Společnost Ahold zveřejnila hospodářské výsledky

Společnost Ahold zveřejnila své finanční výsledky za druhé čtvrtletí a první polovinu roku 2015. Generální ředitel společnosti Dick Boer výsledky komentoval slovy: „Máme za sebou velmi silný kvartál a jsme spokojeni s finančními výsledky napříč celou firmou. Rostly nám tržby, provozní zisk i čistý zisk a vykázali jsme silné finanční toky.“

„V Nizozemsku pokračoval řetězec Albert Heijn ve svých silných prodejích, v porovnání se stejným obdobím loni vykázal rostoucí počet transakcí, nárůst objemu a zvýšil svůj tržní podíl. Naše značky Albert Heijn Online a bol.com jsou lídry na nizozemském trhu a dosáhly růstu spotřebitelských tržeb přes 30 %.

Nicméně i nadále investujeme do dalšího růstu. Ve Spojených státech jsme se dále zaměřovali na zlepšování nabídky pro zákazníky a v souladu s plánem implementujeme program zvyšování kvality a poměru kvality a ceny. Ve Spojených státech nám tržní podíl rostl čtvrtý kvartál v řadě a díky průběžné kontrole nákladů jsme dokázali udržet na tamním trhu i marži. V České republice jsme byli svědky nárůstu tržeb zejména díky supermarketům Albert, přičemž ziskovost byla stejně jako v minulém období dočasně ovlivněna akvizicí řetězce SPAR.“

„Do budoucnosti je náš výhled optimistický a jsme na nejlepší cestě dosáhnout výsledků, které budou v souladu s očekáváními. Máme velkou radost z dohody s Delhaize, která umožní ze dvou doplňujících se společností vytvořit jednoho silného mezinárodního potravinového prodejce, z čehož budou profitovat naši zákazníci, zaměstnanci i akcionáři.“

Při konstantních devizových kurzech byly tržby bez prodeje pohonných hmot za druhé čtvrtletí vyšší o 31,8 % než loni. Celkové tržby za druhé čtvrtletí ve výši 400 milionů eur byly vyšší o 30,2 % než loni, což bylo hlavně díky silným prodejním kampaním a akvizici 49 prodejen SPAR k 1. srpnu 2014.

Identické tržby bez pohonných hmot vzrostly o 2,1 %. To zahrnovalo pozitivní dopad načasování Velikonoc. V druhém čtvrtletí byl vykázán v České republice nejvyšší čtvrtletní nárůst identických tržeb od roku 2012. Supermarkety, které byly konvertovány na nejnovější koncept, dále generují vyšší růst identických tržeb. Rozšiřování tohoto konceptu bylo urychleno a bude implementováno ve všech supermarketech do konce třetího čtvrtletí.

Základní provozní marže 1,0 % pro čtvrtletí zahrnuje 2 miliony eur jednorázových nákladů v souvislosti s akvizicí prodejen SPAR. Do výsledků za čtvrtletí byly zahrnuty i náklady na restrukturalizaci ve výši 3 milionů eur.

Korporátní centrum

Korporátní centrum vykázalo ve druhém čtvrtletí náklady ve výši 15 milionů euro, což je
o 1 milion eur více než loni. Vyšší náklady byly vykázány i přes příjmy ve výši 4 milion eur z našich pojistných aktivit (zejména nepeněžní plnění z vyšších diskontních sazeb).

Výhled

Naše výsledky jsou v souladu s očekáváním a takové by měly být i výsledky za celý rok. Očekáváme, že peněžní toky budou zhruba stejné jako loni – při konstantních devizových sazbách.

Jak již bylo komunikováno dříve, vyšší penzijní náklady a vyšší investice do online prodeje v Nizozemsku budou mít oproti loňskému roku dopad na naši marži v Nizozemsku. V České republice bude marži za rok 2015 mírně ovlivňovat akvizice prodejen SPAR s dalším jednorázovým nákladem ve výši 40 milionů eur, z čehož 6 milionů bylo zaúčtováno do základního provozního zisku a 14 milionů na restrukturalizaci a příbuzné položky. Růst identických tržeb bude ovlivněn zařazením prodejen SPAR od třetího čtvrtletí 2015 dále.


 

  • Tržby dosáhly objemu 8,7 miliardy euro, což představuje nárůst o 17,1 % (3,1 % při konstantních devizových kursech).
  • Tržby bez pohonných hmot vzrostly o 4,8 % při konstantních devizových kursech.
  • Základní provozní marže činila 3,8 %, což je o 0,1 procentního bodu méně.
  • Silné peněžní toky v objemu 367 milionů euro, nárůst o 297 milionů.
  • Tržby v Nizozemsku vzrostly o 6,8 % díky dobrým výsledkům řetězce Albert Heijn a dopadu růstových iniciativ, což přineslo vyšší počet transakcí a vyšší objemy prodeje.
  • Tržby ve Spojených státech bez pohonných hmot vzrostly o 2,1 %, což odráží lepší nabídku
    pro zákazníky.
  • Spotřebitelské online tržby vzrostly o 22,8 % (při konstantních devizových kursech) díky průběžným investicím.
  • Ahold a Delhaize oznámily záměr fúzovat 24. června 2015 a sloučit tak dvě doplňující se firmy.

 

Zdroj: AHOLD Czech Republic, a.s.

Praha, 21. srpna 2015