Za dárek k vysvědčení utratíme 500 korun

Podle průzkumu Tesco* se bezmála osmdesát procent dětí může těšit na nejrůznější dárky jako formu odměny za školní výsledky.

Více jak devadesát procent dětí pak poslední den přichází do školy i s odměnou pro své učitelky a učitele, nejčastěji s květinou.

Konec školního roku už klepe na dveře. Děti i jejich učitelé se mohou těšit na dva měsíce prázdnin a mnozí z nich i na odměnu za celoroční studijní úsilí.

Průzkum společnosti Tesco ukázal, že cenová hodnota takového dárku se pohybuje nejčastěji od dvou set do pěti set korun. Učitelé se nejvíce těší z květin, na děti čeká většinou hračka a návštěva restaurace či cukrárny.

Podle průzkumu Tesco dává 90 % dětí svému učiteli nebo učitelce na konci školního roku nějakou pozornost. Paní učitelky dostávají nejčastěji květinu, muži učitelé spíše sladkosti. Vlastnoručně vyrobený dárek bývá spíše výjimkou.

Deset procent dotázaných uvedlo, že dárky nedává vůbec, protože se skládají hromadně v rámci třídního kolektivu, popřípadě to vůbec není na škole zvykem. Jako důvod k neobdarování se objevilo i to, že žák nemá učitele v oblibě.

Dárky za vysvědčení dostává 80 % dětí. Nejčastěji rodiče za takový dárek zaplatí 200 – 500 korun. Necelá třetina pak neutratí více než 200 korun.

Pokud děti dárky nedostávají, je to buď z toho důvodu, že podle rodičů nemají dostatečné školní výsledky a odměnu si tedy nezaslouží. V některých případech rodiče nepovažují dárky za vhodné, myslí si, že motivace k učení by měla být spíš vnitřní než vnější.

* Průzkum společnosti Dunhumby pro Tesco se uskutečnil v květnu 2015. Účastnilo se jej 400 respondentů.

 

 

Zdroj: Tesco Stores ČR a. s.

Praha, 18.června 2015