Elektronické cenovky pomáhají prodeji i péči o zboží

Elektronické cenovky pomalu nahrazují papírové verze. Nejenže lépe vypadají, ale především zefektivňují prodej.

Elektronické cenovky už dávno nejsou jen drahé zobrazovače cen. Díky technologii NFC či QR kódu můžou komunikovat se zákazníky skrze jejich mobilní telefon a také sledovat stav zboží na regále. Speciální cenovky umí dokonce komunikovat také s váhami a usnadnit práci jejich obsluze.

Elektronické cenovky se nejčastěji vyskytují coby nositel informace o ceně, a to především u rychloobrátkového zboží. Uplatnění však nacházejí i v dalších oblastech.

„Elektronickou cenovkou nahrazujete nějakou ručně psanou nebo tištěnou informaci s větší frekvencí změny. Nejčastěji to bývá sice cena, nicméně neberme to tak, že elektronické cenovky jsou určené jen pro obchod, byť je to asi jejich největší odbytiště. Elektronické cenovky se dnes dají využít i mimo obchod, třeba ve skladech či ve výrobě, v restauracích a hotelech nebo jako označení zasedacích místností ve velkých office housech,“ popisuje Robert Klíma, Key Account Manager ve společnosti Novum Global.

Podtrhují povahu zboží

Nejčastější využití mají v maloobchodě elektronické cenovky u rychloobrátkového zboží, u kterého se často mění cena, nebo u zboží, které obchodník často zahrnuje do akcí či do promocí. „Jedná se tedy nejčastěji o potraviny, léky a podobně,“ vysvětluje Jindřich Kočica, Key Account Manager / Retail ve společnosti Diebold Nixdorf. V některých případech ovšem působí jako designový prvek, který může podtrhovat povahu a exkluzivitu nabízeného zboží nebo zamýšlenou designovou komunikaci obchodníka. V takovém případě je moderní vzhled mnohem důležitější ukazatel než časté přeceňování zboží.

Komunikují s váhami

Výrobci se snaží elektronické cenovky neustále vylepšovat. Jedním z prvků, které nacházejí uplatnění zejména v interakci se zákazníkem, je jejich vybavování NFC čipy, které umožňují komunikaci s chytrými telefony nakupujících. Ke komunikaci se zákazníky se v tomto případě používají také QR kódy, do nichž jsou zakódovány další dodatečné informace, které by se na etiketu (cenovku) kvůli její limitující velikosti nevlezly. U nebalených potravin je možné spotřebitele také upozornit na případné alergeny nebo seznámit je se složením či poskytnout jim odpovídající recept pro přípravu jídla z právě nakupované ingredience. Speciální cenovky pak dokáží usnadnit práci personálu u obsluhovaného pultu s lahůdkami. Stačí se jich totiž při nabírání požadovaného produktu jen dotknout a ony již samy vyšlou patřičné informace do váhy. „Obsluha už nemusí složitě naťukávat PLU či listovat a vyhledávat v rozsáhlých seznamech. To urychluje obsluhu u obslužných pultů či u samoobslužných pokladen v oddělení ovoce a zeleniny,“ vysvětluje Robert Klíma. V neposlední řadě tento systém zrychluje prodejní proces a přispívá ke snížení chybovosti.

Více barev, delší výdrž

Mezi další vylepšení, ke kterým na poli elektronických cenovek dochází, je zvyšování kvality a velikosti displeje. Ten funguje na bázi takzvaného elektronického papíru, což znamená, že elektrická energie je zapotřebí pouze ve chvíli, kdy se na displeji mění informace. Elektronicky papír totiž spotřebovává energii jen při změně údajů, k samotnému zobrazení obvykle nespotřebovává nic. I v této oblasti dochází k neustálému vylepšování, takže životnost baterie, kterými jsou cenovky napájeny, se neustále prodlužuje. Ty současné disponují životností až deset let. A zatímco v minulosti dokázaly cenovky zobrazovat pouze barvy dvě, dnes jsou více méně standardem tři barvy. Nejčastěji jde o černou, bílou a červenou, ovšem objevuje se také další barva – žlutá, případně volitelná podle přání zákazníka.

Navigují personál

Mezi další vylepšení patří také pokrok na straně infrastruktury, díky níž může celý systém elektronických cenovek fungovat. Jde zejména o cloudová řešení pro správu cenovek a využití acces pointů nejen pro přenos dat mezi cenovkami, ale i pro další aplikace. Pokud jsou cenovky vybaveny LED diodami, je možné využít je pro zrychlení procesu mechandisingu. Například tak, že po jejich rozsvícení bude pracovník okamžitě vědět, kde je zapotřebí doplnit zboží. „Aktivní LED diody mohou upozorňovat a navigovat personál pro provedení inventury, případně pro již zmíněné doplnění regálů,“ upřesňuje Jindřich Kočica. Podobně tak blikající dioda může cenovka upozorňovat zákazníka na probíhající akce.

Garantují správnou cenu

V současné době je efektivita nasazení elektronických cenovek vyšší v prodejních řetězcích, přesto je v mnoha případech jako efektivní možné označit i jejich nasazení v malých prodejnách, které nejsou členy žádného řetězce. I zde je možné jejich pomocí snížit provozní náklady. „Obchodník by neměl zvažovat nasazení elektronických cenovek pouze pro zajištění automatického přeceňování. Kromě tohoto klíčového benefitu přinášející například také garanci správných cen u zboží. Cenovky může dále efektivně využít pro prezentaci akčních nabídek nebo jinak oslovit zákazníka v rámci in-store marketingu, a to například také s využitím NFC čipů. Kromě využití cenovek směrem k zákazníkům, je možné je využívat i pro zlepšení interních procesů. Kamera u cenovky může snímat regál, systém vyhodnocuje jeho zaplnění a může automaticky vyslat signál k doplnění. Případně je lze je využít k vyhodnocení nákupního chování zákazníků,“ vysvětluje Jindřich Kočica. V neposlední řadě cenovky nemusí být nasazeny na veškerý prodávaný sortiment, ale pouze u toho zboží, kde dochází ke změně ceny nejčastěji. Díky tomu, že jde o bezdrátový systém, je možné jej také v průběhu času postupně rozšiřovat na další úseky v prodejně a průběžně pokrýt celou prodejní plochu.

Poradí odborník

Pro určení, pro jakou prodejnu a jaký sortiment se elektronické cenovky vyplatí, je nutné znát více informací a požadavků od obchodníka. „Například to, jaký je jeho záměr, čeho chce jejich implementací dosáhnout, jakou má představu o návratnosti a mnohé další. Při úvahách o jejich nasazení je důležitá vzájemná konzultace obchodníka a specialisty, na základě které vznikne konkrétní návrh možného řešení. A ten by měl být podkladem pro finální rozhodnutí,“ naznačuje Jindřich Kočica. Jak v této souvislosti konstatuje Robert Klíma, jako pozitivní argument pro nasazení elektronických verzí cenovek je možné uvést skutečnost, že je v současné době možné očekávat poměrně rychlou návratnost investice, snížení nákladů, významné snížení časové náročnosti při přeceňování, eliminaci chybovosti, rychlou aktualizaci cen, centrální řízení a monitoring cen a v neposlední řadě také pozitivní zákaznický zážitek.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 4.2022…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.