U pokladny hlavně rychle a jednoduše

Díky digitálním technologiím, moderním pokladním systémům a jejich periferiím dnes může placení u pokladny probíhat rychleji a pohodlněji než kdykoli dřív.

To, jaký bude mít zákazník celkový dojem z nákupu a zda se bude k danému obchodníkovi vracet, záleží z velké části na tom, jak rychle a hladce proběhne platba u pokladny. Významnou roli v tomto ohledu hrají nabízené platební metody.

Pokladna, a celá pokladní zóna, je v prodejně poslední místo, kde dochází ke kontaktu zákazníka s prodávajícím. Platí to i v případě samoobslužných pokladen.

V každém případě má tento prostor, jeho vybavení i celkové uspořádání vliv na dojem z nákupu a na to, zda se sem zákazník bude rád vracet.

Platby mobily, hodinkami i prsteny

Z hlediska technologií největší posun vidět u způsobu placení. Vznikají nové a nové metody a spotřebitelé nechtějí být nijak omezeni v jejich výběru. Obchodníci, kteří jim vycházejí vstříc, zvládají odbavit zákazníky rychleji, což umocňuje jejich spokojenost. Mít platební terminál je doslova nezbytnost. Ovšem zásadní je, aby to byl moderní terminál, který si poradí se všemi moderními způsoby plateb, nikoli jen s platebními kartami. „Náš systém přesně tohle umožňuje. Bez problémů přijímá platby v hotovosti, včetně cizí měny, kdy pokladna uvede částku na účtence v korunách, ale zároveň ji umí přepočítat do libovolné cizí měny. Dále přijímá klasické platební karty i všechny jiné formy bezhotovostních plateb, jako jsou QR kódy, platby mobilem, hodinkami, náramky, Google Pay nebo Apple Pay. A poradí si i se stravenkami, včetně elektronických,“ vypočítává Petr Menclík, ředitel společnosti Dotykačka. „Můžeme říct, že v popředí jsou platby pomocí mobilních zařízení, jako jsou telefony, hodinky, případně prsteny coby nastupující technologie, a to zejména kvůli rychlosti, jednoduchosti a bezpečnosti. Na ústupu je naopak platba hotovostí nebo standardními plastovými kartami,“ potvrzuje Jindřich Kočica, Key Account Manager / Retail ve společnosti Diebold Nixdorf.

Jak na odbavení?

S rostoucí oblibou samoobslužných zařízení obecně má vzestupný trend také použití samoobslužných pokladem a objednávkových kiosků. „Systémy jsou stále více uživatelsky přívětivé a většina zákazníků si již na tento způsob odbavení zvykla a využívá je. Významným způsobem do odbavení na pokladně nyní začínají zasahovat technologie využívající AI,“ konstatuje Jindřich Kočica. „Nejhorší je, když je někdo zamrzlý v minulém století a namísto chytrého pokladního systému s řadou užitečných funkcí používá ‚starou hloupou‘ pokladnu a kalkulačku. Takový provozovatel jednak spoustu věcí v rámci řízení prodejny dělá neefektivně, ale neefektivní je i při odbavení zákazníka,“ podotýká Petr Menclík. Další absurditou podle něj je, když někde odmítají používat platební terminál s tím, že nebudou odvádět poplatky z bezhotovostních plateb. Provozovatel se tak připravuje o podstatné procento tržeb. „Je prokázáno, že takhle se okrádají o zákazníky, kteří už hotovost nenosí. A těch je čím dál víc. Navíc při bezhotovostních platbách bývá útrata vyšší,“ podotýká Petr Menclík.

Jednou ze slabin některých prodejen je využití místa u pokladen. „Obchodník by při návrhu pokladní zóny měl zohledňovat celou řadu věcí, včetně optimalizace rozmístění a ovládání jednotlivých pokladen a dalších prvků, ve vazbě na to, jaká skupina zákazníků bude toto místo navštěvovat. Při vývoji klasických i samoobslužných pokladen klademe velký důraz na ergonomii při jejich používání a pokladny mohou být také doplněny prvky pro obsluhu hendikepovanými zákazníky. S obchodníky při tom spolupracujeme a nabízíme konzultace a poradenství v rámci služby DN Advisory Services,“ popisuje Jindřich Kočica.

Pomáhá Al

O něco menším prohřeškem, ale stále velmi častým, je, když provozovna platební terminál používá, ale nemá ho propojený s pokladnou. Jakákoli platba se pak do něj musí zadávat ručně, což zdržuje, a navíc tak vznikají zbytečné chyby. Chybou je také absence zákaznického displeje, který se u klasických pokladen může zdát zbytečný, nicméně zvyšuje zákazníkům přehled. Jak upozorňuje Petr Menclík, může sloužit také jako reklamní nástroj, který v mezičase zobrazuje aktuální slevové akce. Chyby při markování, resp. při zadávání položek, můžou vznikat také na samoobslužných pokladnách, kdy zákazník ať už úmyslně, či neúmyslně nenaskenuje nějaké zboží nebo vybere z nabídky nesprávné. „Takové situace jsme schopni řešit s využitím moderní AI technologie, která je součástí balíku funkcí DN SmartVision. Toto řešení zahrnuje funkce pro automatické rozpoznání produktů, ověření věku a detekci ‚nestandardního‘ chování u pokladny. Kromě bezpečností funkcí mají tato řešení zásadní vliv na zjednodušení procesu, rychlost a přesnost. To vede nejen k výrazným úsporám, ale také k lepšímu zákaznickému zážitku a posílení věrnosti,“ dodává Jindřich Kočica.

Obsluhu zvládnou i začátečníci

Pokud jde o samoobslužné pokladny, zde platí, že software musí být natolik intuitivní, aby zákazník nenabyl dojem, že namísto zadávání položek luští rébus. Nicméně prakticky to samé platí pro pokladny s obsluhou, pro kterou musí být vše jednoduše pochopitelné, aby mohla zákazníky plynule odbavovat. „Zcela zásadní pro obsluhu pokladny je pokladní systém, jeho způsob ovládání a pružnost. Důležité jsou také připojené periferie, zejména skenovací zařízení, tiskárny a platební terminály. Celkové propojení a umístění jednotlivých prvků musí být funkční, ergonomické a intuitivní. V takovém případně je obecné zaškolení pro práci s touto pokladnou velmi rychlé. Více času může zabrat například detailní školení věrnostního systému, který bývá často s pokladním systémem integrován,“ podotýká Jindřich Kočica. Většina systémů je dnes vyvíjena tak, aby základní zaučení zvládli během 10 minut i brigádníci. Díky propojení s dalším příslušenstvím (od váhy přes čtečku čárových kódů po platební terminál) se velká část úkonů děje automaticky, takže obsluha nemusí nic přepisovat nebo zadávat ručně.

Mezi technologie, které v současnosti zákazníkům nejvíce urychlují odbavení, je především platební terminál a zákaznický displej, díky němuž může zákazník už v průběhu markování řešit případné nesrovnalosti. Výhodou je také funkce počítání bankovek. „Dotykačka má například funkci, kdy si při placení hotovostí pokladní označí, jaké mince nebo bankovky dostává, a pokladna okamžitě vyhodnotí, kolik má vrátit. Když náhodou někdo něco zadá špatně, dá se to jedním krokem jednoduše napravit,“ konstatuje Petr Menclík.

Další věcí, která v rychlosti odbavování zákazníků hraje zásadní roli, je jednoduchost ovládání pokladny. Pokud má pokladní systém veškeré produkty uspořádané do jednotlivých kategorií, dá se jakékoli zboží najít a namarkovat během několika málo ťuknutí na obrazovku. Obsluha si tak nemusí pamatovat složité kódy pečiva apod.

Ve vybraných provozech může odbavení zákazníka usnadnit také hotovostní stroj, který je provázaný s pokladním systémem. Obsluha do něj zadá požadovanou částku a zákazník, který chce platit hotově, nepředává peníze prodavači, ale využije hotovostní stroj. Toto řešení je vhodné například do provozů typu pekařství nebo řeznictví, kde by jinak obsluha při manipulaci s penězi ztrácela čas neustálým sundáváním a oblékáním rukavic.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 6.2024…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.