Ptáme se umělé inteligence: Co dělají obchodníci před Vánocemi špatně?

Další z témat, jež jsme zvolili pro otázku na umělou inteligencí od OpenAI, která stojí za Chat GPT, se týká Vánoc.

Předvánoční období je pro mnoho obchodníků klíčové, a proto je důležité se vyvarovat některým běžným chybám, které by mohly ovlivnit jejich prodeje a celkový úspěch. AI zobecňuje některé z nejčastějších chyb, kterých se obchodníci dopouštějí před Vánoci:

Jaké jsou největší chyby obchodníků v době předvánočních prodejů?

Nedostatečná příprava na sezónu: Někteří obchodníci podceňují nárůst poptávky před Vánocemi a nemají dostatečnou přípravu na zvýšený objem prodejů. Nedostatek zásob nebo problémy s dodávkami mohou ovlivnit spokojenost zákazníků.

Špatná správa zásob: Nesprávná správa zásob může vést k přeplněným skladům nebo naopak k nedostatku produktů. Přesná prognóza poptávky a účinná správa zásob jsou klíčové.

Nedostatečný marketing: Někteří obchodníci mohou neuváženě zanedbávat marketingové aktivity před Vánocemi. Je důležité efektivně komunikovat s cílovým trhem a upoutat pozornost zákazníků.

Nedostatečná online přítomnost: V dnešní digitální době je online přítomnost klíčová. Obchodníci by měli mít atraktivní a funkční webové stránky, podporované online marketingem a sociálními médii.

Ignorování zákaznické zkušenosti: Zanedbávání kvality zákaznické zkušenosti může mít negativní dopad na zákaznickou loajalitu. Odpovídání na otázky, rychlé vyřizování reklamací a poskytování kvalitního servisu jsou klíčové.

Příliš agresivní prodejní taktiky: Agresivní prodejní tlak nebo přílišná závislost na slevách a akcích může odradit zákazníky. Je důležité najít rovnováhu mezi propagací a udržením zákaznické spokojenosti.

Nepřipravenost na technické problémy: Technické problémy na webových stránkách nebo v platebním systému mohou v průběhu předvánoční sezóny způsobit ztrátu obchodu. Obchodníci by měli být připraveni na rychlé řešení technických otázek.

Nedostatečné školení personálu: Pokud personál není dostatečně školen na obsluhu zákazníků nebo nezná aktuální nabídky, může to ovlivnit celkovou zákaznickou zkušenost.

Přehlížení místních tradicí a trendů: Lokální preference a vánoční tradice by měly být zohledněny při tvorbě nabídek a marketingových kampaní.

Nesprávná strategie cenové konkurence: Neadekvátní cenová strategie ve srovnání s konkurencí může ovlivnit atraktivnost nabídek pro zákazníky.

Tři čtvrtiny organizací se chystají zvýšit investice do GenAI

Podle průzkumu společnosti Dell Technologies se tři čtvrtiny organizací chystají zvýšit své výdaje na generativní umělou inteligenci (GenAI). Přestože 76 % respondentů očekává, že dopad GenAI na jejich organizace bude významný nebo transformační, stále existuje určitá váhavost. Téměř 37 % respondentů uvedlo, že jejich organizace s přijetím GenAI váhají, přičemž mezi hlavní obavy patří bezpečnost (45 %), technická složitost (39 %) a správa dat (38 %).

Průzkum GenAI společnosti Dell Technologies mezi 500 IT osobami s rozhodovací pravomocí (ITDM), které mají na starosti implementaci GenAI ve Francii, Německu, Velké Británii a USA, odhaluje rostoucí zájem o GenAI. Většina dotázaných respondentů (78 %) uvedla, že je nadšena potenciálem, který může GenAI mít pro jejich organizaci. Tři čtvrtiny (76 %) navíc očekávají, že v příštím roce věnují zvýšené výdaje na IT na realizaci AI projektů.

Vzhledem k celosvětovému ekonomickému dopadu, který se odhaduje na 2,6 až 4,4 bil. USD ročně, výsledky naznačují, že organizace upevňují své přístupy ke GenAI.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 12.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.