Fúze GfK Czech a INCOMA GfK završena

K 31. 8. 2015 dochází k dokončení procesu fúze společností GfK Czech a INCOMA GfK. Společnost bude nadále fungovat pod jedním názvem GfK Czech. Adresa i sídlo firmy GfK zůstávají nezměněny. Obě společnosti vstoupily na český výzkumný trh v roce 1991 a jejich spolupráce probíhá již od roku 2000, kdy se uskutečnil první kapitálový vstup GfK do společnosti INCOMA. Postupně docházelo k prohlubování kooperace, ke sdílení některých aktivit, a v letošním roce dochází k plnému propojení.

Sloučení obou společností je vnímáno ze strany akcionářů i managementu společnosti jako logický krok reflektující stále těsnější spolupráci obou firem a další stupeň postupné konsolidace v rámci skupiny GfK. „Nové uspořádání přináší našim klientům řadu výhod: díky němu nyní mohou ještě lépe implementovat závěry našich výzkumných a poradenských projektů do svých strategických i operativních rozhodnutí. Toto spojení nám umožňuje využít širokou škálu synergií, představit trhu nové unikátní produkty a integrovaná řešení a dále zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. GfK Czech teď může hrát významnější roli i v rámci mezinárodních projektů skupiny GfK, například v oblasti analýz nákupního chování,“ říká Tomáš Drtina, který dlouhá léta působil jako spolumajitel a ředitel INCOMA GfK a od letošního března je generálním ředitelem společnosti GfK Czech a GfK Slovakia.

GfK je přední mezinárodní společností zaměřenou na výzkum trhu, která do tohoto oboru a jeho inovací investuje již více než 80 let. V České republice patří GfK k nejvýznamnějším poskytovatelům komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu, marketingových analýz, včetně konzultačního a poradenského servisu pro zákazníky z oblasti průmyslu, obchodu, médií a pro poskytovatele služeb ze soukromého i veřejného sektoru.