Hornbach myslí na životní prostředí

Společnost Hornbach z nabídky svých projektových marketů proaktivně vyřadila veškeré přípravky na hubení plevelů obsahující glyfosáty a nahradila je k přírodě šetrnějšími biologickými prostředky.

Glyfosát je volně dostupný nejrozšířenější herbicid, nejvíce známý pod názvem Roundup. V březnu roku 2015 je však Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zařadila glyfosát mezi pravděpodobné karcinogeny pro člověka (skupina 2A) s odůvodněním, že glyfosát může způsobovat rakovinu a u lidí vede ke vzniku non-hodgkinových lymfomů. V Hornbachu se již také nesetkáte s přípravky na ochranu rostlin obsahující neonikotinoidy, které jsou v posledních letech dávány do souvislosti s výrazným úbytkem včelí populace.

Mezi přípravky na ochranu rostlin obsahující neonikotinoidy patří například látky Thiacloprid, Acetamiprid, Imidacloprid, Thiamethoxam, Clothianidin Fipronil, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Deltamethrin.  jako jsou látky Thiacloprid, Acetamiprid, Imidacloprid, Thiamethoxam, Clothianidin, Fipronil, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Deltamethrin.

Projektové markety Hornbach dlouhodobě vyznávají zodpovědný přístup k ekologii, jejich sortiment splňuje vysoké standardy mnohdy přesahující obecně stanovené normy. Z tohoto důvodu společnost Hornbach glyfosáty a neonikotinoidy zcela dobrovolně stáhla ze své nabídky. Hornbach se aktivně a cíleně hlásí jako společnost přátelská ke včelám a také jako společnost, která se chová šetrně k životnímu prostředí a zdraví populace.

„V Hornbachu jsme z naší nabídky vyřadili celou řadu přípravků na likvidaci plevelů obsahující glyfosát, jako jsou např. Roundup, Dominator nebo Kaput, tedy nejpoužívanější herbicidní přípravky.Také přípravky obsahující látky, které jsou škodlivé včelám jako např. Decis, Calypso nebo Fast. Činíme tak naprosto dobrovolně, protože chceme fungovat v souladu s životním prostředím a nechceme přispívat k poškozování včelstev a zdraví našich zákazníků a spoluobčanů. Všechny tyto produkty jsme nahradili šetrnějšími přípravky na biologické bázi,“ vysvětluje Daniel Brychta, specialista z oddělení zahrady projektových marketů Hornbach

Prostředky na ochranu rostlin, které mohou být potenciálně nebezpečné pro včely a které úřad pro schvalování těchto prostředků zařadil do kategorie B1, se v Hornbachu dlouhodobě neprodávají. V marketech Hornbach nejsou nyní k dostání ani prostředky na ochranu rostlin obsahující sporné látky acetamiprid (B3 a B4) a thiacloprid (B4). „Spotřebitel by si měl sám uvědomit, když si pěstuje zeleninu doma na záhonku pro vlastní spotřebu, tak nedává smysl ošetřovat plodiny chemicky. Takto ošetřené výpěstky si koupí ve všech supermarketech. Pro domácí pěstování je tak biologická ochrana jediným akceptovatelným prostředkem“ vysvětluje Daniel Brychta

Produkty z prověřených zdrojů

Zájem společnosti Hornbach na šetrném a dlouhodobě udržitelném čerpání přírodních materiálů se vztahuje jak na celý sortiment, tak na spolupráci s dodavateli, kteří z tohoto hlediska musí splňovat přísné směrnice. Hornbach je mimo jiné držitelem mezinárodního certifikátu Forest Stewardship Council® (FSC®) pro lesní hospodářství, který zaručuje, že dřevo nabízené v Hornbachu pochází ze zodpovědně obhospodařovaných lesů. Při výběru dodavatelů dohlížejí zaměstnanci marketů na dodržování přísných ekologických a sociálních standardů. Zákazníci tak znají původ nabízených materiálů.

V projektových marketech Hornbach tak nelze pořídit ani produkty vyrobené ze dřeva z ohrožených amazonských pralesů. Jako první v oboru prodeje stavebních a zahradních materiálů se společnost již v roce 1996 zavázala organizacím Greenpeace a World Wide Fund of Nature (WWF), že nebude dovážet a vyrábět produkty z necertifikovaného tropického dřeva. Novou ekologickou certifikaci zde ale mají nejen výrobky ze dřeva nebo zahradní náčiní, ale i rostliny ze speciálně ošetřených semen.

Bezpečné složení ukážou štítky

Ekologičnost značky zahradních prostředků a semen FloraSelf, která je v Hornbachu k mání, lze jednoduše ověřit štítkem „FloraSelf Quality Warranty“. U pokojových rostlin se hodnotí spotřeba hnojiv, pesticidů, vody, energie a odpadu v průběhu jejich produkce v podniku,“ dodává Daniel Brychta. Do sortimentu splňujícího nároky bio kvality patří nejen pokojové rostliny, ale i zelenina, ovoce nebo bylinky.

Hmyzí hotely a motýlí stanice v Hornbachu

Za ochranu životního prostředí a biologickou ochranu rostlin se Hornbach kontinuálně zasazuje: ve svých marketech nabízí hmyzí hotely, motýlí stanice a budky pro divoké ptactvo. Veškeré podrobnosti a rady, jak zodpovědně zařizovat dům a zahradu zákazníkům rádi sdělí odborníci ve všech prodejnách. Poradí rovněž i s výběrem adekvátních náhradních přípravků, které jsou šetrné nejen ke zdraví, ale i k životnímu prostředí.

 

Zdroj: Hornbach

Praha, 4. dubna 2016