Zabezpečte prodejnu vně i uvnitř!

Ať už jde o jakýkoliv byznys, jeho provozovateli by mělo jít v první řadě o bezpečnost a ochranu lidského života a zdraví. V těsném závěsu pak také o ochranu prostředků, díky kterému jej může provozovat.

Bezpečný provoz prodejny zahrnuje mnoho oblastí. Kromě ochrany zboží proti krádežím, jde zejména o zajištění protipožární ochrany, ochrany osob a jejich zdraví, zajištění hygienických požadavků a v neposlední řadě také o zabezpečení fungování samotného provozu.

V lednu letošního roku vstoupila v platnost evropská směrnice NIS2 (Network and Information Security Directive), jejímž cílem je dosáhnout vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti ve všech členských státech. Cílem této směrnice je ochránit je tak, aby bylo v případě nouze zabezpečeno zásobování obyvatel a zajištěna funkčnost základní infrastruktury. Nyní se pracuje na novém zákonu o kybernetické bezpečnosti, který NIS2 transponuje do českého právního řádu. Zákon již prošel meziresortním připomínkovým řízením a do vlády by měl zamířit v lednu. Platit by měl od října 2024, což je lhůta, kterou sama NIS2 stanovuje. Znamená to, že několik tisíc podniků bude muset v příštím roce udělat velké změny, aby byly s novým zákonem v souladu. Aktuální informace je možné najít na stránkách Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Pro retailový segment je podstatná skutečnost, že NIS2 definuje tzv. kritická odvětví, mezi která patří i podniky zabývající se výrobou, zpracováním a distribucí potravin a také on-line tržiště. „Zda se vaší firmy NIS2 dotýká, můžete rychle zjistit například na stránkách NÚKIB. Pro nás jako výrobce bezpečnostních kamer a hardwaru je podstatné to, že dotčené podniky musí při instalaci elektronických zabezpečovacích systémů aktivně prověřovat důvěryhodnost výrobců a dodavatelů,“ upozorňuje Dalibor Smažinka, bezpečnostní expert firmy Axis Communications. Taková „presumpce viny“ je důležitá v době, kdy hackeři způsobují milionové škody a navíc hrozí, že některý výrobce nebo dodavatel skončí svou činnost z ekonomických, geopolitických či jiných důvodů. „Naše zákazníky můžu ubezpečit, že my v Axisu jsme na takové požadavky připraveni a dál na bezpečnosti pracujeme,“ dodává Dalibor Smažinka.

Prověřte si dodavatele

V době, kdy většina moderních obchodníků využívá kamerový systém, je třeba zabezpečit, aby se útočníci neměli šanci do něj jakkoli nabourat a zneužít jej. Nicméně nejde jen o kamery, ale také o jakékoliv bezpečnostní systémy nebo systémy, které hlídají teplotu, či elektronický protipožární systém. „Zabezpečení je vždy komplexní otázka celé sítě, ale i v koncových zařízeních potřebujete funkce, jako je třeba zabezpečené bootování, z výroby podepsaný firmware či vynucení netriviálních hesel. A hlavně jako uživatel potřebujete mít dodavatele, který s vámi aktivně komunikuje o zranitelnosti a nabídne nástroje, jak tyto zranitelnosti rychle na dálku odstraníte napříč stovkami instalovaných kamer,“ upozorňuje Dalibor Smažinka.

Aby video nebylo podvrh

Kamery dnes neplní pouze vizuální dohledovou funkci, ale můžou mít také integrovanou elektronickou požární signalizaci a být součástí celého bezpečnostního řešení dané budovy. Operátor tak může snadno prověřit závažnost alarmu právě s pomocí kamery. Kromě toho do citlivých provozů existují kamery s integrovaným teplotním alarmem, které s pomocí termovize dokáží detekovat podezřelé změny teploty nebo převýšení stanoveného teplotního limitu. Bez zajímavosti není ani funkce, která v době falešných videí zabraňuje falšování videozáznamů. „Vzhledem k rozvoji AI a fake news je tohle další velké téma. Minulý rok jsme proto představili funkci Podepsané video, která funguje tak, že bezpečnostní kamera vkládá při nahrávání do obrázků kryptografické značky, které lze následně ověřit s pomocí příslušného softwaru. Znamená to, že když dojde na soudní dokazování, jste schopni prokázat, že video opravdu v této podobě vzniklo v zařízení s konkrétním ID, nikdo záznam nesestříhal ani s ním nemanipuloval. Funkce je už integrovaná v novějších modelech kamer, stačí ji jen zaktivovat,“ vysvětluje Dalibor Smažinka.

Prevence proti požáru

K bezpečnému provozu jakékoliv budovy je nutné vytvořit takové podmínky, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru, případně pokud už k němu dojde, aby byly ochráněny životy osob a jejich zdraví. K tomu se používá pasivní a aktivní ochrana. Mezi pasivní patří samotná konstrukce budov a jejich rozdělení do úseků, které je od sebe možné v případě potřeby oddělit a uzavřít je ta, aby se požár nemohl dále šířit. K oddělení prostor se používají kromě jiného protipožární dveře, které dokáží požáru po určitou dobu odolávat. Mezi pasivní zabezpečení počítáme také protipožární nátěry nebo obklady zvyšující odolnost natřeného materiálu se vznítit nebo navigační značky, které slouží k rychlé orientaci ať už k hasicím přístrojům nebo při evakuaci osob. Tato ochrana je součástí jak velkých obchodních center, takt také menších prodejen, kdy je bezpečně oddělena prodejní plocha od skladových prostor. Aktivní ochrana zahrnuje požární hlásiče, resp. elektronickou požární signalizaci. Jak vysvětluje Pavel Devečka, Technical Advisor ve společnosti Pyronova IS, při požáru je prioritní ochrana života a zdraví osob. Proto v budovách, kde se vyskytují, bývají instalovány systémy pro odvod tepla a kouře, aby lidé měli šanci budovu opustit. Zatímco například ve skladu, kde je primární ochrana majetku, bývá instalováno stabilní hasicí zařízení, jehož úkolem je požár udržet pod kontrolou nebo uhasit.

Odhalovat možný požár pomáhají nejrůznější detektory a čidla, která reagují na částice vznikající při spalování nebo mohou být vizuální v podobě kamer, které detekují plameny případně může jít o termokamery, které zaznamenají změnu okolní teploty. Pro místa, kde se lidé vyskytují jen v malé míře nebo vůbec, jako jsou mrazáky nebo automatické sklady s velkou hodnotou uskladněného zboží, se v současnosti často používá řešení Oxyreduct. „V podstatě jde o to, že se do vzduchu pomocí generátorů přidává dusík, čímž vznikne inertní atmosféra, kdy dusík zabrání hoření,“ vysvětluje Pavel Devečka.

On-line platforma pro strážné

S rostoucí agresivitou některých zlodějů je čím dál tím důležitější zajištění bezpečného pracovního prostředí pro zaměstnance prodejny. „Jednou z cest je získání lepšího přehledu o rizikových místech, kde je třeba ostrahu posílit. Securitas nedávno zřídila on-line platformu pro strážné, kam s pomocí mobilních zařízení strážní evidují všechny incidenty. Čím víc bude těchto dat přibývat, tím přesnější budeme v plánování ostrahy pro jednotlivé objekty. Další forma prevence jsou pravidelné tréninky bezpečnostních pracovníků v krizové komunikaci. Trénink vždy závisí na potřebách daného objektu a umožní strážnému s pomocí slovní i neverbální komunikace odvrátit násilné incidenty,“ podotýká Jan Peroutka, ředitel pro bezpečnostní řešení Securitas ČR.

Nové bezpečnostní tlačítko

Obecně platí, že v předvánočním období je zapotřebí ochranu v prodejnách zvýšit. „Kriminalita roste s počtem návštěvníků a tlačenicemi v období před Vánocemi, které jdou na ruku organizovaným gangům i jednotlivým zlodějům. Zvýšená nervozita samozřejmě nahrává různým agresivním střetům. Nyní máme k dispozici zbrusu nový nástroj, kterým je tísňové tlačítko na bázi IoT, tedy internetu věcí. Je velké jako balíček žvýkaček a personál ho může mít buď přímo u sebe, nebo na stanoveném místě skrytém třeba poblíž pokladny. Zařízení je výjimečné v několika ohledech. Díky spojení s operátorem Vodafone funguje v jeho IoT síti na 100 % území České republiky, dokonce i tam, kam nedosáhne mobilní signál,“ vysvětluje Jan Peroutka. Díky integraci na bezpečnostní pult agentury je navíc možné vytvořit mnoho různých zásahových scénářů, včetně například ověření alarmu s pomocí kamerového systému s obousměrným audiem.

Al chrání i lidské zdraví

Díky umělé inteligenci se dnes z kamer stávají nejen ochránci majetku, ale také lidského zdraví. „V současné chvíli spolupracuje na ostraze automatizovaných prodejen COOP, kde právě AI hraje zásadní roli. Systém dokáže spolehlivě rozeznat podezřelé chování ve videu z bezpečnostních kamer, a to ať už jde o situaci, kdy zákazník vloží zboží z regálu mimo nákupní košík, nebo o situaci, kdy dojde k pádu osoby, vrávorání nebo pobíhání po prodejně. Operátor se pak zabývá pouze takto vygenerovanými poplachovými stavy. Úžasné je, že systém je čím dál přesnější a průběžně se učí. Také cena jde dolů, a tak se se zabezpečením s pomocí umělé inteligence brzy setkáme i v malých venkovských prodejnách. Stále ovšem platí, že za sebechytřejším systémem musí být vždy kvalifikovaná obsluha, která zajistí reakci. Ta má nicméně mnohem méně práce a zvládne více prodejen najednou,“ podotýká Jan Peroutka.

Zatočte s bakteriemi!

K bezpečnému provozu prodejny v nemalé míře přispívá pravidelný úklid a dodržování hygienických norem. „V potravinářských provozech, zejména při zpracování masa, je nutné několikrát denně čistit všechny povrchy, s nimiž potraviny přicházejí do kontaktu. Citlivým místem jsou zejména stoly a prkénka, kde se maso bourá a čistí, takže dochází k jejich mechanickému opotřebení. Podléhají přísným hygienickým požadavkům, protože při pozorování pod mikroskopem i málo používané desky připomínají povrch poznamenaný nespočtem kráterů, v nichž číhají bakterie. Zde je vhodnou technologií čištění pěnou a teplou vodou,“ vysvětluje Lukáš Rom, Product Manager ve společnosti Kärcher.

V pekárnách, při zpracování ovoce, zeleniny, masa a dalších potravin je třeba odstraňovat odolné přilnavé nečistoty nebo zbytky surovin, které rychle podléhají kvasným a rozkladným procesům. Ekologickou variantu čištění, která je navíc šetrná k drahému strojovému vybavení, zde představuje tryskání částicemi suchého ledu. „Plnicí a směšovací zařízení, výrobní linky, nádrže a pece lze díky čištění suchým ledem očistit od pevně ulpívajících zbytků i nečistot, jako jsou tuky, ztvrdlá krusta nebo napečené zbytky. A to bez použití chemie nebo vody. Princip je v tom, že malé peletky podchlazeného CO2 dopadají vysokou rychlostí na povrchy a uvolňují svou kinetickou energii. Nečistoty se také chladem stávají křehké a snadněji se odstraňují. Nejdůležitější na této metodě čištění je, že pelety ze suchého ledu vysublimují na CO2 a po čištění nezůstávají žádné zbytky, jako otryskávací prostředek nebo odpadní voda,“ vysvětluje Lukáš Rom.

Hygienickou nezávadnost je třeba zajistit i při skladování a prodeji potravin. Samozřejmostí je dodržování všech norem a postupů při skladování a manipulaci s potravinami či přímo na prodejních pultech.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 12.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.