REGISTRACE NA 8. ROČNÍK SEMINÁŘE UDRŽITELNOST PRO VÝROBU A OBCHOD JIŽ PROBÍHÁ!

Seminář Udržitelnost pro výrobu a obchod, letos s podtitulem Udržitelnost v nás, si pro vás opět připravil řadu zajímavých témat. Seminář přinese zkušenosti i případové studie firem a institucí, které odpovědnost a udržitelnost úspěšně začlenily do svých aktivit. S prezentací za firemní sektor vystoupí zástupci společností Kaufland, Lidl, Tchibo či Thimm pack’n’display. Nebudou chybět téma ESG nebo pohled na vývoj chování spotřebitele.

Seminář se bude konat ve středu 14. června 2023 v prostorách Magenta Experience Center v Praze na Arkádách. Informace k programu i k registraci jsou k dispozici na www.retailnews.cz/konference/. Přihlásit se lze i prostřednictvím mailové adresy klanova@press21.cz.

 VÝBĚR Z PROGRAMU

NA CESTĚ K UDRŽITELNÉ SPOTŘEBĚ

  • Je udržitelnost opravdu v nás? – Tereza Horáková, Associate Director, Ipsos

Považují se Češi za udržitelné a etické spotřebitele? Jak se to projevuje v jejich každodenním chování? A nesnaží se spíš ušetřit než být udržitelní? Jak se chování spotřebitelů změnilo vlivem rychle rostoucích cen? A jak spotřebitelé očekávají, že jim pomůžou firmy? Informace z dlouhodobého výzkumu agentury Ipsos k tématům CSR a udržitelnosti.

  • Obaly a udržitelnost – Tomáš Martoch, Senior Manager, Česko-Slovenská Iniciativa ECR

Hovoříme-li o udržitelnosti výrobků, nemůžeme pominout i problematiku jejich obalů.

Z jakých materiálů je obal vyroben, jak je zajištěn jejich zpětný odběr, třídění a recyklace. Ale i znovu použitelnost recyklovaných materiálů jako suroviny pro opětovné použití pro výrobu obalů. Ve spolupráci Česko-Slovenské Iniciativy ECR a Obalového institutu Syba byl připraven společný projekt, jehož první úkoly jsou – připravit Národního průvodce obalovým designem pro recyklaci a zároveň vytvořit společnou platformu pro spolupráci a sdílení zkušeností. Základem je přitom Globální průvodce návrhem obalů, připravený našimi kolegy

v ECR Community a World Packaging Organization.

  • Lidl na cestě k udržitelnému sortimentu – redukce plastů – Tomáš Myler, ředitel firemní komunikace a CSR, Lidl Česká republika

Bez plastů si nelze představit každodenní život a zejména maloobchodní trh s potravinami. Plast je levný a snadno vyrobitelný, hygienický a díky vysoké stabilitě a nízké hmotnosti se ideálně hodí pro přepravu zboží. Jednou z nejdůležitějších funkcí plastových obalů je ochrana před ztrátami potravin. Společnost Lidl, jako součást skupiny Schwarz, si je dobře vědoma své ekologické odpovědnosti. Díky tomu se již řadu let věnujeme sběru, třídění a zhodnocování plastů. Strategie REset Plastic představuje komplexní přístup od snižování množství plastů přes design, recyklaci, likvidaci až po inovace a vzdělávání v této problematice.

  • Vlnitá lepenka poslouží, pobaví i zjednoduší život – Martin Hejl, jednatel Thimm pack’n’display

V prezentaci THIMM pack´n´display vyvrátíme mýtus, že vlnitou lepenku lze využít pouze jako materiál pro výrobu ekologicky šetrných obalů a displejů. Na případových studiích vám ukážeme, že vlnitá lepenka nejenom poslouží, ale i pobaví a zjednoduší život. Poradíme vám také, jak vám v dnešní digitalizované době mohou obaly a vlnitá lepenka jako produkt zjednodušit komunikaci se zákazníky, především pak s mladou nastupující generací.

11:00-11:30    PŘESTÁVKA NA KÁVU

OD FIREM K LIDEM A NAOPAK

  • Kaufland jako dobrý soused – Peter Chalupianský, CSR manažer, Kaufland Česká republika

V Kauflandu ví, že rozhodují činy. Jeho standardem jsou nové a moderní prodejny s celou řadou ekologických prvků. Řetězec rozšiřuje šíři svých udržitelných produktů. Zároveň se významně angažuje v podpoře neziskového sektoru. Ve spolupráci s Nadací Via a Kokozou výrazně oživuje komunitní život v místech svého působení.

  • Zapojte své zaměstnance! Nadace Via je vaším partnerem na cestě ke společenské zodpovědnosti a udržitelnosti – Iva Maráková a Hana Morávková, Nadace Via

Rádi byste více zapojili své zaměstnance do udržitelných a sociálních témat, ale nemáte na to kapacity? Přemýšlíte, jak rozvíjet CSR/ESG aktivity vaší společnosti? Nadace Via vám pomůže. Díky dlouhodobé spolupráci s významnými českými i mezinárodními firmami má potřebné znalosti a zkušenosti, které vám ušetří čas i peníze.

  • Interní vzdělávání a osvěta jako nezbytná součást strategie udržitelnosti Lenka Mašková, CSR manažer, Tchibo Praha

Tchibo má udržitelnou strategii již od roku 2006 a odpovědný přístup k podnikání, které je ohleduplné k přírodě i k lidem, byl součástí firemních hodnot od nepaměti. Nicméně aby nebyla strategie udržitelnosti oddělená od té byznysové a hodnoty nebyly jen na papíře, je potřeba

s tím neustále pracovat a zaměstnance jako klíčové stakeholdery do problematiky zapojovat a vzdělávat je. Prezentace ukáže, jak Tchibo interně žije udržitelností.

  • Udržitelnost zdraví zaměstnanců – Richard Husovský, výživový poradce a kouč

Jak pravil Moliére v Donu Juanovi: „Pokrytectví je módní neřest a všechny módní neřesti se pokládají za ctnosti.“ Pokrytectví se však dnes přestalo vyplácet, protože business je jediné prostředí, které profituje ze zdraví zaměstnanců. Proč však na něm nezáleží všem stejně? A lze jej z úrovně managementu řídit?

13:00-14:00     PŘESTÁVKA NA OBĚD

JAK BÝT „SPRÁVNĚ“ UDRŽITELNÝ 

  • ESG a náležitá péče v dodavatelském řetězci – co znamená a jaký je její význam pro české společnosti? – zástupce Advokátní kanceláře Eversheds Sutherland

Zkratka ESG se pomalu etabluje v německém a českém slovníku podnikatelů, ačkoli její konkrétní význam je často nejasný a mylně se předpokládá, že se vztahuje pouze na velké podniky a banky. Kromě toho se často mylně předpokládá i to, že německý zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci se uplatňuje pouze v Německu. Ve skutečnosti se to týká i českých společností, jsou-li součástí dodavatelského řetězce, na kterém se podílejí i německé společnosti. Cílem semináře je přiblížit pojmy a jejich význam pro podnikatele.

  • Jak na komunikaci udržitelnosti? – Ivana Hekerle, ředitelka komunikace, CIRA Advisory

V členských státech Evropské unie je až 40 % tvrzení o udržitelnosti výrobků nepodložených nebo přímo zavádějících. Téma udržitelnost přitom neustále nabírá na popularitě mezi spotřebiteli, investory i zaměstnanci. Je proto na čase začít napravovat chyby v komunikaci a podávat praktický návod, jak komunikovat správně a vyhýbat se hrozbám greenwashingu. Přednáška od CIRA Advisory představí trendy v „greenwashingu” v komunikaci českých supermarketů, které zkoumala a mapovala s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Představíme si také tipy pro dobrou praxi komunikace udržitelnosti.

15:00-16:00 – ZÁVĚREČNÁ DISKUZE – NETWORKING U ODPOLEDNÍ KÁVY A ČAJE

Partnery semináře jsou:

 

Praha, 1. května 2023