SOCR ČR zahájil spolupráci s Janem Mühlfeitem

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR zahájil spolupráci s Janem Mühlfeitem v oblasti strategie rozvoje lidského potenciálu a komunikace mezi členy SOCR ČR. První pracovní snídaně proběhla 17. srpna 2016 za účasti všech významných zaměstnavatelů z oblasti obchodu –  členů SOCR ČR.

Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) reprezentuje přímo i prostřednictvím svých kolektivních členů více než 2500 individuálních zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají až 400 tisíc lidí pracujících v sektoru obchodu a cestovního ruchu. Sektor služeb přitom vytváří z ekonomického hlediska největší přidanou hodnotu a jeho kvalita se výrazně podílí na tvorbě HDP a zvyšování efektivity práce.

Kvalita služeb závisí především na kvalifikovaném personálu a na dlouhodobém rozvoji jeho potenciálu. Proto je také nutné zvýšit prestiž jednotlivých profesí a zdůraznit význam celého sektoru. Právě s tím by měl členům SOCR ČR pomoci Jan Mühlfeit.

„Chceme, aby se do budoucna posílil terciální sektor a zvýšil se také důraz na vzdělávání v tomto oboru. Doufáme, že ve spolupráci s uznávaným českým manažerem Janem Mühlfeitem toho dosáhneme,“ řekla prezidentka SOCR ČR Marta Nováková.

„Svaz obchodu a cestovního ruchu přispívá k tomu, aby Česká republika byla konkurenceschopná a silná v rámci globální ekonomiky. K dosažení tohoto cíle potřebujeme vzdělanou a flexibilní pracovní sílu. Proto je nutné se zaměřit na celoživotní vzdělávání zaměstnanců, aby se byli schopni dlouhodobě uplatnit na trhu práce, rekvalifikovat se a pracovat na jiných pozicích v souladu s tím, jak se mění ekonomické prostředí. Jenom to nám zajistí prosperitu,“ domnívá se Jan Mühlfeit.

Jan Mühlfeit bude vést pravidelné pracovní snídaně pro členy SOCR ČR, které napomohou vést společný dialog, ale především si z nich účastníci budou odnášet konkrétní výstupy. Ty pak budou moci využít při tvorbě strategie rozvoje lidských zdrojů a komunikace v rámci svých vlastních podniků.

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Praha, 24. srpna 2016