Iniciativa pro férový obchod míří do České republiky

Výrobci, dodavatelé, distributoři a prodejci rychloobrátkového zboží oficiálně představili společnou platformu, tzv. Iniciativu pro férový obchod (IPFO).

Slavnostní představení svou přítomností podpořili také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr zemědělství Marian Jurečka, Petra Buzková, předsedkyně IPFO a Christel Delberghe, poradkyně generálního tajemníka Evropského svazu obchodu EuroCommerce.

Iniciativa pro férový obchod je národní platformou evropské Supply Chain Initiative prosazující zásady správné obchodní praxe, která existuje v Evropě od září 2013 a do níž se zapojilo již téměř 200 společností, resp. 926 organizací v členských zemích EU, pokud připočteme i dceřiné společnosti mezinárodních firem.

Signatáři české iniciativy, mezi něž patří mj. společnosti Tesco, Nestlé, Ahold, Kaufland, Coca Cola, Mars a další, zaměstnávají desítky tisíc pracovníků všech oborů a vytvářejí celkový obrat ve výši stovek miliard korun.

Iniciativa bude prostřednictvím závazku svých signatářů podporovat kultivaci obchodního prostředí. Zároveň bude zajišťovat a kontrolovat, aby byly zásady dobré praxe skutečně začleněny do každodenních aktivit jednotlivých společností. Dále bude usilovat o to, aby společnosti řešily případné vzájemné spory korektně a transparentně.

 

 

Zdroj: Iniciativa pro férový obchod

Praha, 28.května 2015