Předsedou SČMVD zvolen JUDr. Rostislav Dvořák

Na 24. valném shromáždění Svazu českých a moravských výrobních družstev, které se konalo v pondělí 22. června v Nymburku, byl předsedou představenstva SČMVD pro funkční období 2015–2019 zvolen JUDr. Rostislav Dvořák, který funkci předsedy svazu zastával v předchozím funkčním období od roku 2011.

V rámci programu 24. valného shromáždění SČMVD proběhla volba předsedy, členů představenstva a kontrolní komise svazu pro funkční období 2015–2019. Prvním místopředsedou svazu byl zvolen Ing. Martin Beran, předseda Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, místopředsedou pro řešení problematiky družstev sídlících na území Moravy byl zvolen Ing. Leo Doseděl, předseda Moděva Konice, a místopředsedou pro řešení problematiky družstev sídlících na území Čech byl zvolen Ing. Josef Hančl, předseda Inva Litoměřice.

Předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev JUDr. Rostislav Dvořák je v současnosti rovněž předsedou představenstva Družstevní Asociace ČR, viceprezidentem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, místopředsedou představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a české družstevnictví zastupuje od roku 2013 v představenstvu Družstev Evropa. Před svým zvolením do funkce předsedy SČMVD v roce 2011 byl dlouholetým předsedou oděvního družstva Vývoj Třešť.

 

 

Zdroj: Svaz českých a moravských výrobních družstev

Praha, 23.června 2015