Poprvé obrat přes 600 milionů eur: skupina THIMM 2017

Skupina THIMM uzavřela hospodářský rok 2017 nadprůměrným růstem obratu o 5,8 % na 601 milionů eur. Tím firma poprvé překonala hranici obratu 600 milionů eur.

Počet zaměstnanců se nezměnil: K 31. 12. 2017 zaměstnávala skupina THIMM 3 035 zaměstnanců. Společnost vzdělávala celkem 120 učňů v různých obchodních a komerčně technických profesích a v jednom duálním studijním programu. Tento rok charakterizovaly dvě velké investice: nový závod na výrobu vlnité lepenky Holledau a digitální tiskový stroj pro předtisk rolí.

Velké investice do závodu Holledau a do digitálního stroje pro předtisk rolí se osvědčují

V průběhu roku 2017 byl uveden do plného provozu nový závod na výrobu vlnité lepenky Holledau v bavorském Wolznachu. Pobočka, v níž se vyrábějí přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, patří k nejmodernějším v Evropě. Mathias Schliep, předseda představenstva THIMM Group, shrnuje význam investice: „Kompletně nová stavba závodu na výrobu vlnité lepenky je právě pro nás jako rodinný podnik něco velmi významného. Je symbolem důsledné strategie růstu a konkurenceschopnosti společnosti.“ V hospodářském roce 2017 skupina THIMM dále investovala 20,4 milionu eur do další výstavby a modernizace stávajících výrobních poboček. Společnost při tom důsledně pokračuje ve své strategii internacionalizace a rozšířeními závodů v Polsku, Rumunsku a Česku úspěšně posílila svou pozici na silně rostoucích východoevropských trzích.

Skupina THIMM dále velmi pozitivně hodnotí první měsíce od spuštění digitálního tiskového stroje pro předtisk rolí na pobočce v německém Ilsenburgu. „Přijetí nové tiskové technologie na trhu je nadprůměrně pozitivní. Už jsme zrealizovali mnoho projektů se zákazníky z nejrůznějších oborů,“ říká M. Schliep.

E-shopem www.kartonara.de založila skupina THIMM svůj první start up pro e-commerce a v oblasti digitálních obchodních modelů se dále rozvíjí. E-shop nabízí od března 2018 malým a středním firmám i soukromým zákazníkům standardizované obaly z vlnité lepenky a příslušenství s přidanou hodnotou.

Silná poptávka po papírových obalech vede ke zvláštní situaci na trhu

S opětovným růstem obratu na 601 milion eur (v loňském roce: 568 milionů eur) je společnost na úspěšné cestě a i nadále roste nadprůměrným tempem. Schliep dále říká: „Po vlnité lepence jako obalovém materiálu je větší poptávka než kdy jindy: Kromě toho, že se ideálně hodí pro přepravu a účinnou prezentaci zboží, splňuje i stoupající požadavky na ekologii.“

Výsledek výrazně ovlivnily změny na trhu s papírem a vlnitou lepenkou. Významný nárůst poptávky po obalech z papíru vedl k citelnému nedostatku surového papíru na výrobu vlnité lepenky a následně k nečekanému a trvalému zvýšení cen až o 27 %. Z důvodu částečně dlouhodobých dodavatelských smluv se svými zákazníky ale podniky z obalové branže mohly zvýšit své zisky ve srovnání s předchozím rokem pouze o 1,1 %. Schliep: „Navzdory této situaci jsme zcela záměrně do společnosti investovali značné prostředky a smířili se s tím, že výsledek nelze udržet na úrovni minulého roku.“ Provozní výsledek hospodaření EBITDAR byl ve výši 40,5 milionu eur a 6,7 % obratu (v loňském roce: 52 milionu eur). Podíl vlastního kapitálu je s 38,6 % i nadále na solidní úrovni, z důvodu silné investiční činnosti ale mírně oproti loňskému roku (42,2 %) klesl.

Výhled: Příznivá ekonomická situace a okolnosti na trhu nabízejí velký potenciál

Na základě pokračujících pozitivních prognóz hospodářského rozvoje na cílových a prodejních trzích a v oboru vlnité lepenky plánuje skupina THIMM pro rok 2018 výrazný nárůst obratu přibližně o 11 %. Dále očekává další zlepšení ukazatele EBITDAR na úroveň předchozích let.

„Další vývoj na trhu s papírem je otevřený a nadále bude důležitým faktorem pro naše obchodování. Obecně ale aktuální situace na trhu nabízí velké možnosti. My je využijeme co nejlépe. Proto musíme nadále intenzivně pracovat na požadavcích a potřebách našich zákazníků, zaměstnanců a tržního prostředí, ale i na našich procesech a strukturách, a nadále se ekonomicky rozvíjet. Pozitivní výsledky za první čtvrtletí 2018 potvrzují naše ambiciózní plány pro tento rok. Jako udržitelně řízený rodinný podnik pokračujeme v naší investiční strategii a napříč všemi divizemi sestavujeme komplexní balíček v hodnotě 24 milionů eur. Jsme přesvědčeni, že máme velkou šanci být úspěšní na trhu i v budoucnu.“

 

Zdroj: www.thimm.cz

Praha, 13. května 2018