Hannover Messe 2018 a CeMAT 2018 (23.– 27. dubna)

Příští stupeň Průmyslu 4.0

Digitální propojení průmyslu, energetiky a logistiky pokračuje. Hranice jednotlivých branží se stírají, produktivita stoupá, vznikají nové obchodní modely.  V dubnu 2018 zahájí veletrhy HANNOVER MESSE a CeMAT další stupeň Průmyslu 4.0.  Digitalizace ve výrobě, digitálně propojené energetické systémy a inteligentní logistická řešení radikálně změní náš způsob práce, naše hospodářství a náš život.

Hannover. Člověk a stroje – to jsou základní pilíře továrny budoucnosti. Její celý potenciál se však uplatní až s digitálním propojením.   „Souhra automatizační techniky, platforem a strojového učení posouvá Průmysl 4.0 na další stupeň,“ říká, Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG. „Hlavní téma veletrhu ‚Integrated Industry – Connect & Collaborate’ umožní návštěvníkům z celého světa prožít, jak digitální propojení v průmyslu vytváří zcela nové formy hospodaření, práce a spolupráce.  Výsledkem je větší produktivita, inovativní pracovní místa a nové obchodní modely.“

Machine Learning, platformy a průmyslové digitálně propojené roboty 

Výrobní technika je čím dál tím výkonnější, průmyslové platformy IT se prosazují na trhu, dodavatelské firmy jsou se svými zákazníky digitálně propojeni.   Díky řešením strojového učení – Machine-Learning – jsou stroje a roboti schopní rozhodovat.

„Veletrh HANNOVER MESSE je místem, kde lze zažít razantní rozvoj Průmyslu 4.0. a jeho přínos,“ zdůraznil J.   Köckler. „Díky účasti předních výrobců automatizační techniky, nejvýznamnějších světových výrobců robotů a globálních koncernů v oblasti IT a vývoje softwaru je Hannover globálním hotspotem Průmyslu 4.0.“

Razantní digitální propojení výrobních a logistických procesů 

Digitalizace je už dnes jedním z nejpodstatnějších motorů logistiky. Jde přitom o to, ovládat a efektivně utvářet komplexní procesy.    „Zákazník chce všechno – a nejlépe hned. To je aktuální výzva, před kterou nyní stojí obchod,“ uvedl J. Köckler.  V obchodu nejsou zatím úkony automatizovány. Do budoucna ale budou nutné nové logistické procesy, které budou reagovat na vysokou komplexnost dodavatelských řetězců.  Začínají už v automatizovaném skladu, ve kterém jsou procesy řízené softwarovými programy, roboty se samostatně pohybují po halách 24 hodin denně, ve správnou dobu a ve správném množství přivážejí zboží do cílového místa.

Také výrobní a logistické procesy jsou spolu stále těsněji inteligentně propojeny, aby byla výroba ještě efektivnější a flexibilnější a díky tomu i s nižšími náklady. Na veletrhu CeMAT lze všechny tyto faktory a jejich souhru zažít. „Vzhledem k razantnímu propojení logistiky a výrobních procesů nabízíme návštěvníkům z celého světa nebývalý přehled logistických řešení pro budoucnost,“ doplnil J. Köckler.

Energie pro výrobu a elektrické sítě pro e-mobilitu 

Digitalizace mění také energetický trh.  S inovativními technologiemi jsou energetické systémy flexibilnější, jednotlivé sektory jsou inteligentně propojené se zapojením nových účastníků trhu. Výstavní oblast veletrhu HANNOVER MESSE, která je věnovaná energetice, přinese informace nejen o tom, jak mohou průmyslové podniky efektivním využíváním energie ušetřit náklady a přispět k ochraně klimatu, ale rovněž, jak se může podařit obrat v energetice.

„Všichni hovoří o obratu v energetice. Faktem je, že elektrická síť na elektrická auta není připravená, “ řekl J  Köckler. Energetické hospodářství počítá s tím, že v budoucnu budou nastávat mnohem  vyšší  špičková zatížení než dosud. Elektromobilita je jen tehdy ekologičtější a udržitelná, pokud je energie vyráběna z obnovitelných zdrojů.  Dodavatelé energií a městské podniky sázejí na tento megatrend a začínají budovat potřebné energetické infrastruktury. K nim patří celoplošné pokrytí dobíjecími stanicemi, výstavba distribučních sítí a elektrických dálnic.  Ani tady se nelze vyhnout digitálnímu propojení. Výzva spočívá v inteligentně optimalizované souhře obnovitelných energetických zdrojů, zásobníků a elektromobility. K tomu J. Köckler dodal: „Na veletrhu HANNOVER MESSE ukážeme řešení elektrické sítě, která odpovídají požadavkům elektromobility.“

„Digitalizace průmyslu, energie a logistiky postupuje rychlým tempem,“ řekl J.  Köckler. „Dopad tohoto vývoje se ale neomezuje jen na jednotlivé branže nebo trhy. Týkají se naší společnosti stejně jako globálního hospodářství a budoucího světa práce. Kdo chce využít šanci a spoluutvářet budoucnost, nesmí v Hannoveru chybět. Jen na veletrhu HANNOVER MESSE je v plné šíři představena digitalizace a digitální propojení průmyslu, energetiky a logistiky.“

HANNOVER MESSE – Get new technology first!

Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh se uskuteční 23. – 27. dubna 2018 v Hannoveru.  Jeho hlavní téma „Integrated Industry“ dělá z veletrhu HANNOVER MESSE globální hotspot všech témat, která se týkají digitalizace výroby (Průmysl 4.0) a energetických systémů (Integrated Energy). Je spojením pěti vedoucích veletrhů na jednom místě: Industrial Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply a Research & Technology. Partnerskou zemí veletrhu HANNOVER MESSE 2018 je Mexiko.

CeMAT – přední světový veletrh intralogistiky a řízení dodavatelského řetězce 

Veletrh CeMAT se koná každé dva roky společně s veletrhem HANNOVER MESSE. Příští veletrh CeMAT se uskuteční 23. – 27. dubna 2018. Představí se zde celá branže od inovativních energeticky úsporných vysokozdvižných vozíků a dílenských pozemních dopravních prostředků, komplexních plně automatizovaných přepravních systémů, jeřábů, zvedací techniky a zvedacích pracovních plošin, regálových a skladových systémů až po nejnovější řídicí systémy a inovace v oblasti Logistics IT.  Na veletrhu CeMAT jsou zastoupeny všechny oblasti intralogistiky. Paletu výstavní nabídky doplní Auto-ID systémy, robotizovaná logistická pracoviště a balící technika využívaná v intralogistice.

 

Zdroj: Deutsche Messe AG

Praha, 14. února 2018