Fairtrade International umožnila v reakci na COVID-19 vyplácení fairtradového příplatku přímo pěstitelům

Organizace Fairtrade International v reakci na pandemii onemocnění Covid-19 umožnila flexibilnější nakládání s takzvaným fairtradovým příplatkem, tedy s penězi, které fairtradová družstva získávají nad rámec výkupní ceny.

Za normálních okolností využívají družstva tyto prostředky k investicím do projektů přínosných pro celou komunitu, jako jsou zdroje pitné vody, vzdělávání nebo zdravotní péče, a do zvyšování efektivity pěstování a kvality produkce.

„Fairtrade si uvědomuje, že podpora drobných pěstitelů a zaměstnanců plantáží je v této situaci důležitější než kdy jindy. Proto až do konce září 2020 dává družstvům větší volnost v rozhodování o tom, jakým způsobem fairtradový příplatek využijí,“ říká Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko. „Věříme, že díky tomu dokážeme alespoň zmírnit negativní dopady, které na pěstitele z chudých zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky má a bude mít narušení globálního obchodu, které s sebou pandemie přináší.“

Fairtrade International zároveň apeluje na společnosti, které pěstují například banány nebo čaj na certifikovaných plantážích a jsou významnými zaměstnavateli, aby navzdory narušení dodavatelských řetězců, které je negativně ovlivní, respektovali základní pracovní i lidská práva svých zaměstnanců a ve zvýšené míře dbali na jejich bezpečnost a zdraví.

Fairtrade vyzývá zaměstnavatele, aby dbali na to, že lidé dodržují předepsaný odstup, že mají možnost mýt si ruce, dezinfikovat se a dodržovat další hygienická opatření, a že ti, kterým byla nařízena karanténa, ji dodržují, a že pro všechny je zajištěna potřebná zdravotní péče,“ vysvětluje Hana Malíková.

Obchodníky a distributory pak Fairtrade International vyzývá, aby nadále plnili své dlouhodobé závazky vůči dodavatelům – fairtradovým družstvům a pěstitelům – a spolupracovali s nimi na tom, aby bylo možné zachovat pracovní příležitosti a tedy zdroje příjmů pro pěstitele a jejich rodiny. „Fairtrade bude vývoj na globálním Jihu v souvislosti s pandemií pozorně sledovat a vyhodnocovat a budeme o této situaci i o dalších opatřeních, která Fairtrade v souvislosti s Covid-19 dělá, pravidelně informovat českou veřejnost a média,“ říká na závěr Hana Malíková.

 

Zdroj: LITIGO COMMUNICATIONS

Praha, 8. dubna 2020