Školicí centra společnosti BILLA připravují profesionály v obchodě

Společnost BILLA Česká republika věnuje velkou pozornost rozvoji a vzdělávání svých zaměstnanců. Po Brně nyní otevírá v Praze již druhé školicí středisko pro své zaměstnance. Moderní vzdělávací centrum je určeno všem novým i stávajícím zaměstnancům na prodejnách BILLA a je součástí prodejny BILLA na Barrandově, Tilleho Nám. 793/1.

Vzdělávací centra BILLA zajišťují jednotnou podobu vstupních školení nových zaměstnanců i další odborné tréninky pro stávající personál prodejen. Cílem jednotných tréninků je zajištění profesionální obsluhy pro prodejny BILLA a zkvalitnění služeb pro zákazníky.

První výukové centrum BILLA se otevřelo v únoru 2015 v Brně – Vinohradech, Žarošická ulice. Do dnešních dní již stihlo proškolit 380 zaměstnanců ze 150 prodejen BILLA. Tréninkům se zde celkově věnovalo 874 hodin.

Školicí centrum v Praze 5 – Barrandov přímo navazuje na prostory prodejny BILLA. Pracovat je možné ve čtyřech učebnách, které jsou doplněny samostatným zázemím a relaxačním koutkem. Tři místnosti jsou vybaveny speciálním vybavením pro praktickou výuku: počítačová učebna, učebna se standardní i expresní pokladnou a učebna s kompletním pultem lahůdek včetně pece na pečivo.

Každý nový zaměstnanec na pozici prodavač/ka – pokladní, prodavač/ka lahůdek, pracovník/ce čerstvých úseků, řezník, vedoucí úseku a vedoucí prodejny by měl nejdříve projít pod odborným vedením zaškolením v centru a následně si nově nabyté vědomosti a dovednosti vyzkoušet „naživo“ přímo v prodejně.

„Pod vedením zkušených interních lektorů předáváme nováčkům vše potřebné k výkonu jejich pozice. Školicí centra zároveň slouží i stávajícím zaměstnancům. Všem umožní si bez zbytečného stresu osvojit potřebné znalosti a dovednosti a stát se skutečnými profesionály našich prodejen,“ přibližuje cíle školicích středisek Šárka Brennerová, vedoucí personálního oddělení společnosti BILLA. Kvalitní obsluha na prodejnách BILLA zákazníkům garantuje profesionální servis a fundované informace o sortimentu.

Při budování školicích center se BILLA Česká republika inspirovala u svých rakouských kolegů. Vzdělávací centrum v Brně je primárně určeno pro spádovou oblast Moravy, pražské pro oblast Čech.

„Zaměstnanci jsou pro nás klíčoví. Jsme si vědomi toho, že bez jejich každodenního úsilí bychom nikdy nedosáhli tak dobrých výsledků. I proto investujeme do jejich rozvoje na všech úrovních organizace,“ říká Šárka Brennerová a doplňuje: „V rámci ročních hodnoticích a rozvojových rozhovorů sestavují zaměstnanci s přímým nadřízeným individuální plány osobního rozvoje. Mohou vybírat ze široké nabídky kurzů a plánovaných školení z tzv. „SucCEEd katalogu“, který každoročně aktualizujeme v návaznosti na vzdělávací potřeby a priority v oblasti vzdělávání
a rozvoje.“

Společnost BILLA cíleně investuje do rozvoje svých stávajících i budoucích zaměstnanců. Od roku 1999 úzce spolupracuje s odbornými učilišti a učňům nabízí možnost praxe ve svých obchodech. Každoročně projde praktickou výukou v prodejnách BILLA kolem 400 žáků středních škol a učilišť. Ti nejlepší získávají možnost pracovního úvazku ve stabilní společnosti s důrazem na rozvoj svých zaměstnanců.

Do vzdělávání zaměstnanců BILLA investuje miliony korun ročně. Pravidelně pořádá tréninky odborných znalostí, soft skills a otevírá jazykové kurzy. Pro vybrané pozice má propracovaný systém odborné certifikace. Využívá různé formy rozvoje a vzdělávání. Vedle těch formálních jako jsou školení, odborné konference, DC či koučování pracuje také s pověřením úkolem, projektem či samostudiem. Propracovaný vzdělávací systém je navržen se zřetelem na koncového zákazníka. Hlavním cílem je spokojený zákazník, který se do obchodů BILLA rád vrací.

 

Zdroj: BILLA ČR

Praha, 8. září 2016