Aliance pro mladé pod vedením Nestlé překračuje cíle!

Nedostatečná kvalita přípravy na budoucí zaměstnání znevýhodňuje mladé na pracovním trhu. Téměř 66 % mladých má nedostatek možností získat praxi při studiu. Aliance pro mladé již třetím rokem situaci řeší. Od roku 2014 v celé Evropě zaměstnala a proškolila 115 000 mladých. V letech 2017-2020 Aliance svůj závazek zdvojnásobí. Vytvoří 230 000 příležitostí pro mladé.

„Nesoulad kvality přípravy mladých vzdělávací soustavou s požadavky a potřebami zaměstnavatelů je natolik zásadní, že se do řešení problému rozhodly zapojit i některé soukromé společnosti,“ říká poslankyně Evropského parlamentu, Martina Dlabajová. „Příkladem může být právě Aliance pro mladé podporovaná firmou Nestlé. Vážím si její snahy zvyšovat konkurenceschopnost mladých lidí na trhu práce, neboť potřebné propojení vzdělávacího systému s reálnými potřebami firem stále chybí.“

Aliance pro mladé od roku 2014 zaměstnala či poskytla trénink 115 000 mladých do 30 let. Jen Nestlé v České republice a na Slovensku poskytlo pracovní příležitost a trénink pro téměř 1 600 mladých. Společnost Nestlé si nyní vytyčila nové cíle na roky 2017 – 2020. Chce zaměstnat 360 mladých lidí do 30 let. Dalším 500 studentů poskytne pracovní zkušenosti prostřednictvím stáží a učňovských programů.

„Mladá generace je nositelem budoucí ekonomické prosperity. Musíme proto podporovat propojování firem s mladými lidmi, kteří aktivně pracují na svém vlastním rozvoji a nebojí se ani vlastního podnikání. Aliance pro mladé má právě tento cíl, a i proto bude mít vždy moji podporu,“ dodává Dlabajová.

V České republice a na Slovensku se do Aliance pro mladé zapojilo 56 společností napříč odvětvími. Aktivně se podílejí na karierním poradenství, stážích a učňovských programech.

„Výsledky mezi lety 2014 – 2016 potvrdily, že je Aliance pro mladé úspěšným projektem. Mladým lidem a jejich uplatnění na pracovním trhu chceme i nadále pomáhat. Proto do roku 2020 poskytneme mladým dalších 860 příležitostí získat relevantní praxi,“ říká Torben Emborg, generální ředitel společnosti Nestlé pro Českou a Slovenskou republiku.

Teorie musí připravit studenty na praxi

Na základě výzkumu, který pro Nestlé realizovala společnost Datank, považuje téměř 66 % mladých lidí ve věku od 18 do 30 let v České a Slovenské republice, praxi, kterou jim poskytla škola, jež studovali, za nedostatečnou. Výsledky potvrzují, že nedostatečná praxe pro následné zaměstnání je dalším klíčovým problémem na trhu práce. V reakci na to se změnilo i směřování samotné Aliance, která se v současné době zaměřila na sbližování teorie, kterou se studenti učí ve školách s praxí v byznysu samotném.

„Mladí lidé mnohdy nemají tušení, co se od nich bude v jejich budoucím zaměstnání očekávat. Jejich vzdělání je nedokáže dostatečně připravit na reálný svět. Proto společnost Nestlé v České republice a na Slovensku přibližuje mladým reálné fungování byznysu prostřednictvím různých učňovských, stážistických a graduate programů a karierního poradenství a pomáhá jim tak nastartovat kariéru,“ doplňuje Emborg.

Průzkum dále ukázal, že většina dotázaných pokládá za svou největší konkurenční výhodu na trhu práce chuť se vzdělávat, vysoké pracovní nasazení a flexibilitu a loajálnost k zaměstnavateli. Firmy, které se zúčastnily obdobného dotazníkového šetření, se shodují, že nejpodstatnější vlastností u kandidátů je pro ně chuť do vzdělání. Společnosti tímto tedy potvrzují představu mladých lidí o tom, co je pro ně rozhodující.

 

Zdroj: Nestlé

Praha, 30. listopadu 2016