Obchodníci nesouhlasí s novelou zákona o významné tržní síle

Dnes schválená novela neřeší podle Svazu obchodu a cestovního ruch ČR (SOCR ČR) zásadní nedostatky zákona o významné tržní síle (ZoVTS).

Těmi jsou nejasnost a neurčitost, která může ve výsledku poškodit spotřebitele, odběratele i stát. Další zpřísnění regulace v maloobchodu jde proti trendu samoregulace v zemích Evropské unie a může mít výrazně negativní dopad na tuzemskou ekonomiku.

„Hlasování koaličních poslanců, vlády a komunistů dalo zelenou zdražování potravin. Zpřísnění regulace omezí možnost standardního obchodního vyjednávání. Za vše budou hrozit miliardové pokuty a obchodníci část svého sortimentu raději nakoupí v zahraničí. Je zarážející, že zákonodárci nezohlednili ani jednu z mnoha připomínek, které k takovému paskvilu, jakým novela je, měli jedni z největších investorů v České republice,“ uvedla Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Obavy, že novela ZoVTS může negativně ohrozit podnikání v České republice, opakovaně vyjádřili jednotliví členové Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Žádný z jimi předložených návrhů na změny nebyl při projednávání v Poslanecké sněmovně akceptován. Zpřísnění regulace se proto dotkne pouze odběratelů s významnou tržní silou a již nikoli dodavatelů, výčet zakázaných jednání je prakticky nekonečný. ÚOHS navíc bude moci odběratele sankcionovat i za jednotlivá a v mnohých případech bagatelní pochybení (např. několikadenní zpoždění úhrady faktury).

Novela zcela zásadně omezuje možnost obchodníka vyjednat slevu a tu následně nabídnout zákazníkům. Podle SOCR ČR zpřísnění regulace povede např. k tomu, že z pultů zmizí zboží v akcích, které domácnosti jmenují jako jeden ze tří hlavních důvodů, proč v daném místě nakupují.

Nedostatky novely ZoVTS:

  • brání běžnému obchodnímu vyjednávání;
  • umožňuje šikanovat odběratele;
  • může způsobit nárůst cen potravin v obchodech;
  • představuje hrozbu snížení podílu českých potravin v obchodech;
  • může omezit vývoz tuzemských produktů;
  • znevýhodňuje spotřebitele, odběratele i stát;
  • jde proti trendu EU, která vyjadřuje podporu dobrovolné regulaci.

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR  

Praha, 9. prosince 2015