Podnikatelé přecházejí na elektronickou komunikaci

Česká bankovní asociace a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zveřejňují průzkum zaměřený na využívání elektronických nástrojů v podnikání.

Drtivá většina českých podnikatelů využívá při své činnosti elektronickou komunikaci. 9 z 10 má on-line bankovnictví, téměř polovina živnostníků a více než 2/3 malých a středních firem pracuje s elektronickými fakturami a formuláři. Elektronicky komunikují s bankami, svými zákazníky i veřejnou správou. Státní správa by ale podle firem i živnostníků měla režim elektronické komunikace zjednodušit.

Klíčovou platformou elektronické komunikace je pro české podnikatele on-line bankovnictví, které využívá 96 % malých a středních podniků a 90 % živnostníků.

Kromě toho 48 % živnostníků a 65 % firem využívá elektronické fakturace a formuláře. „Jedním z dlouhodobých cílů bank je přinášet inovace a napomáhat úsporám nákladů jak na straně výstavců faktur, tak i příjemců. Proto jsme před rokem vytvořili tzv. Standard elektronické komunikace, který má zjednodušit fakturaci a pomoci podnikatelskému sektoru eliminovat chyby při zadávání plateb. Podnikatelé mají stejný cíl a tak na tyto změny velmi dobře reagují. Je potěšující, že standard nejen zná 40 % malých a středních firem a dokonce 30 % živnostníků, ale přibližně čtvrtina firem ho také využívá,“ vysvětluje Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace.

Čeští podnikatelé jsou spokojeni s využíváním on-line prostředí pro komunikaci s bankami a zákazníky, jisté výtky však směřují ke státní správě. „Téměř pětina živnostníků i malých a středních firem označila elektronickou komunikaci s veřejnou správou za složitou. Jedním z důvodů jsou i rozdílné požadavky jednotlivých resortů. Je nezbytně nutné, aby státní správa nejen elektronický režim zjednodušila, ale hlavně aby se úřady sjednotily v požadavcích na podnikatele,“ doplňuje předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček.

Hlavní motivací pro využívání moderních technologií je rychlost a jednoduchost, desetina podnikatelů za nimi vidí i finanční úspory. „Na druhé straně se zatím neujaly například QR kódy. Důvodem je nedůvěra a neopodstatněné obavy o bezpečnost jejich využívání a také nedostatek informací o jejich přínosech,“ dodává Jan Matoušek.

Nejčastěji podnikatelé on-line komunikují s bankami

Podnikatelé přes internet komunikují nejčastěji s bankou (v 90 %), internet je ve vztahu s bankou zároveň preferovanou komunikační platformou. Důvodem využívání tohoto způsobu komunikace je pro 9 z 10 podnikatelů rychlost, polovina oceňuje úsporu nákladů, třetina možnost individuálních nastavení.

„Firmy i živnostníci preferují bezhotovostní platby, u třetiny OSVČ ale stále převládá platba v hotovosti. Tento poměr je ještě umocněn v sektoru pohostinství a ubytování,“ upřesňuje Karel Havlíček.

Využívané internetové bankovnictví firmy hodnotí pozitivně, a to z hlediska všech sledovaných parametrů – spolehlivost, srozumitelnost, nabídka funkcí i bezpečnost. Pro správu svých financí firmy i živnostníci nejčastěji využívají jednu banku (odpovědělo tak 68 % živnostníků a 52 % firem).

 

 

 

Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky,

Česká bankovní asociace

Praha, 21. července 2015