Manažeři výrobních družstev se sešli na Celorepublikové poradě SČMVD

V pátek 24. listopadu se v Praze uskutečnila pravidelná podzimní Celorepubliková porada Svazu českých a moravských výrobních družstev, jíž se zúčastnilo téměř 200 předsedů a vrcholných manažerů členských firem.

Celorepubliková porada se každoročně stává příležitostí pro konfrontaci požadavků a potřeb výrobních družstev, významných českých zaměstnavatelů, s názory a postoji vlády, odborů nebo centrálních institucí, které jsou reprezentovány jejich přizvanými zástupci.

V letošním roce se Celorepublikové porady SČMVD jako hosté zúčastnili předseda ČMKOS Josef Středula a analytik ČSOB Ing. Petr Dufek. Prostor byl věnován především zcela klíčovým tématům, která mají zásadní dopad nejen na výrobní družstva, ale na celé české hospodářství. Aktuálně mezi ně patří růst minimální mzdy a nedostatek zaměstnanců na českém trhu práce, který je úzce spojen s otázkami zaměstnávání zahraničních pracovníků, Průmyslem 4.0, ale také se současným stavem tuzemského středního technického a učňovského školství.

Přes mnohdy zásadně rozdílné pohledy však obě strany, zástupci zaměstnavatelů i odbory, ocenili velice kvalitní a přínosnou spolupráci v Radě hospodářské a sociální dohody v uplynulém funkčním období vlády. „V oblasti podpory malých a středních českých firem mají odbory zcela totožný postoj s námi. Stejně tak v oblasti podpory a rozšíření možností výroby vlastního produktu pro české výrobce, protože všichni víme, že jejich závislost na práci ve mzdě a na výrobě komponent, ať už pro zahraniční nebo jiné filiálky, je z hlediska rentability to nejhorší, co v sobě výroba nese. V tomto směru jsme v názoru jednotní a to pokládám za velmi důležité a stěžejní,“ uvedl JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD.

Příspěvky hostů, následné rekce a výměna názorů s členy představenstva svazu a představiteli výrobních družstev přispěly k oboustranné informovanosti.

Svaz českých a moravských výrobních družstev patří mezi největší a nejvýznamnější svazy zaměstnavatelů v České republice. Je představitelem silné skupiny výrobních družstev, zastupuje jejich zájmy na úrovni vlády a Parlamentu ČR, podporuje členská družstva širokou škálou odborných činností a služeb ve stěžejních oblastech podnikání a vytváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj. Členskou základnu svazu tvoří přes 200 výrobních družstev z celé České republiky, jejichž činnost zahrnuje obory ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, chemickém a kosmetickém průmyslu, výrobu automatizovaných pracovišť, nábytku, skla, plastů, obalů, oděvů nebo hraček.

 

Zdroj: Svaz českých a moravských výrobních družstev

Praha, 28. listopadu 2017