Elektronické cenovky šetří lidskou práci a umožňují komfortní práci s cenou

Mezi hlavní výhody používání elektronických cenovek patří jejich ekonomický přínos, tedy úspora peněz a s tím související úspora pracovního času, tedy snížení nákladů na zaměstnance.

Používání elektronických cenovek čeští obchodníci ve srovnání se zahraničím stále poněkud zaostávají, nasadily je u nás zatím zejména velké řetězce. V následujících letech proto můžeme očekávat jejich rozšiřování i do menších prodejen, včetně těch plně automatických.

Digitální označování cen nabízí mnohem víc než jen úsporu nákladů a snížení papírového odpadu a barev při tisku klasických papírových cenovek. Kvůli možnému postihu je také nutné vyhnout se nesprávnému označování cen nebo chybnému označování zboží, čemuž elektronické cenovky napomáhají.

Digitální označování cen navíc vytváří ideální podmínky pro propojení off-line obchodu a elektronického obchodování tím, že zaručuje rychlé a spolehlivé změny cen. Zejména u pultů s čerstvými potravinami a volně uloženým zbožím lze úpravy cen provádět bez problémů několika kliknutími, nebo dokonce automaticky. Velmi jednoduchá je také práce se slevami nebo při zvláštních příležitostech, jako je černý pátek či doprodej pečiva za sníženou cenu na konci dne.

Máme zpoždění

Přestože elektronické cenovky už u nás nejsou novinkou, na větší rozšíření v českých prodejnách stále čekají. „Používání elektronických digitálních cenovek je v zahraničí více rozšířené i v menších obchodech, pekárnách, lékárnách či obchůdcích s potravinami. U nás se retaileři po koronavirové krizi stále teprve rozkoukávají. Hlavní směr u nás ukazují velké potravinové řetězce, jako je Billa, která je zavedla jako jedna z prvních, následována Kauflandem nebo Lidlem. Můžeme se nimi ovšem setkat i mimo potravinový sektor, a to třeba v Alze, Decathlonu nebo některých lékárnách,“ popisuje Lenka Maxová, jednatelka, Razak Security Solution.

„Velké investice do nasazování ESL cenovek můžeme za poslední dva roky sledovat v našich super- a hypermarketech. V západní Evropě tato vlna elektronizace cenovek proběhla ve větší míře již zhruba před čtyřmi lety, u nás máme za západem tradičně v nasazovaní nových technologií v retailu několik let zpoždění,“ doplňuje Radek Bábíček, jednatel společnosti Satomar.

Šetří lidskou práci

Kromě snahy o ekologické chování je významnou motivací obchodníků pro zavedení elektronických cenovek potřeba ušetřit mzdové náklady. „Snaha šetřit lidské zdroje byla a je v tomto případě tak trochu z donucení, protože pracovní síla v retailu chybí a náklady na ni se postupem času ještě zvyšují. Najít proto cestu, jak šetřit lidské zdroje, je prakticky nutnost,“ podotýká Martin Rösler, Managing Director CZ/SK ve společnosti VKF Renzel ČR. Podle něj je třeba si uvědomit, že cenotvorba v maloobchodě vezme průměrně 20 % fondu pracovní doby zaměstnanců. Při rostoucí mzdě pak náklady na cenotvorbu také rostou, což by mělo logicky vyvolat zájem o technologii, která je sníží. „V České republice tomu tak částečně je, ale ve srovnání například se severskými zeměmi jsme stále v první třetině trati. Nicméně vývoj za poslední tři roky se posunul výrazně dopředu,“ podotýká Martin Rösler.

„Ano, elektronické cenovky se nasazují ve větším počtu než dříve. Je vidět, že se stávají standardem,“ přidává se Robert Klíma, Key Account Manager, Novum Global.

„Pokud se týká nasazení ESL v českém retailu, nárůst je patrný zejména poslední dva roky. Tématem ani tak není šetření lidských zdrojů, respektive propouštění, jako spíš řešení nedostatku lidské pracovní síly. A to tak, že se na původně plánovanou lidskou práci nasadí technologie, takže se nemusí hledat noví zaměstnanci, případně se ti stávající můžou přesunout na jiné potřebné pozice,“ potvrzuje Ján Herda, jednatel společnosti NOV.

Etikety nejen v regálech

Majitelé prvních elektronických etiket se museli spokojit se dvěma zobrazovanými barvami, tedy černou a bílou, kdežto současná generace dnes zobrazuje standardně tři až čtyři. K černé a bílé přibyla červená a žlutá. „Narůstá počet barev a pracuje se také na vylepšování stability celé technologie pro její sériové nasazení,“ potvrzuje Ján Herda. Inovace na poli těchto cenovek ovšem spočívá také v rozšiřování nabídky jejich velikostí, protože kromě zobrazování základních informací, jako je cena, je na ně možné umístit také složení výrobku, zemi původu či třeba recept. S tím souvisí i skutečnost, že elektronické etikety si našly cestu nejen do regálů mezi zboží, ale nacházejí také své uplatnění ve skladech či jako informační tabule při správě místností.

Zatímco v maloobchodníci nejčastěji používají etikety o velikosti okolo tří palců, podle slov Miroslava Kropáče, Sales Managera společnosti Codeware, se v průmyslu pro potřeby kalibrací nebo revizí využívají ponejvíce etikety o velikosti 4,2 palce a pro správu místností 7,5 až 10 palců.

„Elektronické cenovky se nejčastěji používají k účelu, ke kterému byly vyvinuté, tedy k označování cen v obchodech, ale najdou uplatnění v označování konferenčních místností v kancelářských budovách, v hotelích jako označení druhu jídla při společném stravování nebo rautech. Díky našemu vývoji pomocných aplikací se nám otevřel významný kanál pro uplatnění elektronických cenovek, a to v logistice, skladování a průmyslové výrobě,“ shrnuje možnosti využití Marin Rösler.

Inovuje se napájení

Mezi další inovace v oblasti elektronických etiket patří snaha o snižování spotřeby energie, případně způsob jejich napájení. Stále se můžeme setkat s etiketami, které mají pevně zabudovanou baterii, která, pokud je coby zdroj vyčerpána, nejde vyměnit. Obecně je zapotřebí připomenout, že mají velice malou spotřebu, protože energii potřebují jen ve chvíli, kdy se na nich mění zobrazovaná informace, takže i životnost takovýchto cenovek je relativně dlouhá. Nicméně většina cenovek dnes používá knoflíkové baterie, které je po konci jejich životnosti možné jednoduše vyměnit, což bývá v rozmezí dvou až pěti let, podle způsobu využití etikety a podle toho, jak často se na ní zobrazované informace mění. „Možnost vyměnit baterii je rozhodně dobrá a důvodů je hned několik. Může jít o vadnou baterii už z výroby, případně je zapotřebí vzít v úvahu skutečnost, že výdrž baterie závisí na okolní teplotě, která může být rozdílná podle povahy označovaného sortimentu. A elektronický inkoust použitý k zobrazování má životnost delší než deset let,“ vysvětluje Ján Herda.

„Náš dodavatel rozšířil portfolio z původních pouze bateriových na napájení přes napájecí lišty a nově jsou ESL cenovky také dobíjecí přes USB-C,“ popisuje další novinky Miroslav Kropáč.

„V současné době se už setkáváme také s technologií batteryless cenovek, které jsou napájeny ze solárních článků nebo energií z mobilních zařízení, v rámci bezdrátové nebo RFID komunikace. Tento koncept je bezesporu zajímavý a významný také z pohledu ochrany životního prostředí. Na masivnější použití si však, podle mého názoru, bude třeba ještě nějakou dobu počkat,“ míní Jindřich Kočica, Key Account Manager pro retail ve firmě Diebold Nixdorf.

Očekává se další rozšiřování

A co tedy můžeme v oblasti elektronických cenovek v nejbližší době očekávat? „Určitě se dočkáme dalšího rozšíření na méně obrátkové zboží. Navíc elektronická cenovka není jen praktická, ale je i určitým symbolem prestiže. Stejně tak mohou větší elektronické cenovky nahradit tabulky informující o otevíracích hodinách prodejen, jelikož i otevírací dobu lze dynamicky měnit. Patrně časem také nahradí informační letáky, například v autosalonech či bazarech. Aktuální novinkou v případě našich Proficenovek, u níž očekáváme výraznější nasazení v příštích letech, je sjednocení cloudového systému pro ovládání a nastavení elektronických cenovek a reklamních LCD obrazovek. Zákazník tak může vše řídit, tedy cenotvorbu i digitální reklamní plochy, z jednoho místa a znásobit tak marketingový efekt,“ vysvětluje Radek Bábíček. „Vzhledem k současným možnostem, co se týče rozlišení a počtu barev, případně interakce se zákazníkem, očekáváme výrazné uplatnění v oblasti in-store marketingu,“ přidává se Jindřich Kočica. Jak ještě podotýká Ján Herda, elektronické cenovky se stávají také nedílnou součástí automatických prodejen bez personálu.

Návratnost za rok až tři

Stejně jako jiné produkty na českém trhu ovlivnila i cenu elektronických etiket inflace. Je proto možné říct, že jejich současná cena odpovídá průměru toho, o co podražily všechny ostatní výrobky. Z pohledu obchodníka je při jejich pořizování nutné nejdříve stanovit správně cíle a očekávání od projektu. „Je nutné si uvědomit veškeré náklady, spojené s nasazením elektronických cenovek – pořízení technologie a infrastruktury, instalace či integrace s podnikovým systémem. Uvědomit si, pro jaký provoz bude obchodník tyto cenovky využívat, zda jimi pokryje skutečně všechny položky, u který často dochází k přeceňování, a také, zda cenovky využije skutečně jen pro přeceňování, nebo efektivně i pro další účely. Na základě těchto informací pak může být vedena seriózní diskuse o projektu, jeho nákladech a návratnosti,“ podotýká Jindřich Kočica. „Podle mého názoru není cena digitálních cenovek nijak závratně vysoká. Cena v ČR odpovídá materiálovému nákladu na výrobu, dopravu a trvanlivost a znovupoužitelnost výrobku. Oproti tomu, co retaileři ušetří na neustálém tištění papíru pro přeceňování a na dalších provozních nákladech související s prací zaměstnanců, si troufám říci, že návratnost investice je jeden až tři roky,“ podotýká Lenka Maxová.

Existují dotační programy

Pořízení elektronických cenovek pro celou prodejnu se může jevit jako poměrně vysoká investice, a proto obchodníci hledají různé formy dotací. U nás existují dotační programy, které mohou financovat zavedení ESL do provozu, nicméně mnozí jejich čerpání popisují jako náročný byrokratický proces, ve kterém musí být vše přesně a který zabere určitý čas. „Aktuálně běží pod Ministerstvem průmyslu a obchodu výzva pro AMS (CLLD), díky níž je možné získat dotaci na elektronizaci prodejny ve výši sto dvacet pět tisíc až milion korun. Celková dotace může pokrývat až padesát procent celkových nákladů,“ podotýká Radek Bábíček. Existují nicméně také firmy, které svým klientům umí s čerpáním dotací pomoci. „Ano, využít dotační programy na digitalizaci procesů v obchodech lze. Zákazníky, kteří je čerpají, máme a ano, s tímto procesem si umíme poradit a situaci vyřešit za ně. V podstatě umíme zavést ESL do provozu tak, aby to měl zákazník, jak se říká, na klíč a přišel v pondělí do práce k hotovému,“ popisuje Lenka Maxová.

Investice do budoucnosti

Pořízením elektronických etiket, potažmo digitálním řešením celého obchodu se obchodníci posunou do budoucnosti – získají také moderní, jednotný a hezký vzhled obchodu, skladu, skladového řešení a zcela neopomenutelný je i ekologický přínos. Obchodník může zcela jistě očekávat zefektivnění celého procesu cenotvorby a přeceňování zboží v prodejnách, úsporu na lidské síle, která by se musela o přeceňování starat, úsporu na spotřebním materiálu (papíry, tonery) a především minimalizaci rizika chybného přecenění, například v rozporu s aktuálně probíhající slevovou akcí. „Návratnost investice do elektronických cenovek vzhledem k jejich pořizovací ceně určitě nebude kratší než dva až tři roky. Na druhou stranu jejich pořízením obchodník získá flexibilní nástroj, který mu umožní aktivně pracovat s cenami produktů, a tím tuto dobu i výrazně zkrátit. Nehledě na minimální chybovosti při manuálním přeceňování, což může vést k nemalým pokutám od ČOI. Na pořízení elektronických cenovek je tak třeba pohlížet jako na investici do budoucna, nikoli jen jako náhradu papírových cenovek. Nehledě i na nezanedbatelný estetický prvek, kdy dokážeme projektově cenovky i barevně upravovat dle přání zákazníka,“ uzavírá Radek Bábíček.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 3.2024…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.