Jubilejní rok pro dm Česká republika

V polovině obchodního roku 2016/17 vykazuje dm drogerie markt v České republice k 31. 3. 2017 velmi příznivý vývoj obratu. dm meziročně navýšila obrat o 7,33 % na 4.193 mil. CZK  (říjen – březen). Mateřská dm Rakousko se všemi svými 100% dceřinými společnostmi vykázala obrat vyšší o 8,7 %, celý koncern včetně dm Německo o 6,3 %. 25. narozeniny dm Česká republika s sebou přináší iniciativu {SPOLEČNĚ}.

jednatel dm Gerhard Fischer
jednatel dm Gerhard Fischer

Růstem obratu o 7,33 % na 4.193 mil. CZK při téměř konstantním počtu prodejen (navýšení o tři prodejny oproti loňskému roku) se společnost dm ohlíží za úspěšnou polovinou obchodního roku 2016/17 na českém trhu. dm tak silně navyšuje obrat zejména díky organickému růstu obratu v jednotlivých místech prodeje. „Neustále stoupající zájem o dm ze strany našich zákazníků nám dává možnost průběžně investovat do nabídky, výhodnějších cen, do rozšiřování prodejní sítě, zákaznických programů a komunikačních kanálů, stejně tak jako do vzdělávání i rozvoje našich spolupracovníků,“ zdůrazňuje Gerhard Fischer, jednatel společnosti dm Česká republika.

Mimo to věnuje dm velkou pozornost intenzivní modernizaci stávajících prodejen a kvalitativní expanzi. V posledních šesti měsících přibylo v České republice 22 prodejen, které prošly modernizací nebo regenerací včetně zvětšení prodejní plochy.

Část z nich byla také přemístěna do vhodnějších lokalit. „Cílem těchto změn je zejména zkvalitnění služeb pro zákazníky. Například díky tomu, že již většina našich prodejen je bezbariérová, můžeme nabídnout ničím nerušený zážitek z nakupování také lidem se speciálními potřebami,“ říká Gerhard Fischer.

V první polovině obchodního roku tak dm investovala do modernizace prodejen rekordních 77,7 mil. CZK. „Základním stavebním kamenem naší značky je koncept dlouhodobých cen a rozsáhlá sortimentní kompetence v oblasti zdraví a krásy. Díky tomu je společnost dm vnímána jako jedinečná a zákazníci značce dm dlouhodobě důvěřují,“ zmiňuje Gerhard Fischer.

25 let, 25 narozeninových projektů

Jako výraz poděkování zákazníkům za důvěru v posledních 25 letech zahájila dm již v lednu společensky odpovědnou iniciativu {SPOLEČNĚ}. Všichni spolupracovníci, zákazníci a partneři byli vyzváni, aby navrhli projekt z kulturní, sociální nebo ekologické oblasti ze svého okolí,
který si zaslouží podporu dm. Z téměř 300 návrhů poté spolupracovníci dm a odborná porota vybrali 25 projektů, které dm v následujících měsících podpoří. Aktuální informace k projektům jsou dostupné na platformě www.dm-spolecne.cz.

dm v Evropě

Mateřská dm Rakousko se všemi svými deseti 100% dceřinými společnostmi ve střední a jihovýchodní Evropě (tj. v České republice, Maďarsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Bosně
a Hercegovině, Rumunsku, Bulharsku a Makedonii) dokázala za první polovinu obchodního roku 2016/17 (říjen 2016 – březen 2017) navýšit obrat o 8,7 % na 1.167 mil. EUR (očištěno o kurzový rozdíl plus 8,4 %).

Celá skupina dm ve všech 12 zemích včetně dm Německo pak vykazuje k 31. 3. 2017 meziroční nárůst obratu o 6,3 % na 5.082 mil. EUR (neočištěno o kurzový rozdíl). Od 31. 3. 2016 stoupl počet prodejen v jednotlivých zemích koncernu vč. dm Rakousko o 52 nových prodejen a bylo vytvořeno 1.388 nových pracovních míst. V celém koncernu dm Německo je to pak 122 nových prodejen a počet spolupracovníků vzrostl o 1.587. dm Česká republika zaměstnává k 31. 3. 2017 2.476 spolupracovníků.

Zodpovědnost na prvním místě

Společnost dm se dlouhodobě snaží inspirovat své zákazníky k zodpovědnému chování a jde proto
i sama příkladem. Kromě jiných aktivit již od ledna 2017 zásobuje zelenou energií i část prodejen dm. Energii z obnovitelných zdrojů dm využívala donedávna pouze v budově centrální správy společnosti v Českých Budějovicích.

V těchto dnech také vrcholí 7. ročník úspěšného preventivního programu „Veselé zoubky“. Od jeho počátku v roce 2011 proškolili zástupci dm v oblasti správné péče o ústní dutinu
již více než 250.000 dětí. V letošním roce osloví program nejen ve školách, ale také v prodejnách dalších zhruba 70.000 dětí.

 

Zdroj: dm drogerie markt

Praha, 1. května 2017