů na výrobu a zpracování vlnité lepenky v Evropě

Společnost THIMM Verpackung (mateřská společnost českého závodu THIMM Packaging) buduje mezi Norimberkem a Mnichovem jeden z nejmodernějších závodů na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Závod vzniká na ploše o rozloze 90 000 metrů čtverečních nedaleko křižovatky německých dálnic u Holledau v obci Wolnzach. První metry vlnité lepenky zde byly vyrobeny začátkem roku 2017. Objem investic v první fázi výstavby je ve výši zhruba 60 milionů eur. Na této pobočce bude ve střednědobém horizontu zaměstnáno asi 150 zaměstnanců.

Nový závod THIMM Verpackung bude vybaven nejmodernějšími stroji. Mezi ně patří zvlňovací stroj, rotační raznice, plošné raznice, linky na výrobu klopových krabic a lepičky. Firma zde bude vyrábět prodejní a přepravní obaly z vlnité lepenky pro zákazníky z potravinářského i spotřebního průmyslu z jižního Německa a sousedních vývozních trhů.

Závod „Holledau“ tak ulehčí stávajícím závodům na výrobu vlnité lepenky skupiny THIMM v Alzey (Německo) a ve Všetatech. Kromě toho se do něj převedou i stávající kapacity z pobočky Lohhof/Unterschleißheim. Závod THIMM Verpackung v Lohhofu bude nahrazen závodem ve Wolnzachu. Nový závod tak bude dostatečně vytížen už od začátku. V závislosti na požadavcích trhu je možný i další organický růst.

 

Zdroj: THIMM Packaging

Praha, 25. února 2017