Nutri-Score, NutrInfo nebo…?

Až 27 % všech úmrtí v ČR (v EU je to v průměru 18 %) lze přičíst rizikovým stravovacím návykům, což je více, než připadá na kouření nebo konzumaci alkoholu.

Na nutnosti urychleného zavedení jednotného nutričního značení potravin typu Nutri-Score se na zářijové konferenci nazvané „Nutriční značení potravin jako srozumitelný nástroj ke zdravějšímu stravování většinové populace“ v Praze shodli odborníci napříč obory.

Sortiment potravin a nápojů se rozšiřuje a pro běžného spotřebitele je stále obtížnější se v nabídce a značení potravin orientovat. Optimální by bylo, kdyby se v zemích Evropské unie označování potravin sjednotilo.

O tom, jak by měl tento systém fungovat, se vedou mezi členskými státy EU (k nim se připojilo Švýcarsko) vleklé spory. Vědci i odborníci z praxe naléhají, aby se konečně dospělo k nějakému kompromisu. (Podrobnější informace přinesl Retail News 6/2021.)

Termín je konec března 2022

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) by měl oficiálně vyjádřit a předložit vědecké zdůvodnění svého stanoviska do konce března 2022. S tím, že veřejná debata s tím spojená skončí letos v prosinci. Nová směrnice, kterou by měla Evropská komise schválit během příštího roku, závazně určí označování průmyslově vyráběných potravin. Jednotné potravinářské logo je v kompetenci bruselské komisařky Stelly Kyriakidesové.

Evropská komise sice jednotný systém označování potravin podporuje, ale i v jejím vedení se najdou skeptici. Pokud by členské státy EU nedospěly během příštího roku ke kompromisu, pak autoři studie freiburského Centra evropské politiky doporučují, aby ponechaly na samotných spotřebitelích, jaký systém označování preferují.

Na nutnosti urychleného zavedení jednotného nutričního značení potravin typu Nutri-Score se shodli i odborníci napříč obory na odborné konferenci nazvané „Nutriční značení potravin jako srozumitelný nástroj ke zdravějšímu stravování většinové populace“, která se konala v září v Praze.

Samotné označování nutričních hodnot nestačí

Výběr vhodných potravin v obchodech lidem komplikuje nedostatečné porozumění nutričních hodnot, které si nejčastěji spojují s jejich energetickou hodnotou. Až 80 % spotřebitelů v České republice by přitom ocenilo zavedení jednotného značení, jakým je Nutri-Score, o němž se v současnosti diskutuje v rámci Evropské unie jako o možném jednotném systému a který již v mnoha zemích Evropy běžně funguje.

„Tato diskuze přitom není jen o značení. Přední evropské potravinářské firmy a obchodní řetězce společně s vládami pracují na tzv. reformulacích. Jde o proces změny složení potravin, jako je snižování obsahu solí a tuků, a naopak zvyšování jejich nutriční hodnoty podle nejnovějších vědeckých poznatků, například pokud jde o obohacení potravin vlákninou nebo zvyšování podílu ovoce a zeleniny. Dobrou zprávou je, že jsme s podobnými procesy začali už i v České republice, přestože se nacházíme stále na začátku. Nebýt silného tlaku právě potravinářských koncernů a obchodních řetězců, byl by postup ještě pomalejší,“ uvedl Pavel Mikoška, viceprezident SOCR ČR pro obchod.

Podporu navrženému systému označování nutričních hodnot potravin metodikou Nutri-Score vyslovila také Silvie Slavíková z Odboru ochrany veřejného zdraví na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Jak zaznělo v diskuzi, čeští potravináři nejsou proti zavedení systému nutričního označování Nutri-Score, ale staví se proti způsobu, jakým se stanovuje. „Potravináři jsou si velmi dobře vědomi, že mohou ovlivnit zdraví populace. Řada z nich se dobrovolně rozhodla změnit složení potravin tak, aby odpovídalo požadavkům na zdravý životní styl. V roce 2018 jsme s ministerstvem zdravotnictví podepsali Deklaraci ke zdravému životnímu stylu. Potravinářský průmysl pokračuje ve svých aktivitách a závazcích, které jsou každoročně vyhodnocovány,“ uvedla Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.

Účastníci se shodli, že důležitá je edukace spotřebitelů. Jednotlivé stupně v Nutri-Score nerozdělují potraviny na ty, které lze konzumovat a které jsou zakázané. „Systém Nutri-Score funguje podobně jako štítky energetické náročnosti, používané u domácích spotřebičů nebo budov. Je navržen tak, aby spotřebitelům usnadnil rozpoznání a porovnání nutriční kvality potraviny v rámci dané skupiny výrobků,“ uvedl v následném diskuzním panelu Jiří Ruprich, vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin ze Státního zdravotního ústavu.

„Jsem moc rád, že se na podpoře jednoduchého systému typu Nutri-Score shodla široká škála odborníků v oblasti ochrany zdraví a výživy. V další diskuzi se musíme soustředit na odladění metodiky. Věřím, že nový systém značení začne pomáhat spotřebitelům už během příštího roku,“ uzavřel Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 10.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.