Zloději jezdí „pracovat“ do větších měst

Inventurní diference mají řadu příčin. Jednou z nich jsou krádeže. Jejich meziroční nárůst v českých obchodech se vyšplhal na 30 %.

Zatímco v předchozích letech končily v kapsách zlodějů především luxusnější položky, v poslední době se zaměřují i na spotřební zboží, jako je máslo, uzeniny nebo alkohol a přibývá krádeží ze sociálních důvodů.

V obchodních centrech kradou jednotlivci, organizované skupiny, ale i děti a senioři. Nejčastěji jde o krádeže potravin, drogerie, parfumerie a oblečení, ale i o sofistikované způsoby jako jsou vklady na falešné účty přes bitcoinmaty.

Zloději se zaměřují kromě drahých věcí a vybavení, které rychle zpeněží, také na krádeže zboží na zakázku.

„Nejčastěji kradou jednotlivci a lze mezi nimi rozlišovat podle toho, zda svůj lup podniknou bez přípravy nebo si přinesou po patřičné rozvaze různé pomůcky jako například alobal na překrytí kódu, štípací kleště nebo i rozbrusku na odstranění bezpečnostních prvků. Jiní pak vymění originální zboží za padělek. Mezi zloději se objevují i maminky, které zboží schovají do kočárku, kde jej většinou nikdo nehledá,“ říká Radek Škrabal, výkonný ředitel společnosti SSI Group a dodává: „Organizované skupiny pak využívají vždy podobného osvědčeného modelu. U obchodů hlídkují tipaři, kteří jsou spojeni se samotnými zloději. Monitorují ostrahu, kterou někdy i zaměstnají, aby předešli překažení krádeže.“

Častým jevem jsou v poslední době krádeže dětských pachatelů, v případě seniorů jde o občasné případy. Mladé dívky školního věku často kradou kosmetiku, na kterou nemají peníze. Senioři se pak zaměřují na potraviny a drogerii, a to opět z finančních důvodů.

Kradou se rychle prodejné věci, spotřební zboží i potraviny

Pachatelé krádeží nejčastěji cílí na zboží aktuální spotřeby a pak rychle zpeněžitelné zboží, o které je zájem. Jde především o potraviny, drogerii, parfumerii a oblečení, dále pak elektroniku. Nejdůležitější je pro zloděje nejčastěji okamžitý zisk na hraní automatů, drogy a další.

Lze pozorovat také cílené krádeže „na zakázku“, kdy je odcizeno vybrané zboží – potraviny, oblečení pro konkrétního klienta, a to je pak následně prodáno například ve večerkách či u jiných odběratelů. Relativně novým fenoménem jsou krádeže zaměřující se na spotřební zboží každodenní potřeby a potraviny jako jsou máslo, uzeniny nebo alkohol, které jsou odcizovány z velké části ze sociálních důvodů.

Zloději se zaměřují především na velká města, která nabízí anonymitu. Liší se tak počty krádeží mezi velkými a malými městy či vesnicemi, kde se lidé většinou znají. „Zvyšuje se proto mobilita pachatelů, kteří za vidinou kvalitního lupu přejíždějí i přes celou republiku. Není tak problém, aby například v Praze operoval ostravský gang,“ uzavírá Radek Škrabal.

Návrat do „normálu“ znamená více krádeží a vyšší škody

Podle policejních statistik bylo v roce 2022 v Německu hlášeno téměř o 35 % více krádeží v obchodech. Aktuální studie EHI „Inventurní rozdíly v německém maloobchodě 2023“ ukazuje sice mírnější, ale stále významný nárůst krádeží. Studie se zúčastnilo 102 retailových společností s celkem 16 765 prodejními místy, které vygenerovaly celkové tržby ve výši přibližně 84,1 mld. euro. Průměrná prodejní plocha zapojených obchodů je 1350 m2.

Inventurní diference v německém maloobchodě, vyjádřené v prodejních cenách, vzrostly v roce 2022 zhruba o 12 % ze 4,1 na 4,6 mld. euro v porovnání s rokem 2021. Po škrtech v předchozích letech retaileři v roce 2022 opět zvýšili své výdaje na preventivní opatření, a to na 1,45 miliardy euro. To, co se na první pohled jeví jako dramatický vývoj, je ale při bližším pohledu návrat k „normálnosti“ předchozích let. Opět bylo dosaženo hodnot z předkoronavirového období, jak dokumentují srovnávací údaje z roku 2019. To by však nemělo zakrývat skutečnost, že nárůst krádeží v obchodech nadále představuje velké riziko.

Podle odhadů obchodníků lze za krádeže ve výši 2,44 mld. euro odpovědní zákazníci. Ztráty ve výši 920 mil. euro jsou připisovány vlastním zaměstnancům a 370 mil. euro zaměstnancům dodavatelů a servisních společností. Škoda způsobená krádežemi tak činí celkem 3,73 miliardy euro.

V průměru více

Průměrná úroveň inventurních rozdílů mezi společnostmi účastnícími se průzkumu v roce 2022 byla 0,61 %, měřeno v nákupních cenách ve vztahu k čistým tržbám. Přepočteno v prodejních cenách to bylo 0,99 % hrubých tržeb ve všech odvětvích. V procentuálním vyjádření se průměrné inventurní rozdíly v sektoru maloobchodu s potravinami zvýšily na 0,55 %. Zatímco menší velikosti prodejen supermarketů (0,56 %) vykazují vyšší inventurní diference, ztráty na větších plochách spotřebitelských trhů (0,64 %) a zejména ve velkých supermarketech (0,61 %) jsou nižší. Zúčastněné společnosti ze segmentu baumarktů také zaznamenaly nižší ztráty, což se odráží v poklesu průměru odvětví z 0,76 na 0,72 % v roce 2022. V maloobchodě s oděvy jako celku průměrné hodnoty mírně klesly na 0,57 %. Nižší procenta zaznamenaly jak obchody s oblečením (0,53 %), tak prodejny obuvi (0,48 %) a obchodní domy s textilem včetně obchodních domů (0,69 %). Trvale vyšší ztráty utrpěly pouze specializované prodejny oděvů (0,54 %).

Podle německých policejních statistik vzrostl počet hlášených krádeží v obchodech v roce 2022 o 34,3 % na celkových 344 669 případů (předchozí rok: 256 694). Došlo k výraznému nárůstu jednoduchých i vážných krádeží. I v tomto případě se však situace navrací do doby před pandemií koronaviru. Vzhledem k vysokému počtu nenahlášených případů však statistiky představují jen malou část reality.

Z průměrné škody všech nahlášených krádeží a škod v maloobchodě zjištěných inventarizací vyplývá, že ročně zůstává neodhaleno 21,2 milionu krádeží. Zkušenosti z maloobchodu ukazují, že krádeže stále častěji probíhají organizovanou formou. EHI odhaduje, že přibližně čtvrtinu celkových škod lze připsat těmto trestným činům. Zloději často jednají ve skupinách se specifickým rozdělením úkolů. Rozpoznání a zdokumentování takových trestných činů a rozdělení podezřelých do skupin je pro maloobchodníky extrémně obtížné. Organizovaný zločin v této oblasti se profesionalizuje a lze předpokládat, že bude dále narůstat.

Maloobchodní společnosti proto v současnosti tlačí na školení personálu a také na cílené vyhodnocování dat pomocí systémů pro správu zboží nebo datových skladů. Velké oblibě se těší také rozšiřování a modernizace kamerových systémů pro ostrahu prodejen. Zavádí se stále více opatření k zabezpečení výrobků, většinou ve formě elektronických řešení nebo mechanického zabezpečení. V oblasti prevence krádeží v obchodech jsou maloobchodníci současně vystaveni enormnímu tlaku na náklady.

Prioritu má prevence

Budoucí vývoj inventurních rozdílů závisí na důležitosti a prioritě, kterou obchodníci dávají preventivním opatřením, aby zabránili ztrátám. Maloobchodníci zde podle studie spatřují jako nejnaléhavější úkol najít nebo outsourcovat dostatek personálu zejména pro dohled v místě prodeje a vyškolit stávající personál k větší citlivosti a preciznosti. Podle většiny účastníků studie však dosavadní vývoj a události v retailu znesnadní udržení inventurních rozdílů na současné úrovni, v neposlední řadě kvůli rostoucím nákladům na bezpečnostní techniku a personál.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 09.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.