SZPI pozastavuje uvádění cizrnové pomazánky na trh

V souvislosti s notifikací evropského systému rychlého varování (RASFF) o výskytu potraviny, u níž je podezření na kontaminaci botulotoxinem, na trhu v ČR, kterou obdržela Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ze Slovenska, vydala SZPI, Inspektorát v Olomouci opatření obecné povahy. Tím SZPI nařídila všem provozovatelům potravinářských podniků na území České republiky, kteří uvádějí na trh předmětnou šarži potraviny

„Cizrnová rostlinná pomazánka 100g“, značka Lunter, datum použitelnosti 21/08/2015, výrobce ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica“,

cizrna_botulotoxin_3ihned pozastavit její uvádění na trh tj. zejména nenabízet ji dále spotřebitelům. Důvodem je podezření, že tato potravina obsahuje botulotoxin a tím může být škodlivá pro zdraví ve smyslu čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

Předmětné opatření obecné povahy nabylo účinnosti poté, co bylo vyvěšeno na úřední desce inspektorátu v Olomouci (http://www.szpi.gov.cz/clanek/opatreni-obecne-povahy-cizrnova-rostlinna-pomazanka-100-g-znacka-lunter-datum-pouzitelnosti-21-08-2015.aspx). Opatření obecné povahy je k dispozici i na všech fyzických úředních deskách jednotlivých krajských inspektorátů SZPI.

Inspektoři SZPI nadále ověřují na celém území ČR distribuční kanály rizikové potraviny.

SZPI důrazně varuje všechny spotřebitele, aby uvedenou šarži potraviny v žádném případě nekonzumovali.

 

 

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce  

Praha, 21. srpna 2015