Čeští obchodníci vydělávají méně, než je běžné v okolních zemích

Na prodeji zboží konečným spotřebitelům vydělávají čeští obchodníci méně než jejich konkurenti na Slovensku. Podle analýzy všech klíčových ukazatelů je ziskovost v maloobchodě v Česku dokonce pod průměrem zemí Evropské unie.

Překvapivé je rovněž zjištění, že ziskovost podnikatelů v sektoru zemědělství, lesnictví, rybolov je v průměru vyšší než v oblasti maloobchodu. Dostupná data Eurostatu z posledních pěti let zpracovala pro Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) poradenská společnost Deloitte.

„Jsme svědky dlouhodobého útoku na obchodníky v České republice. Neustále se hovoří o jejich vysokých výdělcích. Rádi do této diskuze přispíváme odbornou analýzou oficiálních dat evropského statistického úřadu Eurostat. Její výstup je nezpochybnitelný a jednoznačný. Ukazuje, že čeští zákazníci platí obchodníkům méně, než je běžné v okolních zemích,“ uvedla Marta Nováková, prezidentka SOCR ČR.

Analýza Deloitte se zaměřila na výpočet čtyř klíčových ukazatelů ziskovosti v oblasti maloobchodu (bez zahrnutí prodeje motorových vozidel). Šlo o hrubou marži, EBIDTA marži, EBIT marži a ziskovou přirážku. Stejným způsobem následně vyhodnotila souhrnná data za sektor zemědělství, lesnictví a rybolov. Právě zemědělci a jejich ekonomická situace jsou často uváděni ve srovnání s obchodníky, kteří jejich produkty prodávají konečným zákazníkům. Výstupy nicméně neodráží situaci v konkrétních oblastech obchodu nebo v jednotlivých komoditních řetězcích.

„Jde o statistiku za jednotlivé sektory a o celková čísla. Ovlivněna jsou do značné míry exportem, importem, vývojem kurzu koruny a dalšími externími vlivy. Avšak analyzovat dnes ziskovost při výrobě či zpracování jednotlivého zboží je v podstatě nemožné. Oficiální data chybějí, a přitom by měla být pro vládu, ministerstva i zákonodárce hlavním podkladem při rozhodování o regulaci nebo dotacích,“ vysvětlila M. Nováková.

SOCR ČR zastupuje přes šest tisíc podnikatelů, kteří zaměstnávají okolo půl milionu lidí. Jako druhý největší zaměstnavatelský svaz v České republice se dlouhodobě snaží přispívat ke zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí. Vytvořením analýzy ziskovosti reagoval také na vyjádření ministra zemědělství Mariana Jurečky, který chce v příštích letech dosáhnout primární soběstačnosti naší republiky například v produkci masa nebo mléka.

„Vyzýváme ministra zemědělství Mariana Jurečku, aby inicioval oficiální sběr údajů, které by umožňovaly přesně popsat situaci v komoditních řetězcích, v nichž by se měla Česká republika v příštích letech stát soběstačná. Výsledkem by měla být změna dosavadního systému tak, aby umožňoval rozhodovat o přidělování mnoha miliardových dotací nebo o regulaci na základě relevantních dat. Jako zástupci největších obchodníků na trhu máme zájem ukázat, kdo a na čem vydělává,“ dodala M. Nováková.

 

CR VS EU
Zdroj dat: Eurostat, průměr 2009-2013. Výpočet: Deloitte; Pozn. V případě průměru EU jde o data za roky 2009-2012. Metodická poznámka: Hrubá marže je spočítána z národních účtů pro vybraná odvětví jako poměr hodnot hrubé přidané hodnoty a produkce, EBITDA marže jako podíl hrubého provozního přebytku a produkce, EBIT marže jako podíl čistého provozního přebytku a produkce, čistá zisková přirážka jako podíl čistého provozního přebytku a rozdílu hodnoty produkce a čistého provozního přebytku.

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Praha, 11. listopadu 2015