Skupina COOP a Mendelova univerzita v Brně zahájili spolupráci

COOP s Provozně ekonomickou fakultou podepsaly rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci při vzdělávání studentů, praxích, nabídkách zaměstnání a přípravě společných projektů. Spolupráce navazuje na vzdělávací program Skupiny COOP, která již provozuje 10 středních škol po České republice.

Podpis smlouvy o spolupráci s univerzitou v Brně proběhl na základě dlouhodobého plánu Skupiny COOP o podpoře vzdělávání s cílem získávat absolventy i pro regiony tak, aby nedocházelo k odchodům mladých lidí do velkých měst a zahraničí.

 „Naším primárním cílem je rozvoj lokalit, kde působíme. Zejména podpora lokální zaměstnanosti a místních komunit. Jsme rádi za možnost rozvoje aktivit s významnou tuzemskou univerzitou a její fakultou, která se dlouhodobě zaměřuje na oblast obchodu,“ uvedl Lukáš Němčík za skupinu COOP. Ta zastupuje téměř 3 tisíce prodejen po celé České republice s hlavním zastoupením v regionech.

Skupina COOP v současnosti provozuje 10 středních škol a vzdělávací institut. Školy, které sídlí v Benešově, Humpolci, Praze, Lomnici u Tišnova, Pelhřimově, Poličce, Šilheřovicích, Žatci, Žďáru nad Sázavou a Znojmě provozují celou řadu studijních oboru. Mezi ty významné patří gastronomie, cestovní ruch, informační technologie, služby, ale i obchod.

 

Zdroj: Skupina COOP  

Praha, 20. února 2016