Evropský workshop k problematice plýtvání potravinami

Nový model spolupráce shrnuje výsledky průzkumu realizovaného ve spolupráci společnosti Oliver Wyman a Kuehne Logistics Universitou v Hamburgu společně s třemi největšími evropskými maloobchodníky.

Kategorie čerstvého zboží je klíčová k dosažení spokojenosti zákazníka, zároveň však reprezentuje největší rizika vzniku ztrát a potravinového odpadu. Klíčová je proto spolupráce a vytvoření společného pohledu na celý dodavatelský řetězec. K tomu je však nezbytné zajistit dostupnost a sdílení dat a to jak v podobě kmenových dat o výrobcích (produktová data), tak transakčních dat, včetně sdílení předpovědí poptávky, stavu zásob, informací o prodejích a podobně.

Model spolupráce Food Waste Collaboration Maturity Model byl proto vytvořen v podobě uživatelského manuálu a jako průvodce pro realizaci společných aktivit dodavatelů a obchodníků ke snižování celkového objemu potravinového odpadu v celém dodavatelském řetězci. Pan John Fontaijn, Global Asset Protection Leader Ahold Delhaize, předsedající pracovní skupiny ECR Community Shrink & OSA při představení modelu prohlásil: „Obchodní partneři – obchodníci a jejich dodavatelé při snaze o vybudování efektivní spolupráce s cílem snížit ztráty a množství potravinového odpadu museli v minulosti překonávat mnoho překážek, nástroj umožní velmi pragmatický přístup k budování spolupráce, bude lépe propojovat prodejce a výrobce a rovněž umožní sladit jejich kompetence a cíle v těchto oblastech.“

Přes 50 odborníků na tuto problematiku, zástupců obchodních řetězců (ASDA, Marks & Spencer, Waitrose, Carrefour, Sonae, Migros, Albert, Tesco, aj.), dodavatelů, odborných institucí a univerzit z více než 20 zemí Evropy a USA si na setkání v Praze mohli vyměnit zkušenosti a diskutovat rovněž konkrétní příklady projektů realizovaných Tesco Stores UK, Metro Group a Ahold-Delhaize.

Dalším zajímavým tématem bylo představení možností využití potenciálu automatizovaného snímání atributivních informací jako je například datum spotřeby a šarže prostřednictvím GS1 Databar pro účely snižování potravinového odpadu.

Pro účastníky bylo připraveno rovněž překvapení. V universitním mini-pivovaře Jihočeské University v Českých Budějovicích bylo pro tuto příležitost poprvé v České Republice uvařeno pivo s využitím neprodaného chleba, který by jinak likvidován. Cílem bylo poukázat na problematiku plýtvání potravinami a záměr se podařilo realizovat díky pomoci ze strany obchodních řetězců Albert, Tesco Stores a Makro Cash&Carry.

 

Zdroj: ECR COMMUNITY

Praha, 11. prosince 2017