SOCR ČR očekává od nové vlády podporu podnikání

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) vítá jmenování vlády ČR. Pevně věří, že tak skončí období politické nestability, která brzdí rozvoj podnikatelského prostředí i české společnosti.

„Jako jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelských svazů v zemi doufáme, že nová vláda bude dále podporovat podmínky pro podnikání v rámci pravidel tržní ekonomiky a volného trhu. Svaz je připraven vést s vládou na toto téma konstruktivní dialog,“ uvedla Alexandra Rudyšarová, generální ředitelka SOCR ČR, a dodala: „Pokud jde o dlouhodobé priority Svazu, tak je to konkrétně systém fungování státu a státních institucí, podpora podnikání našich členů a dále inovace a nové trendy.“

Novou ministryní průmyslu a obchodu se stala dosavadní prezidentka SOCR ČR Marta Nováková.

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Praha, 29. června 2018