Prohlášení k novele zákona o významné tržní síle

Zástupci osmi obchodních řetězců působících v České republice podepsali společné prohlášení k novele zákona o významné tržní síle (ZoVTS).

Výzva k intenzivnímu jednání o smysluplnosti zákona je určena Bohuslavovi Sobotkovi, předsedovi vlády ČR, a ostatním nejvyšším představitelům země.

„Samotný ZoVTS považujeme za nekoncepční a z těchto důvodů navrhujeme jeho zrušení bez náhrady. Dovolujeme si vyzvat politickou reprezentaci ke konstruktivnímu dialogu ohledně témat, na jejichž základech je ZoVTS a připravovaná novela postavena,“ uvedla Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Novela, kterou se aktuálně zabývají poslanci Parlamentu ČR, podle názoru vyjádřeného společným prohlášením neřeší zásadní nedostatky zákona o významné tržní síle. Těmi jsou nejasnost a neurčitost, která může ve výsledku poškodit spotřebitele i dodavatele zboží.

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Praha, 28.května 2015