Při kontrole v tržnici SAPA inspektoři SZPI zakázali rizikové potraviny

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Policií ČR, Celní správou a Státní veterinární správou uskutečnila dne 17. 5. 2018 kontrolní akci v pražské tržnici SAPA. Inspektoři SZPI provedli kontrolu v provozovnách a dopravních prostředcích pro přepravu potravin.

Při kontrole inspektoři uložili v jedné provozovně zákaz užívání prostor z důvodu neakceptovatelného hygienického stavu – výskyt škůdců, plísní a dlouhodobě zanedbaný úklid. Dále inspektoři uložili zákaz používat jeden z kontrolovaných automobilů pro přepravu potravin z důvodu nevyhovujícího technického stavu, mimořádně neuspokojivé hygienické situace v přepravní části vozu a zaplísnění vestavěných chladících zařízení. Obě situace představovaly riziko ohrožující zdraví spotřebitelů a inspektoři zakázali uvádět do oběhu i veškeré potraviny nacházející se v těchto zařízeních.

V průběhu kontrol dále inspektoři SZPI zakázali uvádět do oběhu  34 pytlů (celkem cca 170 kg) mungo klíčků, které provozovatel skladoval při nevyhovujících teplotách 16 – 22,3°C, právní předpis přitom stanovuje požadavek na maximální teplotu + 4°C, protože se jedná se o potravinu s velkým rizikem výskytu salmonelly. Inspektoři byli rovněž nuceni uložit zákaz na cca 20 kg citronové trávy pro výskyt plísně, nedostatky ve značení a nepředložení dokladů.

V rámci kontroly restauračního zařízení inspektoři zakázali cca 295 kg mraženého masa – mj. krevet – i rozpracovaných pokrmů. Potraviny byly bez označení a provozovatel neměl zaveden systém sledovatelnosti.

S kontrolovanými osobami zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.

 

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Praha, 19. května 2018