SZPI uložila pokuty prodejcům za antibiotika v medech

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) informuje, že v rámci prvoinstančního rozhodnutí uložila pokuty prodejcům medů společnosti Včelpo s.r.o., u kterých laboratorní analýza prokázala přítomnost reziduí antibiotik.

Souhrnná výše uložených pokut všem prodejcům, kteří uváděli do oběhu závadné šarže medu, činí 5 920 000 Kč.

SZPI v rámci kontrolní akce v období od října do prosince 2015 zjistila v tuzemské tržní síti celkem 29 vzorků medů společnosti Včelpo, u kterých laboratorní analýza prokázala přítomnost reziduí antibiotik. Příslušný právní předpis přítomnost těchto látek v medu nepovoluje a potravina je proto považována za nevhodnou k lidské spotřebě a inspekce nařídila jejich neprodlené stažení z tržní sítě.

Přehled nevyhovujících vzorků společnosti Včelpo viz portál Potraviny na pranýři, další podrobnosti viz tiskové zprávy SZPI ze dne 26. 11. 2015 a 1. 12. 2015.

 

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Praha, 4. května 2016