Supply Chain Initiative dosáhla 1,000 registrací na národní úrovni

Supply Chain Initiative (SCI) oznámila, že počet společností, které se přihlásily do dobrovolného registru, překonal 1,000 registrací společností působících na národní úrovni.

SCI je společná iniciativa, kterou v září 2013 odstartovalo 7 evropských sdružení s cílem zvýšit spravedlnost v obchodních vztazích napříč dodavatelsko-odběratelským řetězcem. Z 227 skupin a společností představujících těchto 1000 společností, které se již přihlásily, je více než polovina z oblasti malých nebo středních podniků (55%).

Tempo registrací neustále roste od chvíle, kdy byla SCI spuštěna. Zřízení nebo přizpůsobení národních platforem, jakož i povinnost komunikovat s obchodními partnery, se ukazují mít silný multiplikační efekt.

Mella Frewen a Else Groen, spolu-předsedkyně Governance Group SCI, poznamenaly: „Dnešní den je opravdu zvláštní; nyní máme více než 1000 společností registrovaných v naší Supply Chain Initiative. Tyto společnosti se zavázaly ke spravedlivým obchodním praktikám a vyvinuly konkrétní opatření, jejichž cílem je integrovat je do jejich každodenních operací a zajistit, aby byly účinně uplatňovány v celé organizaci. Kromě toho dodržování spravedlivých obchodních praktik je sledováno, řízeno a hlášeno.

Tento důležitý „1000“ milník znamená jasný závazek ze strany společností k zásadám stanoveným v SCI a dláždí cestu pro mnoho dalších firem, což má za následek skutečnou změnu kultury pro všechny subjekty v řetězci. Je to důležitý krok. „

 

Zdroj: Supply Chain Initiative (SCI)

Praha, 1.července 2015