Nový milník v rozmachu společnosti Gefco

Skupina GEFCO, světový lídr v oblasti průmyslové logistiky a evropský lídr v logistice pro automobilový průmysl, dosáhla v roce 2015 obratu 4,2 miliardy eur, což je nárůst o 3% oproti roku 2014.

Luc Nadal, předseda správní rady skupiny GEFCO, říká: „Společnost GEFCO dosáhla v roce 2015 dobrých výsledků v nestálém prostředí celosvětového hospodářství a uspěla v dalším posilování svého postavení globálního poskytovatele logistických řešení. Skupina rozšířila svou mezinárodní působnost tím, že založila pobočky v nových zemích, odkoupila holandskou společnost IJS Global a současně rozšířila své portfolio zákazníků a nabídku lodní přepravy. Výkonnost skupiny vnímám jako hmatatelný důkaz důvěry našich zákazníků ve zkušenosti společnosti GEFCO: vědí, nakolik se týmy GEFCO snaží přidat hodnotu každé fázi svého logistického řetězce.“

V roce 2015 skupina GEFCO dosáhla obratu ve výši 4,2 miliardy eur, což je nárůst o 3% v porovnání s rokem 2014. Skupina vytvořila volný cash flow 173 milionů eur během tří let s velmi nízkou zadlužeností, což prokazuje její zdravou finanční situaci. Plán výkonnosti zahájený v polovině roku 2014 zaměřený na zvýšení pružnosti nákladů spolu s podnikatelským modelem skupiny s „lehkými aktivy“ přispěl k účinnému řízení nákladů ve společnosti. Skupina mezitím dále rozšiřovala portfolio zákazníků a dosáhla navýšení svého příjmu o 9,5% u mezinárodních průmyslových zákazníků.

EBITDA je nižší než v předchozím roce (-18%). Pokles v cenách ropy, tvrdý dopad hospodářské krize na země, jako je Rusko a Brazílie, a problémy, s nimiž se potýkali výrobci vozů v Latinské Americe a Rusku jsou hlavním důvodem tohoto poklesu.

Neutuchající úsilí týmů GEFCO položilo solidní základy pro budoucnost a umožnilo skupině GEFCO udržet si postavení mezi prvními deseti evropskými logistickými společnostmi a první místo v oblasti logistiky hotových vozidel v Evropě.

Diverzifikace jako katalyzátor růstu

Růst činnosti skupiny prokazuje vhodnost její diverzifikační strategie a její úspěšné zavádění.

Společnost GEFCO založená v roce 1949 s cílem reagovat na logistické výzvy automobilového průmyslu, spolupracuje s hlavními výrobci vozů a dodavateli pro automobilový průmysl a snaží se řídit a optimalizovat jejich složité dodavatelské řetězce. Plodná spolupráce se značkou DACIA – jež znamená dodání 600 000 vozidel za 10 let – a 7-letá smlouva uzavřená s PSA Peugeot Citroën na správu jejich vozidel ve Francii – představují doklad kvality a uznání takovéto odbornosti.

Mezitím společnost GEFCO úspěšně využívá svou diverzifikační strategii pro posílení své budoucnosti a ziskového růstu, podporuje rozvoj svých průmyslových zákazníků po celém světě svými globálními logistickými řešeními. Mezi hlavní události roku 2015 patří úspěšné plány na vícedruhovou dopravu navržené a provozované společností GEFCO pro Schneider Electric v Evropě a na Balkáně, pro Alstom Transport mezi Francií a Kazachstánem a pro Eska Graphic Board, nizozemského výrobce a vývozce špičkových grafických desek z Nizozemska do zbytku světa.

GEFCO také úspěšně rozvíjí své činnosti 4PL v rámci integrace logistických služeb. Kromě smlouvy se společností General Motors uzavřené v roce 2012 skupina v roce 2015 rozšířila své portfolio o smlouvu se společností Ferronordic na přepravu těžkých a rozměrných strojů Volvo Construction Equipment z evropských a korejských výrobních závodů do Ruska a Společenství nezávislých států.

Zrychlování globalizace, další milník strategie GEFCO

Díky mezikontinentální síti 300 míst po celém světě společnost GEFCO nabízí koncová řešení na míru pro podporu mezinárodního rozvoje svých zákazníků. Rok 2015 byl pro skupinu rokem rozvoje mezinárodní sítě. Skupina GEFCO otevřela čtyři nové pobočky v Srbsku, Řecku, Vietnamu a Jižní Korei, čímž posílila svou mezinárodní působnost v Evropě i Asii. Tyto země slouží jako strategický oblastní uzel pro činnosti skupiny. Příkladem je přístav Busan v Jižní Korei, který je 10. největší přístav na světě co do nákladní přepravy, a přítomnost společnosti GEFCO zde umožňuje poskytovat ještě rychlejší a konkurenceschopnější logistická řešení výrobcům na celém světě.

V říjnu 2015 skupina GEFCO odkoupila nizozemskou přepravní společnost IJS Global. Společnost působí v 16 zemích, má provozní centra ve Spojeném Království, Nizozemsku, Austrálii, Číně, Jihovýchodní Asii a v USA a posílila přítomnost společnosti GEFCO a její nabídku ve dvou předních zeměpisných oblastech pro lodní přepravu, tj. v Číně a Jihovýchodní Asii na jedné straně a v USA na straně druhé. Tento zeměpisný rozmach rozšířil počet poboček na 44 a společnost GEFCO nyní může nabízet služby průmyslovým zákazníkům na všech pěti světadílech. Odkoupení IJS Global také společnosti GEFCO umožnilo dále diverzifikovat portfolio zákazníků, jelikož společnost se zaměřuje na přepravu farmaceutických výrobků, high-tech nebo výrobků pro letectví a kosmonautiku.

Luc Nadal dodává: „Rok 2015 byl jistě nový milník v rozmachu skupiny GEFCO a její globalizace s cílem lepší podpory zákazníkům, kteří čelí stále složitějším logistickým výzvám. Poslání naší skupiny je pomoci jim přeměňovat logistické řetězce na hodnotové řetězce, a to jak nyní, tak dlouhodobě.“

 

Zdroj: GEFCO

Praha, 25. května 2016