Trafika roku 2017 je ze Zábřehu na Moravě

První novinová společnost a.s. (PNS) vyhlásila během slavnostního večera v galerii Smetana Q v Praze vítěze sedmého ročníku soutěže Trafika roku. Odborná porota z přihlášených prodejců tisku kromě absolutního vítěze hlasovala o nejlepších trafikách v kategorii Tisk, Podpora regionu a Inovace.

Novinkou tohoto ročníku je také speciální kategorie Cena vydavatelů, kam mohli nominovat prodejny přímo vydavatelé tisku. Absolutním vítězem se stala trafika Tomáše Kylara ze Zábřehu na Moravě. Soutěž Trafika roku pořádá PNS jako největší distributor tisku v České republice.

Oproti minulému ročníku došlo také ke sloučení kategorií Prodej deníků a Prodej časopisů do společné kategorie Tisk.

Jejím vítězem se stal prodejní stánek Martina Hory a René Málka z Prahy – Horních Počernic, v kategorii Podpora regionu porota jako nejlepší vybrala trafiku Bohuslava Burdy ze Smečna.

V kategorii Inovace odborná porota hlavní cenu neudělila a ocenila pouze dva finalisty. Cenu vydavatelů si odnáší  Modrá trafika Marka Bauera z Loděnice a prodejna Jiřího Pochopa a Lenky Urbaníkové z Nové Paky.

Hodnocení provádí porota složená z odborníků na marketing, obchod a zástupců pořadatele, přičemž vybírá z přihlášených prodejních míst v České republice, které nejsou součástí prodejních řetězců. Hodnotícími kritérii byla zejména kvalita vystavení tisku, zákaznický přístup, celkový vzhled prodejního místa a v jednotlivých kategoriích také nabízené služby, originální přístup, přínos prodejny pro její okolí a využití moderních, inovativních postupů v prodeji. Trafiky v Ceně vydavatelů vybírala totožná hodnotící porota z trafik nominovaných vydavateli.

„Jak jsme se dozvěděli z ohlasů trafikantů, zavedení nové společné kategorie Tisk jim zjednodušilo volbu kategorie pro přihlášení. V Ceně vydavatelů je pak naším záměrem propojit vydavatele tisku s prodejci. Vydavatelé tak získali možnost ocenit konkrétní prodejce tisku, kteří přímo ovlivňují prodejnost jednotlivých titulů. Trafikantům se tím otevřela další cesta pro zapojení do soutěže,“ říká předseda představenstva PNS Petr Novák.

Prodejna letošního absolutního vítěze – Tomáše Kylara ze Zábřehu – zaujala hodnotící porotu svým citlivě zrekonstruovaným prostorem a dále přehledným a čistým designem. „V nové trafice po rekonstrukci zkoušíme nový koncept nabízející čisté moderní prostředí bez reklamního nánosu. Nevylepujeme žádné letáčky ani plakáty, výlohu máme čistou bez polepu, jedinou reklamou je 32‘‘ obrazovka s pečlivě vybraným doplňkovým impulzním sortimentem,“ říká provozovatel Trafiky roku 2017 Tomáš Kylar.

Všichni vítězové obdrželi kromě plaket a samolepek s logem soutěže pro označení své trafiky také finanční výhry v celkové hodnotě 128 000 Kč. Generálním partnerem Trafiky roku 2017 byla společnost MOBIL.CZ.

První novinová společnosti a.s. je největším distributorem tisku v ČR. Hlavními akcionáři PNS jsou VLTAVA LABE MEDIA, a.s. (35 %), CZECH NEWS CENTER a.s. (27,02 %), MAFRA, a.s. (26,27 %) a Bauer Media v.o.s. (11,24 %).

 

Zdroj: Czech P.R., s.r.o.

Praha, 12. června 2018