Elektronické cenovky jako jedna z cest k optimalizaci nákladů

Obchodníci hledají způsoby, jak na provoz prodejen zefektivnit. Elektronické cenovky představují jednu z možností. Zavedením elektronických cenovek obchodník sice neušetří elektrickou energii, k úsporám ale dochází na poli lidských zdrojů. Navíc se snižuje se chybovost a ke zlepšení dochází i v oblasti image obchodníka.

Elektronické cenovky jsou požehnáním pro obchodníky, kteří pro zákazníky často pořádají slevové akce, nabízejí zboží za akční ceny ve šťastných hodinkách nebo večer za sníženou cenu doprodávají zboží, které by se mohlo zkazit.

„Kromě běžné známých výhod, jako je efektivní přeceňování a úspora mzdových nákladů a nákladů na materiál cenovek, přináší elektronické cenovky další výhody a zefektivnění činností při inventarizaci, optimalizaci při doplňování regálů, optimalizaci skladových zásob a také rozšiřují možnosti interakce se zákazníkem pro podporu loajality,“ vysvětluje Jindřich Kočica, Key Account Manager / Retail ve společnosti Diebold Nixdorf.

Šetří čas personálu

Ceny elektronických cenovek ještě stále nedosáhly takové hodnoty, aby jejich zavedení provozovatelé při zařizování nových prodejen nebo při remodelingu považovali za automatické. Na druhou stranu se za několik posledních let rozšířily jejich technické možnosti, takže dnes obchodník za stejnou cenu dostane mnohem vyspělejší systém. Při rozhodování o tom, zda je do prodejny pořídit, je vždy zapotřebí zvážit všechno, co můžou jejich majiteli přinést. „Digitální cenovky jsou přehledné, skvěle čitelné a obsahují všechny potřebné informace pro zákazníky. Zároveň šetří čas personálu prodejen, a proto je v našich prodejnách instalujeme ve většině kategorií. Začínali jsme u pečiva, kávy nebo dalších suchých potravin a díky zjevným výhodám jejich nasazení postupně dále rozšiřujeme. Máme jich již přes milion na více než polovině prodejen,“ vypočítává jejich výhody Jiří Mareček, ředitel komunikace, Albert Česká republika.

Měnit cenu není problém

Největší opodstatnění nacházejí elektronické cenovky v kategorii rychloobrátkového zboží, u kterého se často mění cena. Změna ceny na nich pak probíhá centrálně z jednoho místa, a to během několika okamžiků. Další výhodou je skutečnost, že pokud se jedná o řetězec prodejen, může změna ceny proběhnout v jednom okamžiku ve všech prodejnách. Odpadá potřeba fyzicky vytisknout nové cenovky, odnést je k regálu a umístit na správné místo. To u klasických cenovek musí udělat personál, který by se mohl věnovat důležitější činnosti. Elektronické cenovky dnes nacházejí uplatnění všude tam, kde můžou nahradit klasický papír. Tedy nejenom v regálech obchodů, ale také ve skladech, ve výrobě nebo v logistice.

Elektronické cenovky lze použít i v prostoru, kde jsou nízké teploty. A to v podobě elektronických cenovek low temperature, které jsou určeny pro povoz při teplotách − 20 °C až + 5 °C a které je možné použít pro provoz v mrazácích nebo v lednicích. Jsou sice o něco dražší než cenovky pro běžné teploty, nicméně je na obchodníkovi, aby zvážil, zda se mu v podobě komfortnějšího odběru dobře označeného zboží a spokojených zákazníků jejich nákup vyplatí.

„Elektronické cenovky se řadí mezi technologie, které v Albertu zavádíme, aby zpříjemnily nákup zákazníkům a zjednodušily obsluhu kolegům v prodejnách,“ konstatuje Jiří Mareček. Kromě informací pro zákazníky můžou ale elektronické cenovky poskytovat informace také zaměstnancům. Ty, které jsou kromě displeje opatřeny také LED diodami, můžou například navádět merchandisera k regálu, ve kterém je třeba doplnit docházející zboží.

Návratnost je dva tři roky

Podle Roberta Klímy, Key Account Managera ve společnosti Novum Global je v současnosti mezi dodavateli řešení do retailu vidět zvýšený zájem o všechny technologie, které dokáží ušetřit lidské zdroje. Kromě elektronických cenovek jsou to také o samoobslužné pokladny, nebo dokonce samoobslužné prodejny 7/24. Při úvahách o pořízení elektronických cenovek je proto nutné vzít v úvahu nejen okamžitou investici, ale všechna hlediska, tedy i to, co jejich zavedení do prodeje obchodníkovi přinese. „Místa, kde se elektronické cenovky jistě budou stále více objevovat, jsou samoobslužné prodejny 24/7, které začínají přibývat i v České republice. Jejich nasazení umožní efektivně přeceňovat zboží dle požadavků provozovatele prodejny,“ přidává se Jindřich Kočica.

Obecně se dnes počítá s návratností elektronických cenovek okolo dvou nebo tří let. Zpočátku je třeba počítat s investicí jak do samotných cenovek, tak také s dalšími náklady: za instalační lišty na regály, držáky či stojánky a s náklady na integraci s pokladním systémem, softwarem a serverovou infrastrukturu. Náklady je ale vždy třeba vypočítat individuálně pro konkrétní provoz a s ohledem na podmínky nasazení, protože se můžou u různých typů prodejen lišit. S tím každý dodavatel obchodníkovi rád pomůže. Nicméně těžko vyčíslitelný je dopad na zákazníky a jejich spokojenost v prodejně.

Jaká je životnost?

Elektronické cenovky mají relativně dlouhou životnost, a to 5-10 let. Náklady na samotný provoz jsou minimální. A jak je to s životností různých druhů cenovek? „To je složitější otázka; někteří výrobci uvádějí pět let, někteří deset let. Obecně ale záleží na tom, jak často přeceňujete, tedy jak často vybíjíte baterii cenovky. Pokud budete měnit cenu několikrát denně a zároveň budete využívat nějaký další benefit, jako je například led dioda, baterie vám vydrží kratší dobu. Standardně se ale takovéto situace bát nemusíte – prakticky většina výrobců uvádí, že životnost jejich etiket snese klasikou zátěž, což představuje zhruba čtyři přecenění za den. A to se děje jen málokdy,“ vysvětluje Robert Klíma. U některých typů elektronických cenovek je navíc možné baterii vyměnit, což jejich životnost prodlouží. Je ale třeba vědět, že je to možné jen u některých typů. Například cenovky, které jsou chráněny proti vniknutí vlhkosti, jsou vytvořeny jako jeden celek, takže baterii u nich vyměnit nelze.

Snižují chybovost a zrychlují prodej

Kromě přehlednosti k velkým přednostem systému s elektronickými cenovkami patří fakt, že cena na regále vždy odpovídat ceně v systému prodejce, takže zákazníkům je vždy účtována správná cena. Obchodník se tak vyhne případným sankcím ze strany kontrolních orgánů i dohadům se zákazníky. Cenovky kromě informací o ceně navíc dokáží poskytnout i další informace. Kromě těch ze zákona daných, je možné umístit na ně také informace o složení výrobku nebo odkázat na jiný nějak provázaný produkt. Některé typy elektronických cenovek v sobě mají zabudovaný také čip NFC, který dokáže komunikovat s chytrými telefony zákazníků a vyslat do nich další sdělení o vystaveném produktu, případně celý recept. Další typy elektronických cenovek v sobě obsahují zabudovaná pohybová čidla, čehož se hojně využívá v obsluhovaných úsecích. V takovém případě postačí, pokud se obsluha cenovky při nabírání salátu nebo uzeniny dotkne a cenovka vyšle signál o druhu zboží a jeho kód do váhy, která tak dostane všechny potřebné informace o váženém produktu. Odpadá tak zadávání PLU a snižuje se také chybovost a urychluje odbavení zákazníka.

Různé barvy i velikosti

Elektronická cenovka funguje na principu elektronického papíru, který známe například ze čteček e-knih a elektrickou energii spotřebovává pouze ve chvíli, kdy se informaci na displeji mění. Zjednodušeně je možné tento proces popsat tak tak, že se k určitým částem displeje pomocí elektrického náboje přitahují tmavé částečky „inkoustu“, které vytvářejí tmavé plošky, čímž vzniká písmo nebo obrazce. V minulosti tak byly displeje pouze černobílé. Díky práci s různě vysokým napětím a různými „inkousty“ ale displeje dostaly také další barvy, takže dnes jsou standardem elektronické cenovky s kombinací barev černá, bílá a červená nebo černá, bílá a žlutá. Kromě toho, že výrobci nabízejí různé barvy rámečků cenovek, může být i barevná kombinace přímo na displeji součástí korporátního designu. Výrobci dnes nabízejí také různé velikosti cenovek, které je tak možné využít pro různé druhy zboží. Software, který je ovládá, přitom není třeba nijak modifikovat. „Pro různé velikosti je v aplikaci předem nahraný layout,“ vysvětluje Robert Klíma.

Zatímco v minulosti bylo téměř nepředstavitelné, že by se daly mezi sebou kombinovat elektronické cenovky různých výrobců, zdá se, že se začíná blýskat na lepší časy. Pokud by se to povedlo, zjednodušilo by to obchodníkům život zejména ve chvíli, kdy si nemůžou dovolit vybavit elektronickými cenovkami celou prodejní plochu najednou.

„Jako každý produkt, také elektronické cenovky procházejí vývojem. Upravuje se jejich design, zvyšuje odolnost, životnost baterie, počet ‚stránek‘ v cenovkách. Doplňují se multifunkční tlačítka pro přístup k novým funkcím, indikační diody, NFC či lokalizační služby. Zlepšuje a zrychluje se komunikace,“ vyjmenovává Jindřich Kočica.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 03.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.