Laboratoř SZPI v Praze získala akreditaci dle normy ISO 17025:2018

Laboratoř Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v Praze úspěšně absolvovala reakreditační audit vedený Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a stala se tak po laboratoři SZPI v Brně dalším držitelem osvědčení ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Obě laboratoře získaly certifikát jako jedny z prvních v ČR.

Osvědčení o akreditaci je základním předpokladem pro to, aby bylo možné laboratorní testy v předmětné laboratoři považovat za oficiální výsledek úřední kontroly s garancí správnosti analytických postupů a dodržení standardů dle požadavků normy – dokument specifikuje obecné požadavky na kompetenci, nestrannost a konzistentní činnost laboratoří.

Oproti původní verzi normy z roku 2005 zavádí ISO 17025:2018 požadavky na komplexnější řízení rizik, zpřesňuje postupy vzorkování a návaznosti jednotlivých procesů, racionalizuje práci s dokumenty a organizační odpovědnost atd. V rámci tříletého přechodného období budou muset certifikát získat všechny akreditované laboratoře.

V rámci reakreditačního auditu laboratoř prošla nejen posouzením systému managementu modifikovaného na nové požadavky, ale zároveň rozšířila i rozsah zkušebních metod. Zejména jde o metody prokázání přítomnosti hořčice a falšování tvrdé pšenice (semoliny), dále o standardizované metody na určení hodnoty tzv. celkového cukru v lihovinách a detekci stafylokokových enterotoxinů v potravinách. Laboratoř rovněž rozšířila spektrum sledovaných pesticidů a opiových alkaloidů v rámci stávajících metod.

Laboratoř SZPI v Praze se dlouhodobě zaměřuje na zjišťování přítomnosti pesticidů, mykotoxinů a jiných rostlinných toxinů v potravinách, nepovolených léčiv v doplňcích stravy, potravinových alergenů a živin včetně vitamínů. Zabývá se také průkazem falšování ovocných a zeleninových výrobků, tuků a olejů, kávy, kakaa a dalších potravinářských výrobků.

 

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Praha, 4. listopadu 2018