Stejný obal by měl nabízet stejný obsah

Českým potravinám by pomohl zdravý, lokální patriotismus zákazníků.

Zákazník se stále více zajímá o potraviny, které konzumuje, jejich složení bezpečnost, původ a kvalitu.

Září je Měsícem biopotravin, které jsou synonymem kvality, a proto Retail News požádal o rozhovor ministra zemědělství Mariana Jurečku, který má rozvoj a kultivaci českého potravinářského trhu tak říkajíc v popisu práce.

Konzumace biopotravin sice v České republice stoupá, ale stále tvoří necelé procento na celkové spotřebě potravin u nás. Jakého podílu bychom mohli – a měli dosáhnout?

Když máme v České republice zhruba 12 % ekologicky obhospodařovaných ploch, tak by bylo dobré dostat se během čtyř až pěti let alespoň na poloviční hodnotu, tedy na 6% podíl biopotravin, které jsou uváděny na trh. Vzorovou zemí je Rakousko, kde je podíl biopotravin přes 10 %. K této hodnotě bychom se mohli v budoucnu přiblížit.

V České republice se většina biopotravin prodá v prodejnách supermarketů, hypermarketů a drogerií, což klade na dodavatele velké nároky na balení, objem dodávek i distribuci. Jak může v tomto směru malým tuzemským producentům biopotravin ministerstvo pomoci?

Můžeme pomoci především ve dvou rovinách. První směr je, aby prvovýrobci byli ve větší míře také výrobci finálního produktu a měli pro jeho výrobu vhodné vybavení. Tento směr podporujeme v Programu rozvoje venkova. Ekologičtí zemědělci jsou zvýhodněni, pokud žádají o technologie na zpracování jako jsou drtičky, baličky, sušičky apod. Počet výrobců, kteří jsou zároveň i zpracovateli roste, a to je pozitivní. A toto hodláme podporovat i nadále.

Druhou rovinou, kterou můžeme pomoci, je edukace, propagace, pozitivní marketing, vysvětlování přínosu biovýrobků pro spotřebitele. V příštích měsících proto spustíme na podporu biopotravin kampaň v hodnotě 30 milionů korun. Edukace a vzdělávání je úloha nevládních organizací, v tomto případě Svazu Pro-Bio, které od nás dlouhodobě získávají podporu formou grantů.

Chystají se nová evropská pravidla pro biopotraviny, která mají zjednodušit podmínky pro registraci a kontrolu a zvýšit počet farmářů, výrobců a obchodníků, kteří v tomto odvětví podnikají. Jak se k pravidlům staví Česká republika?

Já mám vůči navrhované legislativě naprosto zásadní výhrady. Když se bavíme s těmi, kteří pracují v oboru, ať už jsou to zemědělci nebo zpracovatelé, tak nevidí na chystané legislativě žádná pozitiva. Tato legislativa bohužel přinese velké znejistění zákazníka, především pokud jde o kontaminaci produktu rezidui pesticidů. Legislativa totiž říká, že pokud se neprokáže původ kontaminace, tak bude moci být i biopotravina, u které se najdou rezidua pesticidů, prodávána nadále jako biopotravina, a ten, kdo ji uvedl na trh, nebude sankcionován.

Když se podíváme na dosavadní praxi, vidíme, že zhruba 80 % chybovosti biopotravin je právě z důvodu nálezu reziduí pesticidů a zhruba u 90 % těchto nálezů se nikdy nepodařilo prokázat původ kontaminace. My tak znejistíme zákazníka, který měl dosud garanci, že dostává biopotravinu, ve které nejsou rezidua pesticidů. Je to přísné, ale jak zemědělci, tak zpracovatelé už jsou na tento požadavek přizpůsobení. Toto rozvolňování podle mě nepřinese nic pozitivního.

A jak se k tomu staví ostatní členské státy EU?

Šest nebo sedm států nás v našem názoru podporovalo. Bohužel se nepodařilo přesvědčit velké státy. Mrzí mě, že i Německo tuto novou legislativu podpořilo. Sami přitom mají nad rámec unijní legislativy své interní normy, které zpřísňují stávající evropskou legislativu a marketingově to využívají.

Navrhovaná legislativa nyní půjde ke schválení do Evropského parlamentu, kde ještě může doznat změn. Ale já ji nevidím jako krok dobrým směrem. Bude komplikovat život i firmám, které nakupují biosuroviny z jiných států EU, které legislativu změkčí, budou si muset ještě lépe kontrolovat, jako suroviny do České republiky dováží. My budeme trvat na systému, který nyní máme. Na jednu stranu je přísný, na druhou stranu má vysokou důvěru spotřebitele.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v zářijovém Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.