Privátní značky jako příležitost pro růst

Výrobky privátních značek zákazníky zpravidla lákají dobrým poměrem mezi výhodnou cenou a vysokou kvalitou. Obchodníkům dávají jistotu odběru produkce.

Evropa je největším trhem privátních značek s více než 34% podílem na trhu. V roce 2023 se předpokládá jejich další růst o 2 až 3 procentní body. Nejsilnější růst se očekává ve východní Evropě. Privátní značky navíc dobývají další podíly na trhu napříč zeměmi a produkty.

„Privátní značky jsou nedílnou součástí naší historie už desítky let a troufám si tvrdit, že představují příležitost pro všechny. Čím dál důležitější jsou privátní značky pro české zemědělce i potravináře. Během posledních pěti let se podařilo zdvojnásobit objem české zemědělské produkce, kterou obchodní řetězce odebraly za účelem výroby privátních značek. Navíc se za poslední tři roky zvýšil o 150 procent objem privátních značek vyrobených v souladu s biokvalitou nebo nějakým způsobem reformulovaných. Potravinářům dávají privátní značky jistotu dlouhodobých kontraktů za jasné ceny,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR v úvodu červnového semináře „Privátní značky jako příležitost pro růst“, organizovaného Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) ve spolupráci s Radou kvality České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Díky privátním značkám také výrazně narůstá objem exportu českých potravin, a to i na vysoce konkurenční západoevropské trhy nebo do USA. Jestliže v roce 2010 činil objem vývozu privátních značek 10,7 mld. Kč, v roce 2022 to bylo již více než 27 mld. Kč.

Privátky rostou třikrát rychleji než celkový trh

Význam privátních značek na českém trhu roste, když vloni činil jejich podíl 24 % a letos dále stoupá. V rámci celé Evropy však jejich podíl dosahuje 34,5 % „Východní Evropa má stále nízký podíl privátních značek oproti její západní části, nicméně růst v tržbách je u privátních značek třikrát rychlejší, než roste celkový trh potravin a drogerie. Zákazníci kvitují jejich lepší cenovou dostupnost v porovnání se značkovým zbožím a mají s nimi pozitivní zkušenosti. Výrazný nárůst privátních značek můžeme zaregistrovat v segmentu bioproduktů,“ sdělil Jakub Špika, Retail Services Director ve společnosti NielsenIQ.

Z průzkumu společnosti NielsenIQ dále vyplynulo, že 35 potravinových kategorií už má podíl privátních značek větší než 50 %. Stejně tak u 26 drogistických kategorií přesáhl podíl privátních značek 50 %. „Z našich dat plyne, že u českých spotřebitelů nepozorujeme snížení spotřeby, ale naopak výrazně větší zájem o privátní značky a slevové akce,“ poznamenal Jakub Špika.

Win-win efekt pro obchodníka, výrobce i spotřebitele

Podle interních průzkumů obchodníků zákazníci oceňují u privátních značek jejich cenovou dostupnost, vysokou kvalitu nebo široký výběr. Privátní značky získávají rovněž prominentnější místa v regálech a v mnoha případech podle nezávislých testů kvalitativně porážejí značkové zboží. V souvislosti s privátními značkami se rozšiřuje spolupráce obchodních řetězců s českými dodavateli.

Nejvíce privátních značek, více než 200, má řetězec Lidl. Tvoří více než 75 % sortimentu a řetězec si striktně definuje požadovanou kvalitu a složení výrobků. Zákazníci často nerozlišují, zda jde o značku obchodníka nebo výrobce. Kromě privátních značek pro jednotlivé sortimentní kategorie zavedl Lidl v roce 2021 také značku Náš kraj pro produkty českých výrobců. Podobně Kaufland má ve své nabídce od roku 2019 pro české výrobky speciální značku K-Jarmark. Albert nabízí od roku 2017 značku Česká chuť. Globus přišel v roce 2017 se značkou Poctivá výroba Globus, která zastřešuje vše, co si na hypermarketech vyrábí sami. Stojí na třech hlavních pilířích: řeznictví, pekařství a restaurace. Koncept převzal také Globus Německo.

Posílení lokálních privátních značek nedávno oznámila Billa. „Privátní značky představují v tomto roce přes 23 % obratu naší společnosti, přičemž mezi nejpopulárnější patří Clever, maso a masné výrobky Vocílka či Česká farma, pod kterou zákazníci zakoupí ovoce a zeleninu. Sortiment našich privátních značek se skládá především z kategorie čerstvého zboží, výjimkou však nejsou ani spotřební či drogistické výrobky nebo zboží určené domácím mazlíčkům. Pokud mluvíme o privátních značkách, vždy je u nás na prvním místě důraz na spokojenost na obou stranách – tedy jak u zákazníků, kteří naše výrobky kupují, tak u dodavatelů, které pro nás výrobky produkují nebo pěstují,“ uvádí Liam Casey, generální ředitel Billa Česká republika.

„Zařazení privátních značek do našeho sortimentu se nám dlouhodobě osvědčuje. I proto naší strategií do roku 2028 bude zvýšit jejich celkový podíl z obratu na 30 %,“ komentuje situaci Matúš Uhliarik, operativní ředitel Billa Česká republika. „Růst tuzemských výrobců a pěstitelů bude v následujících letech pro potravinový trh klíčový. Otvírá se diskuze, jakými cestami je mohou řetězce podpořit, aby mohli svůj byznys modernizovat a rozvíjet tak naši potravinovou soběstačnost,“ říká Ladislav Lázňovský, senior nákupčí segmentu ovoce a zelenina, pečiva a masných produktů Billa Česká republika. „Očekáváme, že do dvou let bude značka Česká farma tvořit 30 % tržeb veškerých našich prodejů ovoce a zeleniny. U další tuzemské produkce, která pod Českou farmu nespadá, to bude dokonce 40 %,“ nastiňuje budoucí vývoj Ladislav Lázňovský.

 

Další články a mnoho zajímavého naleznete v Retail News 07-08.2023…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.