Skupina Goodman uzavřela fiskální rok 2016

Skupina Goodman, světový lídr v oblasti vlastnictví, rozvoje a správy průmyslových nemovitostí, uzavřela 30. června 2016 fiskální rok. Skupina celosvětově spravovala aktiva v hodnotě 23 miliard eur – oproti roku 2015 tak zaznamenala 13% nárůst.

Uzávěrka fiskálního roku v kontinentální Evropě dopadla pro skupinu Goodman úspěšně, dosáhla totiž rekordních provozních výsledků. V kontinentální Evropě pronajala 1,35 milionu m2 existujících prostor a vybudovala 766 000 m2 úplně nových logistických prostor. Region střední a východní Evropy je pro skupinu Goodman i nadále velmi perspektivním trhem. V daném období tomto regionu skupina dokončila prostory o rozloze 150 000 m2 a dalších 80 000 m2 logistických prostor je ve výstavbě.

Ve středo- a východoevropském regionu skupina v současnosti vlastní a provozuje 24 logistických center. Tato centra se nachází v 18 městech na území Polska, Slovenska, České republiky a Maďarska. V průběhu fiskálního roku pronajala skupina Goodman více než 160 000 m2 existujících prostor a zahájila stavbu dalších 102 000 m2 prostor.

Za růst v tomto regionu vděčí zejména vývoji na polském trhu – v rámci něho totiž pronajala 85 000 m2, dokončila projekty o rozloze 136 000 m2, a pokračuje se stavbou dalších 45 000 m2. Pozitivně se vyvíjí i situace na maďarském trhu, na kterém skupina pronajala 60 000 m2. Na Slovensku Goodman pronajal přibližně 20 000 m2 logistických prostor.

„V uplynulých dvanácti měsících skupina Goodman upevnila svoji pozici silného hráče na trhu s průmyslovými nemovitostmi ve středo- a východoevropském regionu,“ uvedl Błażej Ciesielczak, Goodman CEE Regional Director. „V regionu těžíme z vynikajícího umístění a kvality našich logistických center určených pro více zákazníků. Výsledkem je růst společnosti a úspěšné plnění očekávání a požadavků našich klientů,“ dodal.

Velká poptávka po prostorech určených více zákazníkům

Ve středo- a východoevropském regionu rozvinula skupina Goodman silné portfolio logistických center určených pro více zákazníků. Výhodou těchto center je kvalitní interní systém dopravní infrastruktury, možnost rozšíření a dostupnost vysoce kvalifikovaných pracovníků. Několik těchto center se nachází ve speciálních ekonomických zónách – současní i budoucí zákazníci tak mohou získat speciální granty nebo mohou těžit z programů pro rozvoj zaměstnanců. Na rozdíl od jiných společností nabízí skupina Goodman aktivní správu majetku, kterou vykonává její vlastní tým vyškolených expertů.

Skupina Goodman se dlouhodobě zaměřuje na poskytování kvalitních prostor a služeb. Díky tomu se jí v průběhu fiskálního roku 2016 podařilo získat několik nových zákazníků. Zároveň upevnila vztahy se svými současnými zákazníky z různých odvětví (přeprava, logistika, automobilový průmysl, spotřební zboží – včetně zdravotní péče a maloobchodu), kteří využívají kvalitní skladovací prostory třídy A v logistických centrech ve středo- a východoevropském regionu.

Goodman i nadále rozšiřuje své portfolio ve středo- a východoevropském regionu. Aktuálně buduje prostory o rozloze bezmála 80 000 m2 na spekulativní bázi – 45 000 m2 v Polsku, 22 000 m2 v Maďarsku a 12 500 m2 na Slovensku. Cílem nových projektů je uspokojit poptávku po vysoce kvalitních skladovacích prostorách v žádaných lokalitách s malou dostupností volných prostor. Dokončené projekty bude možné rozdělit na menší celky a upravit podle specifických provozních potřeb jednotlivých zákazníků.

Rekordní provozní výsledky v kontinentální Evropě
V průběhu fiskálního roku zaznamenala skupina Goodman v kontinentální Evropě rekordní výsledky. Celkem pronajala 1,35 milionu m2 existujících prostor, vybudovala 766 000 m2 nových prostor a zahájila rozvoj dalších 92 000m2, které budou sloužit pro logistické účely.

Skupina Goodman zaznamenala dobré výsledky v rámci všech tří integrovaných složek své činnosti – vlastnictví, rozvoj a správa nemovitostí. Její aktivity v kontinentální Evropě probíhaly v souladu s globální strategií skupiny. Goodman totiž aktuálně buduje nové, vysoce kvalitní a precizně umístěné logistické prostory, z velké části pro své vlastní investiční nástroje, z nichž největším je Goodman European Partnership (GEP). Dobrých výsledků dosáhl i interní tým skupiny Goodman, který se zabývá správou nemovitostí (97 % obsazenost, 85 % míra udržení zákazníků). Více než 80 % z nových prostor o rozloze 766 000 m2, které skupina uvedla na trh v uplynulém fiskálním roce, bylo určeno zákazníkům, kteří se zabývají maloobchodem, automobilovým průmyslem, e-commerce, přepravou a logistikou.

Skupina Goodman je na dobré cestě uvést na trh, do konce aktuálního fiskálního roku, dalších 600 000 m2 nových prostor. Určené budou zejména zákazníkům, kteří se zaměřují na maloobchod, e-commerce, přepravu a logistiku. Prostory na spekulativním základě Goodman buduje pouze v omezené míře (aktuálně pod 10 %), a to výhradně v žádaných lokalitách s malou dostupností volných prostor.

Celosvětové výsledky, které překonaly očekávání

V celosvětovém měřítku byly výsledky skupiny Goodman po ukončení fiskálního roku následující. Celkově spravovala aktiva v hodnotě 23 miliard eur a v kombinaci se stabilní základnou svých vlastních nemovitostí úspěšně pronajala v průběhu roku 3,4 milionu m2 plochy v rámci portfolia skupiny Goodman, které čítá 412 spravovaných nemovitostí. Celková míra obsazenosti se udržela na hodnotě 96 % (se 79 % mírou udržení zákazníků).

 

Zdroj: Cook Communications

Praha, 3. října 2016