Čím vyspělejší, tím více bio

Zájem o biopotraviny v České republice roste. Průměrný Čech však za ně utratí šestkrát méně než průměrný Evropan. Celosvětový trh biopotravin dosahuje více než 95 miliard dolarů, přičemž Evropa z toho představuje více než 33 miliard EUR. Míra růstu je zvláště vysoká v Severní Americe a severní Evropě.

Největší světový veletrh biopotravin BioFach konaný každoročně v únoru v Norimberku má za sebou jubilejní, třicátý ročník. Jeho návštěvníci mohli zavítat také na veletrh přírodní kosmetiky Vivaness, který probíhá od roku 2007 souběžně.

Celkem 3 273 vystavovatelů z 98 zemí světa, včetně České republiky biosektor v celé jeho rozmanitosti. Pestrá nabídka produktů, novinky a trendy, ale také řada příležitostí k networkingu – to vše jsou důvody, kvůli kterým na BioFach zavítalo více než 51 tis. odborných návštěvníků ze 143 zemí.

Hlavním tématem letošního ročníku bylo „Systém bio – zdravý jako celek“. Trendy veletrhu byla vegetariánská a veganská strava, bílkovinné produkty, konvenience a „Zero-Waste“. Kromě klasických veganských ingrediencí, jako je sója, se prosazují také kešu, mandle nebo hrách. Velmi populární jsou rovněž biopotraviny s vyšším podílem bílkovin. Dalším trendem je nekomplikovaná, rychlá příprava jídel. Pohodlí se stalo nepostradatelnou součástí i v případě bio branže.

Stále více spotřebitelů zároveň věnuje pozornost „vnějším hodnotám“, tj. obalu. Inovativní balení a nové bezobalové koncepty pod heslem „Zero-Waste“ jsou důležitým tématem, které bude i nadále získávat na důležitosti. K trendovým potravinám patří kurkuma a jiné exotické chuti, stejně jako kimchi, nakládaná a fermentovaná zelenina, tradiční receptura korejské kuchyně.

V Evropě jsou jedničkou Dánové

Na světě hospodaří podle pravidel ekologického zemědělství přibližně 2,4 mil. certifikovaných ekologických farem – z toho 350 000 v Evropě. Nejvíce moderních biofarem má Indie s 585 000 zemědělců. (ČTPEZ)

Nejen světový veletrh biopotravin a mezinárodní veletrh přírodní kosmetiky, ale také samotný sektor bioproduktů hlásí pozitivní zprávy. Německo překročilo hodnotu bio trhu 10 mld. euro, trh ve Francii se za pět let zdvojnásobil a Dánsko nadále zvyšuje svůj náskok. Tržní podíl biopotravin tam přesáhne 13,3 %, a drží si tak pozici jedničky v podílu biopotravin v Evropě.

Německý ekologický sektor dosáhl v roce 2017 obratu 10,04 mld. euro. Nejlidnatější země EU má také v absolutních číslech nejvyšší obrat v Evropě, za ní následuje Francie. Nárůst obratu oproti předchozímu roku činil 5,9 %. Nadprůměrně vrostl prodej bio v klasickém maloobchodu s potravinami, a to o 8,8 %. Specializované prodejny biopotravin vzrostly o 2,2 %. Celková ekologicky obhospodařovaná zemědělská půda činila v roce 2017 zhruba 1,4 mil. ha, což je o 10 % více než v předchozím roce. V současné době je v Německu ekologicky obhospodařováno 8,2 % zemědělské půdy. (BÖLW)

Francouzský bio trh vrostl v roce 2017 o 17 % a dosáhl 8,3 mld. euro. To motivuje další zemědělce, aby přešli k biologickému způsobu podnikání. Mezi lety 2012 a 2017 bylo v ekologickém zemědělství a výrobě vytvořeno zhruba 50 tis. nových pracovních míst. To odpovídá každoročnímu nárůstu o 9,5 %. Celkový počet pracovních míst v ekologické (primární) výrobě a zpracování (bez obchodu) byl 134 500. To znamená, že každé osmé pracovní místo ve francouzském zemědělství je v organickém segmentu. (Agence Bio)

Dánsko v roce 2017 dále posílilo svoji vedoucí pozici vůči ostatním zemím nárůstem tržeb v segmentu bio o 23 % a dosáhlo podílu 13,3 % bio na celkovém trhu. Nejoblíbenější jsou u Dánů bio ovesné vločky, které samy tvoří 52 % trhu, následuje mrkev (42 %), vejce (33 %) a mléko (32 %). V roce 2017 vzrostly tržby o 31 % na 1,6 mld. eur – a to i díky růstu online prodeje. K obratu je nutné připočítat i vývoz bio mléka a mléčných výrobků, vajec, masných výrobků, ovoce, zeleniny a dalších produktů za 322 mil. eur. (Organic Denmark)

Ve Velké Británii zaznamenal ekologický segment v roce 2017 růst o 6 % a obrat o 2,5 mld. euro. (Soil Association)

V Belgii vzrostla spotřeba biopotravin v roce 2017 o 6 %. Ekologické zemědělství využilo dobré poptávky a ve stejném období vzrostlo o 8,8 %, což představuje nárůst o přibližně 83 tis. ha. Podíl biopotravin na celkovém prodeji potravin v Belgii se od roku 2008 zdvojnásobil a činí 3,4 %. (Statbel – la Belgique en chiffres / Bio Wallonie)

Organický prodej v Nizozemsku poprvé v roce 2017 přesáhl hranici 1,5 mld. euro. Zvýšení oproti předchozímu roku činilo 5 %. Hnacím motorem je oblast čerstvých potravin. Hlavní podíl na ekologickém prodeji (51,5 %) pochází z konvenčního obchodu, následují specializovaní prodejci s 21,5 %. Stravování mimo domov je 20 %, 7 % tvoří další marketingové kanály. Podle organizace organické kontroly SKAL dosahuje ekologicky obhospodařovaná plocha téměř 70 tis. ha. (Bionext / SKAL)Po 18% růstu za poslední tři roky se nárůst tržeb v Itálii v roce 2017 pohyboval na úrovni 10,5 %. Maloobchodní tržby dosáhly 3,5 mld. euro, z čehož 415 mil. bylo spotřebováno mimo domov.

Export bio produktů dosáhl 2 mld. euro. Ekologicky obhospodařované plochy vzrostly o 6,3 % na 1,9 mil. ha. Itálie tak zaujímá z hlediska ekologicky obhospodařované půdy v evropském žebříčku druhé místo za Španělskem. (Nomisma / Federbio)Také v Rakousku a Švýcarsku poptávka po ekologických produktech roste. V Rakousku se v roce 2017 prodaly bio potraviny v hodnotě přibližně 1,8 mld. euro. To odpovídá nárůstu o 12 % ve srovnání s rokem 2016. Tři čtvrtiny všech ekologických produktů se prodávají prostřednictvím konvenčního maloobchodu s potravinami, 18 % prostřednictvím specializovaných prodejen nebo přímo od ekologických zemědělců a 6 % připadá na stravování.

Podíl bio na maloobchodě s potravinami činil 8,6 %. V Rakousku hospodaří ekologicky více než 23 000 zemědělců. (AMA)Nárůst o 8 % zaznamenal organický prodej ve Švýcarsku, obrat dosáhl 2,3 mld. euro. Podíl bio na trhu se zvýšil z 8,4 na 9 %. Nejsilnějšími bio kategoriemi jsou vejce, 27% podíl na trhu a zelenina (23 %). Obratově jsou největším kategoriemi mléčné výrobky a sýry. Počet ekologických podniků vzrostl na přibližně 6 900 (Švýcarsko a Lichtenštejnsko). Ekologicky obhospodařovaná zemědělská plocha dosáhla podílu 14,4 %. (Bio-Suisse)

Českému ekologickému zemědělství dominují trvalé travní porosty

V roce 1990 u nás byly první tři ekologické farmy. Nyní jich je skoro 4 600, vyplývá ze statistik ČTPEZ. Ekologické farmy pěstují plodiny na více než 520 tis. ha zemědělské půdy – tedy na výměře zhruba stejné jako má Královéhradecký kraj. Pro srovnání: před patnácti lety to byla ani ne poloviční výměra a šestkrát méně farem.

Česko je podle Eurostatu se skoro 15% podílem ekologického zemědělství na celkové ploše půdy šesté v Evropě – po Rakousku, Estonsku, Švédsku, Itálii a Švýcarsku.

České ekologické farmy v roce 2016 dodaly podle ročenky Ekologické zemědělství v České republice, 11 000 tun hovězího, 33 mil. litrů mléka, 18 000 tun pšenice, 3 300 tun jablek, 3 200 tun vinných hroznů nebo 900 tun zeleniny.

V Česku působí v současné době přibližně 750 firem, které biopotraviny vyrábějí: pekárny, uzenáři, konzervárny, mlékaři aj. Více než 200 z nich tvoří samotní farmáři a vinaři, kteří ze své vlastní produkce vyrábějí uzeniny, džemy, sýry, víno a podobně.

Největší plochy ekologicky obhospodařované půdy se nachází v pohraničních hornatých okresech Jihočeského, Plzeňského, Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje. V těchto pěti krajích se nachází téměř 60 % ploch v ekologickém zemědělství. V počtu ekologických farem vede dlouhodobě kraj Jihočeský (670 ekofarem) následovaný krajem Plzeňským, Moravskoslezským a Zlínským. Porovnáme-li okresy, nalezneme pětici regionů, kde se ekologickému zemědělství (EZ) vyloženě daří. Největší výměry ploch leží v okresech Bruntál, Český Krumlov, Tachov, Karlovy Vary a Cheb. Celkově zde ekofarmy obhospodařují cca 135 tis. ha, což je čtvrtina veškeré ekologické plochy ČR.

V českém ekologickém zemědělství dlouhodobě dominují trvalé travní porosty, v roce 2018 s výměrou přesahující 435 tis. ha a podílem 83 % na celkové výměře v EZ. Orná půda zabírá téměř 81 tis. ha, což představuje 15% podíl na celkové půdě v EZ. Okolo 1 % ploch v EZ zabírají trvalé kultury (6 tis. ha). Ekofarmy se soustřeďují na pastevní chov masného skotu, dále chov ovcí a koz.

Produkce ekologických podniků za rok 2017 byla přibližně 6 768 mil. Kč, což představuje 5,1% podíl na celkové zemědělské produkci ČR. Hodnota produkce z ekofarem se každoročně zvyšuje. Přibližně polovina produkce (obilí, mléko, maso) se vyváží do zahraničí. Zbytek zůstává v ČR a využívá se k výrobě potravin, ale jen část se uplatní na trhu v biokvalitě – vzhledem ke stále nízké poptávce Čechů po biopotravinách končí řada biosurovin v běžných konvenčních potravinách.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 03.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.