Nakupování v čase konjunktury: nákup jako tahoun inovací

4. ročník Procurement Fora s tématem Nakupování v čase konjunktury se konal 25. května 2016 v pražském hotelu Pyramida za účasti více než 160 odborníků. Setkání se soustředilo na aktuální proměny nákupu v době současné ekonomické prosperity.

Dále se mluvilo také o možnosti strategických partnerství, o možnosti spolupráce s externími partnery, o kvalifikaci dodavatelů a o podílu nákupu na úspěších firem. Na tvorbě programu spolupracovala pořádající společnost Blue Events s odborným garantem Markem Rokoským.

Dana Hájková, analytička České spořitelny, vyšla z atributů současné ekonomické situace a jejího globálního kontextu a zaměřila se na to, jak číst ekonomické trendy ovlivňující tvorbu cen. Věnovala se také kursu koruny a kursovému závazku ČNB. „Ekonomický růst zůstane solidní, tahounem růstu bude zahraniční poptávka a domácí spotřeba.

Firmy zůstanou opatrné ve zvyšování mezd. Pokles cen se nedá očekávat, kurs koruny zůstane stabilní ještě rok. Nákupčí by měli sledovat poptávku a nákladové faktory ve svém odvětví, ceny ropy a vývoj ekonomik v Německu a v Číně.“

 

Transformaci nákupu s externím partnerem se věnovali Jiří Steif a Lenka Krobová z A. T. Kearney. Transformace nákupu jako zdroj dodatečné hodnoty je koncept, který vznikl v 80. letech. Vnímání nákupu se posouvá od transakční role ke skutečnému tvůrci hodnoty. Nákup se nově podílí na tvorbě business strategie, vývoji produktu, řízení finančních toků a kultivaci dodavatelů. Podle studie globálních trendů z roku 2014 je procurement ve firmách stále více akceptován a jeho role vzrostla v období krize. „Nákup má potenciál posouvat se na trajektorii sofistikovanosti a efektivity. Stěžejní je integrovat dodavatele do procesu výzkumu, vývoje a konceptu nových produktů – zvláště u výrobních podniků a inovací. Důležité je mít sponzora – leadera změny, zasadit transformaci do širšího kontextu a získat pro ni zaměstnance. Pravidelně se zaměstnanci komunikovat a motivovat je finančně i přidělením nových odpovědností.“

Martin Šustek, Purchasing Director, TATRA TRUCKS mluvil o spolupráci s dodavateli v době, kdy se významná česká společnost po letech problémů a ztrát opět dostala do černých čísel a vykázala zisk. Po příchodu nového vlastníka TATRA ožila a začalo se vyrábět více vozidel. Výrazně narostl objem nákupu. V současné době nákup pracuje se 40 tisíci aktivními položkami a více než 800 dodavateli. Špatná práce s více než 1 000 dodavateli v minulosti vedla ke kapacitním omezením a zpomalením výroby.

 „Klíčová je spolupráce s dodavateli. Změnili jsme jejich přístup, flexibilitu, unifikaci, early supplier involvement a aktivní re-sourcing klíčových komodit.  Očekávali jsme proaktivní a tržní přístup. S dodavateli sdílíme data včetně aktuální technické dokumentace a komunikujeme online prostřednictvím dodavatelského portálu na intranetu. To nám přineslo úspory. Dnes je nákup ve firmě vnímán jako leader inovací.“

Kvalifikací dodavatelů se zabývala Beáta Vlčková, manažerka podpory pro nákup, Slovenské elektrárne. Patří do skupiny ENEL, mají 37 elektráren, 4 500 smluv a 1300 dodavatelů, široké nákupní portfolio a omezené možnosti standardizace. Proces kvalifikace dodavatelů má význam při technicky náročných plněních. Jeho hlavním cílem je seznam vhodných dodavatelů a prověření jejich schopností. Seznam urychluje proces výběru a sjednocuje požadavky a podmínky pro dodavatele. Model kvalifikace byl převzat z ENEL. Tvoří ho tři skupiny komodit – registrované (nejsou technicky náročné), globálně a lokálně kvalifikované. Kvalifikační podmínky vychází ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Kritéria jsou finanční a technické zajištění, bezpečnostní a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Společnost provozuje nákupní portál pro dodavatele, kde si dodavatel vybere kvalifikační skupinu, předloží dokumenty, které se vyhodnocují. U zakázek s vlivem na jadernou bezpečnost se provádí audit u dodavatele.

Trendy nákupní strategie představil nezávislý konzultant a průkopník elektronických aukcí Josef Zrník. „Strategické chování v nákupu se vyvíjelo od nakupování věcí přes řízení a vztahy s dodavateli až po strategie na úrovni kategorií. Celosvětové strategické trendy jsou outsourcing PZP operací, řízení operací dodavatelem a akcelerace globálního outsourcingu. Nákup se stává střediskem sdílených služeb.“

Na dvou případových studiích předvedl Tomáš Koutek, partner, KRC Partners, jak probíhá projekt na redukci nákladů za účasti externího partnera. „Procurement nemizí, nabývá jen radikálně jiné úlohy. Práce, které nejsou podstatou činnosti firmy, by měl dělat někdo jiný = outsourcing.“ Outsourcují se stále častěji nejen tisková řešení, doprava, nebo IT, ale také projekty na redukci nákladů. Úspěšné projekty spojují výborní nákupčí, dobře implementované procesy, SW a automatizace. Výsledkem je podstatné snížení transakčních nákladů. Outsourcing má také své bariéry: nechuť dělat změny, nutnost vzdát se vztahů s dodavateli, nezájem přistupovat analyticky a komoditně strategicky i k malým položkám a také strach z toho, že pokud budeme spolupracovat s externími partnery, nebude interní nákup zapotřebí.

Implementací P2P (elektronizací nákupu) představil Zdeněk Mikeš, Procurement Solutions Specialist, SAP ČR. SAP nabízí novou strategii: cloudová komplexní řešení pro správu všech kategorií výdajů SAP Ariba Network. Umožňuje spolupráci s dodavateli v reálném čase a slouží jako komunikační nástroj.

Marek Rokoský, odborný garant fóra, moderoval závěrečnou panelovou diskusi s obchodníky věnovanou především spolupráci obchodníků a nákupu. Mezi panelisty byli: Matěj Smolař, advokát, Felix a spol., advokátní kancelář; Pavel Zaal, Sales & Marketing Director, Etnetera; Igor Zahradníček, generální a obchodní ředitel, Touax (modulové stavby) a Roman Zúrik, Sales Director, Kofola.

O dobré a špatné zkušenosti s nákupem se podělil Roman Zúrik: „Mezi negativní zkušenosti v době krize patřil pouze tlak na ceny a náklady. Potřebovali jsme obnovit spotřebitelskou důvěru a inovovat. Je moc dobré, že se nám teď daří vést dialog nejen o ceně, ale i o inovacích, službách, např. o zdravých produktech s přidanou hodnotou.“

Igor Zahradníček při komunikaci s manažery nákupu preferuje slušnost, stejnou vlastnost, jakou máme rádi v osobním životě. „V době krize jsem se někdy setkával s porušováním pravidel slušného chování. Od prvopočátku šlo jen o snížení ceny, ne o spokojenost uživatelů.  Někteří nákupčí se nás snažili využít, oklamat nebo jen získat nízký cenový benchmark. Mezi pozitivní zkušenosti naopak  patří tvrdá, ale férová jednání.“

Publikum se ptalo na osobnost nákupčího o její dopad na vyjednávání, kartelové dohody, zkušenosti s e-aukcemi a komunikačními platformami pro dodavatele. Probírána byla také trestní odpovědnost manažera nákupu nebo poskytování darů dodavatelům a jeho vymezení v rámci etického kodexu.

 

Zdroj: Blue Events

Praha, 31. května 2016