Billa za tři roky ušetřila 23 % na energiích

Společnost Billa v roce 2012 spustila projekt na úsporu všech energií, které využívá k provozu svých nákupních ploch i skladů. V rámci projektu každoročně modernizuje desítky svých prodejen, do kterých jsou instalovány moderní šetrné chladicí a mrazicí zařízení, pekárny či grily, ale i šetrné systémy osvětlení, vytápění a větrání.

Po třech letech se tak v prodejnách Billa výrazným způsobem podařilo snížit spotřebu elektrické energie, tepla i vody. Roční úspory při provozování výše uvedených zařízení v celém řetězci dosáhly 23 % z celkových nákladů na vstupní energie.

Všechny úpravy, kterými prodejny Billa procházejí, jsou prováděny tak, aby přispívaly
k celkovému snížení spotřeby energií, ale i ke snižování produkce emisí CO2. U elektřiny se meziročně jedná o úsporu ve výši 8 %, u tepla o 4 % a snižuje se i spotřeba vody.

Při celkové rekonstrukci prodejny, která má průměrných 1000 m2 prodejní plochy, lze ušetřit
až 25 procent nákladů na energie. V roce 2014 Billa navíc vybudovala v Modleticích moderní centrální logistické centrum pro čerstvé potraviny. Díky všem těmto krokům dokázala společnost významným způsobem snížit svou ekologickou stopu.

 

Zdroj: BILLA ČR 

Praha, 19. února 2016