U chlazení je třeba zvolit správnou kapacitu

Jednou ze zásadních otázek, které u chladicího a mrazicího zařízení řeší nejen většina velkých obchodních řetězců, ale také provozovatelů menších provozoven, je otázka spotřeby elektrické energie. Jde přitom o hledisko jak ekologické, tak ekonomické.

Chladicí nábytek postupně přechází na ekologická chladiva a významnou roli u něj hraje také design. Častější změny dispozic prodejní plochy zvyšují také nároky jeho na jeho flexibilitu a možnost umístit jej tam, kde je ho právě zapotřebí. Zásadní otázkou, kterou by si měl obchodník vzhledem k ekonomice provozu již před zamýšlenou investicí do chladicího a mrazicího zařízení položit, je, kolik prostoru pro prezentaci svého zboží skutečně potřebuje.

Zvolte správnou velikost

Obchodník by se měl vyvarovat situací, kdy zbytečně chladí/mrazí prostor, pro který nemá potřebné využití. Jednoduchá analýza jeho obchodní historie s přihlédnutím k budoucí strategii a rozvoji společnosti by mu měla dát rychlou odpověď.

„Případů, kdy je zařízení zbytečně naddimenzované, v reálném obchodním životě vidíme stále mnoho. Často je například zbožím zaplněna pouze přední část police a dalších devadesát procent její plochy je prázdných,“ upozorňuje Miloš Šetka, Senior Key Account Manager společnosti Hauser. „Správně nadimenzovaná jednotka dodává optimální množství chladícího výkonu a mimo jiné zajišťuje také rovnoměrné opotřebování jednotlivých částí systému,“ popisuje další hledisko Marek Dressler, jednatel společnosti Plus Kontakt. Zvýšenou spotřebu energie, která je důsledkem rostoucí poptávky po čerstvých potravinách a nutností je chladit je podle něj nutné eliminovat úspornějšími zařízeními a správným nadimenzováním výstavních ploch. Dalších úspor je možné dosáhnout například použitím přístěnných chladicích vitrín s dveřmi, zakrytováním mrazicích van a obslužných vitrín a v neposlední řadě také LED osvětlením.

Náklady snižuje servis

Na celkovou spotřebu zařízení má významný vliv pravidelný servis a celková odborná péče. „Optimalizace spotřeby pak může pokračovat úvahou o dalších energetických opatřeních generujících další úspory, kterých dnes existuje celá řada, a záleží již tak pouze na obchodníkovi, které z nich si vybere. U všech výše uvedených oblastí se vždy každopádně vyplatí odborná konzultace a názor nezúčastněného odborníka,“ konstatuje Miloš Šetka.

Povinné jsou pro provozovatele kontroly těsnosti chladivového okruhu. „Jejich četnost je dána množstvím chladiva v okruhu. Současně je nutné sledovat správné nastavení teplot, čistotu výparníků i kondenzátorů a funkci odtávání výparníku. Netěsnost okruhu zvyšuje příkon zařízení a zhoršuje funkčnost chlazení,“ popisuje Hana Licková, jednatelka společnosti Bratři Horákové. „Obchodníkům doporučuji pravidelně kontrolovat odmrazení výparníků a jejich znečištění. Námraza na výparnících vede k zarůstání ledem a následně ke značnému zvýšení spotřeby energie a neúčinnému chlazení. Ledová námraza na výparnících funguje jako izolant. Důležitá je i péče o odpadní systém chlazení,“ přidává se Veronika Šataníková, obchodní ředitelka firmy intaPlastic.

Žádaná je variabilita

Současná dynamika vývoje obchodu dnes nutí obchodníka zvažovat i další aspekty chladicího zařízení, než byl nucen dříve. Zatímco v minulosti měl své opodstatnění společný agregát pro několik chladicích přístrojů, který byl umístěný v zázemí a jehož potrubí vedlo například podlahou, dnes do hry vstupuje potřebná variabilita zařízení, která umožní snadno provozní jednotku podle potřeby přestavět a dispozičně změnit. Obecně platná rozumná ekonomická životnost chladicího zařízení počítaná v průměru na 12 let je dnes příliš dlouhá. Za tu dobu je zapotřebí změnit dispozici prodejny i několikrát.

„Tuto aktuální potřebu řeší chladicí a mrazicí nábytek s integrovaným agregátem v různých technologických variantách řešení. V těchto případech je agregát většinou umístěn na stropě nábytku. Obchodník tak nemusí stále měnit potrubní cesty a odpady pro kondenzát. Dále ušetří vysoce frekventovaný prostor v zázemí prodejny určený pro strojovnu chlazení,“ vysvětluje Miloš Šetka.

Je však zároveň třeba připomenout, že v případě každého technologického řešení chladicího zařízení najdeme jak klady, tak i zápory. Odvod kondenzačního tepla mimo skladové a prodejní prostory například výrazně snižuje energetickou náročnost technologií. Užití nábytku s vestavěným agregátem vyžaduje užití klimatizací s větším výkonem. Projektanti také musí sledovat vliv slunečního záření na chladicí agregáty. Je už pak tedy na obchodníkovi při rozhodování o konkrétní technologii uplatnit své preference. I zde však platí jasné doporučení odborné konzultace.

Dalším aktuálním trendem je přechod na přírodní chladiva, která jsou šetrná k životnímu prostředí a především nezatížená daňově. „V současné době se jedná zejména o používání ekologických chladiv s nízkým potenciálem globálního oteplování, takzvané GWP,“ popisuje Hana Licková.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 5.2018…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.