Lidl získal energetický certifikát ISO 50001

Lidl Česká republika úspěšně splnil přísná kritéria energetického auditu a získal jako jeden z prvních obchodních řetězců certifikát ISO 50001. Co to znamená? Všech 235 prodejen, 4 logistická centra a administrativní budova centrály společnosti nakládají šetrným a ekologickým způsobem s energií.

Udělení certifikace ISO 50001 potvrzuje, že řízení spotřeby energie je ve společnosti Lidl Česká republika zcela v souladu s mezinárodním standardem vydaným Mezinárodní organizací pro normalizaci. Lidl se tak stal jedním z prvních řetězců v České republice, které tento ISO certifikát získaly. Nezávislý audit byl proveden v uplynulých měsících renomovanou nadnárodní technologickou společností DEKRA.

V České republice získalo certifikát ISO 50001 všech 235 prodejen Lidl, 4 logistická centra společnosti a administrativní budova centrály. Jednotlivé národní společnosti Lidl se postupně kvalifikovaly pro certifikaci ISO 50001 od roku 2013. V rámci evropského regionu splňuje Lidl mezinárodní standard na zavedení, provoz a průběžnou optimalizaci systému řízení energií již v 16 zemích.

„Získání této certifikace není úplně jednoduché. My si však uvědomujeme svou odpovědnost vůči životnímu prostředí, proto se ve všech našich budovách snažíme využívat moderní technologie, které energie využívají šetrným způsobem. Využíváme především LED osvětlení a inteligentní technologie vytápění a chlazení, a to jak v nových, tak ve stávajících budovách, kam v rámci modernizací postupně instalujeme.  V neposlední řadě provádíme důsledné školení všech zaměstnanců o vědomé spotřebě energie. Každý v Lidlu tak má příležitost podílet se na úspoře energie a tím přímo i na ochraně životního prostředí,” vyjmenovává konkrétní opatření vedoucí ke získání certifikace Martin Molnár, jednatel společnosti Lidl Česká republika.

Norma ČSN EN ISO 50001 specifikuje požadavky na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému hospodaření s energií. Spotřeba energie se v současnosti stává stále významnější složkou nákladů prakticky pro všechny organizace. Je proto nezbytné usilovat o její optimalizaci. Hospodárné zacházení s energií nejen šetří peníze, ale také v dlouhodobém horizontu přispívá k ochraně životního prostředí.

 

 

Zdroj: Lidl

Praha, 10. prosince 2017