Obchod investuje do infrastruktury

Obchodníci investují do nových technologií a do projektů, které zajišťují budoucnost IT infrastruktur.

Vysoko na seznamu investičních priorit obchodu jsou kromě moderních technologií a IT i obnova, popř. optimalizace systémů zbožního hospodářství a omnikanálové projekty. K nejdůležitějším trendům v IT obchodu patří v současné době využití umělé inteligence. Vyplývá to z aktuální studie EHI „IT trendy v obchodě 2019“.

Rozpočty určené pro informační technologie v dotazovaných obchodních firmách ve srovnání s minulými roky nadále rostly. Ve všech odvětvích činí průměrný IT rozpočet v roce 2019 1,46 % z čistého obratu. V roce 2017 to bylo pouze 1,35 %. Pokračování tohoto vývoje předpovídají dvě třetiny obchodníků. Skoro třetina (31 %) počítá spíše s konstantním rozpočtem. Pouze 3 % obchodníků věří, že IT rozpočty budou v budoucnu klesat.

Důležité IT investice

Řada IT architektur, které se momentálně v obchodě ještě využívají, nedokáže splnit požadavky stále více digitalizovaného obchodu, nebo se dá využít jen podmíněně. Proto mají nejvyšší prioritu v nejbližších dvou letech pro skoro dvě třetiny obchodníků (64 %) projekty, které se týkají podstatných částí IT infrastruktury. Patří k nim obsáhlé investice do sítí, které mají například zajistit zpracování stále větších množství dat. Navíc se řada aplikací převádí na cloudová řešení, aby v budoucnu mohly reagovat rychleji a flexibilněji.

Za jeden z nejdůležitějších hnacích prvků inovací v příštích letech uvádí více než polovina respondentů (53 %) obnovu, popř. optimalizaci zbožního hospodářství. Podle názoru 39 % dotazovaných zůstává jedním z největších investičních těžišť v obchodu omnichannel. Mnoho podniků již v minulých letech vytvořilo základnu pro úspěšnou omnikanálovou strategii a nyní pracuje na další optimalizaci procesů a rozšíření služeb.

Přichází AI 

Využití umělé inteligence (AI – artificial intelligence) se dle názoru dotazovaných obchodníků v příštích letech zásadně změní. Proto 69 % z nich uvádí AI jako nejdůležitější technologický vývoj v následujících třech letech. Jako budoucí oblast využití AI obchodníci jmenují především prediktivní analýzy (53 %), specifické alokace zboží pro pobočky (22 %) a technologie rozpoznávání obrázků (22 %), například k identifikaci výrobků na ploše.

Výrazně se zvýšil i význam cloudových aplikací. Stále více obchodníků vidí výhodu v tom, že ve své firmě nemusí spravovat, dále rozvíjet a hostovat každou počítačovou aplikaci. Pouze 16 % obchodních manažerů s rozhodovací pravomocí v oblasti IT považovalo v roce 2017 cloud za jeden z nejdůležitějších IT trendů, dnes to je 34 %.

V roce 2017 uváděla jako nejdůležitější trend omnichannel více než polovina obchodníků, aktuálně jeho význam v jejich očích klesl, ale přesto zůstává pro 30 % jedním z nejdůležitějších IT trendů pro příští tři roky.

V aktuální studii „IT trendy v obchodě 2019“ se EHI dotazoval při osobních rozhovorech IT manažerů z celkem 90 obchodních firem z Německa, Rakouska a Švýcarska na projekty, trendy a investičních priority. Dotazované maloobchodní firmy dosáhly celkového firemního obratu cca 496 miliard euro. Účastníci průzkumu se skládali z obchodníků s rychloobrátkovým zbožím (Fast Moving Consumer Goods – FMCG) a pomalu-obrátkovým zbožím (Slow Moving Consumer Goods – SMCG). Mezi analyzovanými podniky je 45 obchodníků s FMCG a 45 obchodníků s SMCG.

E-mobilita krůček po krůčku

Další oblastí, do které obchodníci investují, a budou muset investovat, je e-mobilita, respektive nabíjecí stanice pro elektromobily. (O chystané legislativě jsme podrobněji psali již v Retail News 7-8/2018.) V Německu podporuje budování infrastruktury pro elektromobilitu spolková vláda od roku 2017. Podle studie EHI E-Mobilita v obchodě 2019 nabízí alespoň jedeno nabíjecí místo 54 % dotázaných obchodníků, 19 % nabíječku pro elektrická auta plánuje, naopak 27 % uvádí, že to pro ně není relevantní téma. Jedná se především o prodejny v městských centrech nebo bez vlastního parkoviště. Obecně je určujícím kritériem pro zavedení nabíjecí stanice pro 73 % respondentů umístění prodejny. Pouze 15 % se rozhoduje podle počtu zákazníků a 12 % uvádí jako rozhodující kritérium obrat prodejny.

Více než polovina obchodníků (67 %) poskytuje svým zákazníkům proud pro nabíjení jejich elektromobilu bezplatně. Dalších 12 % se rozhoduje o tom, zda poskytovat tuto službu zdarma podle podmínek jednotlivých poboček a 21 % tuto službu zpoplatňuje.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 07-08.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.