Soška pro nejlepšího sedláka PRO-BIO Svazu putuje do Štítné nad Vláří

Ekofarma JAVORNÍK CZ s.r.o. byla vybrána radou PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců jako nejlepší členská ekologická farma za rok 2016. Vyhlášení Nejlepšího sedláka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 2016 se uskutečnilo 21. května 2016 ve Velkých Albrechticích u příležitosti dne otevřených dveří na Ekofarmě Šťastná koza, která titul získala v předchozím roce.

„Ekofarma Javorník je příkladem dobré praxe v podání velkého podniku. Je důkazem, že ekologické zemědělství je řešením nejen pro malé rodinné farmy, ale také pro podniky o rozloze stovek hektarů a několika desítek zaměstnanců,“ říká Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO svazu ekologických zemědělců.

Farma ve Štítné nad Vláří se zabývá nejen klasickou zemědělskou prvovýrobou, ale věnuje se řadě doplňkových činností. Biomléko, které vyprodukuje, zpracovává ve vlastní malé mlékárně, která je mj. jediným výrobcem biohermelínu v ČR.  Chov skotu masného plemene SIMENTAL na pastvinách malebné krajiny Bílých Karpat zaručuje místním lidem dostatek kvalitního masa. Farma uvažuje do budoucna o vybudování vlastní bourárny.  Podnik je také významným producentem pšenice špaldy, a proto se zaměřujeme v poslední době i na výrobu špaldového pečiva, se kterým jsme získali řadu ocenění. Sady ke kulturní krajině patří, proto od roku 2004 farma obnovuje tradici pěstování ovoce. Nyní je pěstuje převážně rezistentní švestkové ovoce, které je zhodnoceno ve faremní pálenici.

„Ačkoliv se jedná o rozlohou velkou farmu, je vzorem pro ostatní hospodáře. Samozřejmě splňuje všechny podmínky ekologického zemědělství – včetně welfare zvířat, ale také se věnuje ochraně přírody a krajiny v ČHKO Bílé Karpaty. Zapojila se mj. i do projektu, jehož cílem je navrátit krajině její původní funkce,“doplňuje Milan Drgáč.

Z nezemědělské činnosti podnik provozuje pilu, čerpací stanici i obchod. Turisté mířící do Bílých Karpat se zde také mohou ubytovat.

Ředitel společnosti JAVORNÍK CZ s.r.o. Josef Tománek si ocenění, které se farmě pod jeho vedením dostalo, váží. Zve všechny, kdo se chtějí podívat, jak ekozemědělský podnik vypadá, aby se přišli podívat na Den otevřených faremních vrat, který se uskuteční v sobotu 10. září 2016.

V roce 2015 byla oceněna Ekofarma Šťastná koza Markéty Toběrné. Tato farmářka chová tři desítky koz a dvě dojnice na malém hospodářství ve velkých Albrechticích. Popřála „Sedlákovi“, ať je v dobrých rukou. O tom, že bezesporu bude, ji ujistil Milan Drgáč správce PRO-BIO regionálního centra Bílé Karpaty, pod které nově oceněná farma spadá. Ekofarma Javorník představuje jiný typ hospodářství – velký podnik s vysoce diverzifikovanou činností. Obě oceněné farmy jsou zcela odlišné příklady ekologického zemědělství v České republice.

 

Zdroj: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Praha, 31. května 2016