Komerční článek

Pracovněprávní předpisy aktuálně

Poslanecká sněmovna zastavila projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 903) před 2. čtením.

Aktuální stav

Hojně diskutovaná a kritizovaná novela zákoníku práce, která měla původně začít platit již 1. 7. 2017, tak stále nebyla schválena a vše nasvědčuje, že se s ohledem na podzimní volby nestihne projednat.

Současná situace je – pokud jde o změny pracovněprávních předpisů – nepřehledná, neboť se navíc několika novelami měnila pravidla v zákoně o inspekci práce a v zákoně o zaměstnanosti.

I kdyby nebyla nakonec schválena velká (koncepční) novela zákoníku práce, došlo tak v letošním roce k přijetí celé řady důležitých změn, které ovlivní činnost a praxi zaměstnavatelů.

Rozsáhlé změny v oblasti pracovnělékařských služeb

S účinností od 1. 11. 2017 začnou platit významně změněná pravidla v oblasti pracovnělékařských služeb, například pokud jde o realizaci zdravotních prohlídek, nutnost vyřizovat výpisy ze zdravotnické dokumentace coby podklad pro vydání lékařského posudku.

Dojde i ke změně povinné úhrady za vstupní lékařskou prohlídku, kdy již nebude možné, aby si takové náklady nesl sám zaměstnanec.

Tato negativní změna pro zaměstnavatele bude vyvážena tím, že provedení vstupní prohlídky bude možné realizovat až před nástupem do práce (nikoliv již uzavřením pracovní smlouvy, jak tomu je nyní).

Novela povede i k tomu, že by prakticky každý zaměstnavatel měl uzavřít dodatek ke smlouvě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb (tzv. závodním lékařem), zejména v oblasti možného zapojení dalších lékařů vyhotovujících posudky (které bude podmíněno právě ujednáním ve smlouvě) nebo vymezením případů, kdy lékař nebude vyžadovat výpisy ze zdravotnické dokumentace (nově bude více záležet na uvážení lékaře a je vhodné si za účelem snížení administrativy a nákladů takové případy vymezit ve smlouvě).

Soukromí zaměstnanců na pracovišti

Podle současného zákoníku práce nesmějí zaměstnavatelé narušovat soukromí zaměstnanců na pracovišti. Za takové narušení může být považovaný třeba i kamerový systém, GPS sledování služebních vozidel nebo monitoring emailů. I když se tato úprava nemění, nově (od 29. 7. 2017) mohou narušení soukromí trestat i inspektoráty práce, neboť došlo k novele zákona o inspekci práce.

Vedle Úřadu pro ochranu osobních údajů (některé monitoringy naplňují definici zpracování osobních údajů) tak bude v této – velmi nejasné – oblasti další státní orgán se sankčními pravomocemi.

Nová omezení při spolupráci s agenturami práce

Pro zaměstnavatele, kteří spolupracují s agenturami práce (jsou tedy z pohledu zákoníku práce uživateli) mohou nastat po 29. 7. 2017 komplikace, neboť nově není možné, aby byl určitý zaměstnanec přidělen současně ze strany dvou agentur, respektive aby pro zaměstnavatele (uživatele) pracoval jako jeho kmenový a současně i agenturní zaměstnanec.

Pro vyloučení možného postihu pokutou tak bude nutné nastavit procesy, aby k takovému duálnímu přidělení (paralelnímu zaměstnání) nedocházelo. Bude vhodné upravit smluvní dokumentaci s agenturou, respektive samotnými zaměstnanci.

 

1. VOX a.s.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.